Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Adama Mickiewicza

Olszany 138, 58-150 Strzegom
tel./fax (74) 855-70-97
www:   http://www.psp.olszany.pl
e-mail:   pspolszany@wp.pl
mkarkowska@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2856 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W OLSZANACH

- przyjazna atmosfera
- wykwalifikowana kadra
- bogata oferta dydaktyczna
- koła zainteresowań
- wycieczki, wyjazdy, festyny itp.
- programy i projekty edukacyjne

Cele naszej Szkoły

Nasza placówka gwarantuje Państwu kompleksową opiekę i edukację każdego ucznia, stosownie do jego wieku i indywidualnych predyspozycji. Dokładamy wysiłków, aby przyjazna atmosfera w naszej szkole sprzyjała współpracy, pozwalała uczniom czuć się bezpiecznie, rozwijać zdolności i umiejętności. Wykwalifikowana kadra zapewnia wysoki poziom zajęć dydaktycznych, oferujemy różnorodne formy pracy z dziećmi i szeroki zakres działań pozalekcyjnych.

W procesie kształcenia i wychowania mamy na celu:
  • Wpajanie miłości i szacunku do Ojczyzny, poznawanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzenie szacunku dla postępowych tradycji narodu polskiego i jego kultury, literatury i języka przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
  • Przygotowanie uczniów do współuczestnictwa w życiu kraju, kształtowanie odpowiedzialności za jego losy i pomyślną przyszłość, pobudzenie do myślenia w kategoriach nierozerwalności interesów państwa i narodu.
  • Wychowanie dla pokoju.
  • Kształtowanie umiejętności stosowania zasad współżycia społecznego, zaangażowania, tolerancji, życzliwości i rzetelności w kontaktach z ludźmi, wrażliwość na sprawy innych.
  • Przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku, nabywanie umiejętności spełnienia powinności wzorowego ucznia, dobrego kolegi, odpowiedniego członka rodziny, pracownika, wzorowego obywatela.
  • Wychowanie przez pracę, ukazywanie jej wartości, kształtowanie szacunku do pracy i ludzi ją wykonujących.
  • Przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze.
  • Włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianie roli i zadań człowieka w kształtowaniu środowiska.
  • Rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości uczniów, kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku.

Działalność szkoły

Wczesne wykrycie oraz właściwe wsparcie rozwoju i talentów dzieci to chyba jedno z najważniejszych zadań edukacji. Potrzeba wielu działań, aby umożliwić pełny rozwój uczniów zdolnych. W tym celu opracowany został Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań Ucznia, który pozwala każdemu uczniowi określić swoje zdolności i skutecznie rozwijać własne zainteresowania w sposób ukierunkowany. Zadania programu zostały tak określone, aby właściwie dotrzeć do wszystkich uczniów i skutecznie pracować z każdym dzieckiem, w zależności od jego potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień.

Celem przewodnim programu jest wszechstronny rozwój każdego ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Olszanach, wczesne rozpoznawanie, rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności wszystkich uczniów, tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego dziecka oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

Każde dziecko ma niepowtarzalną drogę rozwoju. W związku z tym proces kształcenia, treści i metody nauczania, należy dostosować do możliwości psychofizycznych uczniów, aby każdy z nich mógł realizować obowiązek szkolny zgodnie ze swoimi potrzebami. Dotyczy to szczególnie uczniów z trudnościami w nauce. Dziecko, które nie może sprostać wymaganiom dydaktycznym szkoły wymaga swoistej troski i pomocy ze strony nauczycieli oraz rodziców. Brak podstawowych umiejętności dydaktycznych często jest powodem trudności w nauce na dalszych etapach kształcenia, a w konsekwencji drugoroczności i osobistej porażki ucznia.

Aktywności dodatkowe

Nasza szkoła współpracuje z wieloma instytucjami zewnętrznymi, m.in. z Radą Sołecką, Agencją Rynku Rolnego, Fundacją "Mleko dla szkół, mleko dla zdrowia", Policją, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i innymi. Angażujemy się również w rożnego rodzaju programy i projekty, takie jak projekt systemowy "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom", którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III. Szkoła realizuje też projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" czy "Lepsze Jutro" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Strzegom.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie