Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Psychologiczno - Pedagogicznego

ul. Szkolna 1, 59-500 Złotoryja
tel. (76) 878-35-49, tel./fax (76) 878-79-27
www:   http://www.podnzlotoryja.pl
e-mail:   podn.zlot@op.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4815 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY W PPP
kwalifikuje uczniów do:

- kształcenia w ośrodkach
  szkolno - wychowawczych

- kształcenia specjalnego (również
  w klasach integracyjnych)

- zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
- nauczania indywidualnego
- wczesnego wspomagania rozwoju
- indywidualnego obowiązkowego rocznego
  przygotowania przedszkolnego

- kształcenia specjalnego ze względu na
  zagrożenia niedostosowaniem
  społecznym / niedostosowanie społeczne

 

W SKŁAD OŚRODKA WCHODZĄ:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Powiatowy Ośrodek Doskonalenia
  Nauczycieli

- Biblioteka Pedagogiczna
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

- szkolenie Rady Pedagogicznej
- konferencje metodyczne
- seminaria
- kursy doskonalące
- konsultacje indywidualne - awans
  zawodowy

- zaświadczenia, opinie, ekspertyzy

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "ZACISZE"

- zapraszamy do skorzystania z naszej bazy
  noclegowej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Celem poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcą pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej. Poradnia z założenia jest placówką usługową i ogólnodostępną, a korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i bezpłatne. Swoim działaniem obejmujemy miasto Złotoryja i Powiat Złotoryjski. Poradnia dysponuje wieloma nowoczesnymi gabinetami i salami terapeutycznymi. Przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej działa Zespół Orzekający.


   Zajmujemy się:
 • wczesnym wspomaganiem rozwoju i terapią dzieci ze znaczną niepełnosprawnością
 • diagnozowaniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi)
 • terapią indywidualną, grupową i rodzin
 • diagnozowaniem przyczyn trudności dzieci w nauce
 • diagnozowaniem i poradnictwem w sprawach trudności emocjonalnych dzieci i młodzieży (w tym trudności wieku dorastania)
 • przygotowaniem uczniów do wyboru kierunku kształcenia i wyboru zawodu
 • prowadzeniem banku informacji o szkołach, zawodach, formach dokształcania
 • opieką logopedyczną
 • promocją zdrowia i zdrowego stylu życia
 • profilaktyką uzależnień

Opiniujemy wnioski dotyczące:
 • wcześniejszego podjęcia obowiązku szkolnego
 • odroczenia od obowiązku szkolnego
 • podjęcia przez ucznia indywidualnego toku lub programu nauki szkolnej
 • pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi
 • pozostawienia ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymogom
 • promowanie do klasy następnej
 • wydania orzeczenia o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym / niedostosowanie społeczne

Poradnia dysponuje wieloma nowoczesnymi gabinetami i salami terapeutycznymi.

Zasady zgłaszania dziecka na badanie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne lub zajęcia terapeutyczne są następujące:
 • dzieci w wieku od 0 do 18 lat przyjmowane są na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub opiekunów prawnych
 • dzieci powyżej 18 roku życia mogą zgłaszać się same i uzyskać pomoc

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Złotoryi zatrudnia doradców metodycznych z zakresu przedmiotów: matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych oraz języków obcych.

W swojej pracy oferują oni:

 1. Organizowanie różnorodnych form współpracy dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz typów szkół i placówek (konferencje metodyczne, kursy, seminaria)
 2. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego w formie konsultacji indywidualnych i zbiorowych w zakresie:
  • programów nauczania i materiałów edukacyjnych
  • realizacji treści międzyprzedmiotowych i ścieżek edukacyjnych
  • tworzenia szkolnego i przedmiotowego systemu oceniania
  • upowszechniania aktywizujących metod pracy w nauczaniu i wychowaniu
  • działań wspomagających rozwój ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych
  • opiniowania lekcji hospitowanych, programów autorskich
  • diagnozowania, monitorowania i upowszechniania ruchu nowatorskiego w dydaktyce
 3. Współpracę z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, w szczególności:
  • z Centralną (Okręgową) Komisją Egzaminacyjną
  • ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli
  • z instytucjami oświatowymi, wydawniczymi, itp.
Formy prowadzone przez doradców metodycznych naszego Ośrodka są nieodpłatne lub częściowo płatne dla nauczycieli szkół Złotoryjskich. Nauczyciele pozostałych szkół ponoszą pełną odpłatność.

Istnieje możliwość zamówienia szkoleń prowadzonych przez inne ośrodki metodyczne po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub na piśmie do PODN i PPP w Złotoryi.

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "ZACISZE"

Schronisko znajduje się blisko centrum miasta, w miejscu cichym i spokojnym. Stanowi wspaniałą bazę noclegową dla młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli oraz pozostałych turystów chcących poznać miasto oraz Góry i Pogórze Kaczawskie, wyróżniające się pięknymi krajobrazami, ciekawymi zabytkami, niepowtarzalnymi atrakcjami przyrodniczymi.

   SSM "Zacisze" oferuje:
 • pokoje 2, 3, 6, 8 i 12 - osobowe
 • kuchnię samoobsługową z pełnym wyposażeniem
 • jadalnio - świetlicę z TV SAT
 • łazienki z bieżącą ciepłą wodą
 • parking dla samochodów osobowych
 • przechowalnię bagażu i sprzętu turystycznego
 • biblioteczkę krajoznawczo - turystyczną
 • dostęp do Internetu

Adres schroniska
W latach 2010-2011 schronisko rozbudowane zostało o kolejne miejsca noclegowe mieszczące się na II piętrze budynku przy ul. Kolejowej 4. Nowa część zapewnia nocleg dla 30 osób, posiada bogate zaplecze kuchenne oraz sanitarne oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

59-500 Złotoryja
- ul. Kolejowa 2, tel. (76) 878-366-74
- ul. Kolejowa 4

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.




Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej




Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie