Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach

Piotrkowice 19, 55-110 Prusice
tel./fax (71) 312-65-42
www:   http://www.sppiotrkowice.edupage.org
e-mail:   sppiotrkowice19@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1682 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTRKOWICACH

- wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna
- wysoki poziom nauczania
- biblioteka, świetlica
- pedagog
- dowożenie dzieci na zajęcia
- szkoła bez przemocy

Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Kształtujemy takie postawy, jak odpowiedzialność za siebie i najbliższe otoczenie. Pomagamy uczniom ujawniać zdolności, rozwijać talenty, równocześnie staramy się pomóc im w przezwyciężaniu trudności. Stwarzamy warunki do kształtowania osobowości uczniów. Kształcimy młodzież, która wyposażona w wiedzę i umiejętności, jest przygotowana do dalszej nauki i prawidłowo funkcjonuje w środowisku społecznym.

Zadania szkoły


 • zapewnienia prawo każdego dziecka do kształcenia się, wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju
 • wspomaga wychowawczą rolę rodziny
 • dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów
 • zapewnia uczniom możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
 • umożliwia pobieranie nauki przez dzieci niepełnosprawne i niedostosowane społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami
 • zapewnia opiekę nad uczniami z dysfunkcjami poprzez realizowanie indywidualnych form i programów nauczania
 • organizuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi
 • zapewnia utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
 • umożliwia upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska
 • zapewnia pomoc dzieciom osieroconym, pozbawionym opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
 • umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości etnicznej, językowej i religijnej

Cele szkoły


 • nauka poprawnego i swobodnego pisania i czytania ze zrozumieniem
 • poznawanie wymaganych pojęć i wiadomości
 • zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
 • doprowadzenie w trakcie nauki do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści
 • kształtowanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności
 • kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
 • kształtowanie poszanowania wartości rodzinnych
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej
 • kształtowanie zasad promocji i ochrony zdrowia
 • bezpieczeństwo podczas pobytu w placówce i w trakcie zajęć edukacyjnych poza szkołą
 • kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy
 • kształtowanie skutecznego porozumiewania się
 • kształtowanie poprawnego posługiwania się językiem ojczystym
 • nauka efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie
 • wdrażanie do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
 • rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań

Programy edukacyjne


"Lepszy start" - w ramach projekty "Lepszy start" nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, specjalnie dla nich zorganizowanych. Podopieczni na zajęciach mają możliwość poszerzania swojej wiedzy, rozwijania swoich zainteresowań i poszukiwania nowych pasji i predyspozycji.

Proponujemy następujące zajęcia dodatkowe:
 • Matematyka na wesoło
 • Nauka jest zabawą - to zajęcia matematyczno- przyrodnicze
 • kółko ekologiczne
 • kółko historyczne
 • Komputer bez tajemnic
 • kółko sportowe
 • zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego i angielskiego
 • zajęcia psychologiczne

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program zajęć jest adresowany do uczniów, posiadających trudności w nauce matematyki. Na zajęciach uczniowie rozwijają podstawowe umiejętności matematyczne, służące świadomemu uczeniu się, uczą się być kreatywnymi, rozwiązują problemy edukacyjne, kształtują pozytywny obraz samego siebie, przełamują niechęć i rezygnację przy napotykaniu trudności. Odpowiednie metody nauczania i uczenia się, stosowane na zajęciach umożliwiają stopniowe kształtowanie umiejętności dzieci w zakresie samodzielnego dokonywania operacji umysłowych, przede wszystkim na konkretach i ich wyobrażeniach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie