Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce

ul. Jana Pawła II 7/9, 58-173 Roztoka
tel. / fax (74) 850-91-93
www:   http//:www.zsroztoka.dobromierz.pl
e-mail:   zsroztoka@dobromierz.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4365 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

- fachowa opieka
- nauka przez zabawę
- różne formy aktywności
 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- przyjazna atmosfera
- wykwalifikowana kadra
- bogata oferta dydaktyczna
- dobra baza dydaktyczna
- koła zainteresowań

GIMNAZJUM

- języki obce
- dobre przygotowanie do nauki w szkole średniej
- zajęcia pozalekcyjne
- projekty edukacyjne
- wydarzenia, wycieczki

O Zespole Szkół

W skład Zespołu Szkół wchodzą: Gimnazjum Gminne w Roztoce, Szkoła Podstawowa w Roztoce, Oddział przedszkolny dla dzieci 6 – letnich zorganizowany przy SP w Roztoce. Naszym głównym celem jest realizacja prawa każdego ucznia do kształcenia się, nauczania i wychowania. Za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Nauczanie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Dla realizacji celów statutowych Zespół Szkół posiada następującą bazę:
 • Sale dydaktyczne, które umożliwiają naukę.
 • Salę gimnastyczną wraz z zapleczem.
 • Boisko sportowe.
 • Pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe.
 • Zaplecze kuchenne.
 • Sekretariat.
 • Gabinety: dyrektora, wicedyrektora, pedagoga szkolnego, logopedy, higienistki szkolnej.
Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu, szkoła organizuje świetlicę. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Uczniowie mają w szkole możliwość spożycia posiłków.

Cele i zadania Zespołu Szkół

Zadaniem naszej szkoły jest zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum i Szkoły Podstawowej.
 • Zapewnia atrakcyjny i nowatorski proces nauczania.
 • Zapewnia udział w kołach zainteresowań.
 • Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.
 • Zapewnia poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne.
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia.
 • Zapewnia odpowiednią bazę dla uczniów Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego.
 • Zapewnia uczniom warunki umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz własnej historii i kultury zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 • Kształtuje postawy dociekliwości i refleksyjności.
 • Poszerza wiedzę o umiejętności związane ze zdrowym stylem życia i profilaktyką zaburzeń, także patologii społecznej.

Działalność Zespołu Szkół

W naszej szkole organizowanych jest wiele wydarzeń, imprez i festynów okolicznościowych, jak również sportowych. Odbywają się wymiany międzynarodowe, wyjścia do kina, teatru i innych instytucji kulturalnych, nawiązujemy współpracę z wieloma organizacjami, szkoła posiada swoje liczne tradycje, które kultywuje wraz ze społecznością lokalną. Staramy się w sposób ciekawy i interesujący organizować czas wolny uczniom szkoły. Poprzez różne wycieczki krajoznawcze, stwarzamy naszym uczniom możliwość poznawania regionu i kraju. Nasi wychowankowie chętnie uczestniczą we wszelkich inicjatywach. Biorą udział w konkursach i zawodach różnego szczebla, w których odnoszą sukcesy, przynoszące dumę szkole i rodzicom.

Szkolny Klub Europejski

Zainteresowanie problematyką europejską w Szkole Podstawowej w Roztoce (Zespół Szkół w Roztoce został utworzony z chwilą wprowadzenia do systemu polskiej oświaty gimnazjów) nasiliło się już w 1994r., kiedy zainteresowana młodzież wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „Europa w Szkole”. Dwoje naszych uczniów zdobyło nagrody w tym konkursie, za wiersz pt. "Misza" oraz za szkic "Moja miejscowość”.

W marcu 1995r. odbyła się pierwsza impreza klubowa „Dzień Krajów Niemieckojęzycznych”, a w maju 1996r. „Dzień Krajów Beneluksu”. Uroczyste otwarcie działalności SKE miało miejsce 22 października 1996r. Założycielem i opiekunem Klubu do dnia 20 czerwca 2003r. była pani Beata Krzysztofik.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie