Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Zaoczna dla Dorosłych w Grójcu

Stanisława Bęczkowskiego

ul. Polna 17a, 05-600 Grójec
tel./fax (48) 664-74-49, kom. 504-006-522, 506-157-077
sekretariat: ul. Sybiraków 2/8
www:   http://www.szkolazaoczna.edupage.orge-mail:   szkolazaoczna@onet.pl
pulo@list.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 16799 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

NIEPUBLICZNA ZAOCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH

SZKOŁA POLICEALNA


CENTRUM SZKOLEŃ I KURSÓW

KURSY KWALIFIKACYJNE

 


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  DLA DOROSŁYCH ZAOCZNE

- nauka trwa 3 lata dla absolwentów
  gimnazjum i absolwentów 8-letnich szkół
  podstawowych

- dla absolwentów ZSZ nauka trwa 2 lata
  (nabór do klasy II)


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
dla absolwentów szkół 8-letnich szkół podstawowych

- nauka trwa 4 lata
- nabór do klasy I

Bez stresu i w miłej atmosferze zdobądź wykształcenie. Pogodzisz pracę i naukę. Uwierzysz w swoje możliwości.

 • Szkoła kształci w systemie zaocznym.
 • Szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej nadane na czas nieokreślony.
 • Przeprowadzamy zewnętrzne egzaminy gimnazjalne,maturalne i zawodowe.
 • Realizujemy programy nauczania zatwierdzone przez MEN.
 • Zajęcia odbywają się w formie zjazdów, w co drugą sobotę i niedzielę w miesiącu.
 • Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, sądów oraz inne.

Atuty szkoły
 • znakomita kadra nauczycielska
 • skuteczność
 • dogodny niekolidujący z pracą system kształcenia
 • bardzo dobra baza lokalowa
 • komfortowe warunki
Wystawione przez nas świadectwa ukończenia szkoły są dokumentem urzędowym pozwalającym na podejmowanie nauki w szkołach wyższego stopnia.

Zajęcia w naszych szkołach prowadzą doświadczeni, świetnie wykwalifikowani nauczyciele posiadający takie same kwalifikacje jak nauczyciele pracujący w szkołach publicznych.

Organizacja kształcenia w szkole w systemie zaocznym
 • konsultacje zbiorowe dla Słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni (sobota, niedziela) według rozkładu zajęć ustalonego przez Dyrektora Szkoły
 • słuchacze oddają w każdym semestrze prace kontrolne z każdego nauczanego przedmiotu
 • pod koniec każdego semestru Słuchacze przystępują do egzaminów semestralnych

Rekrutacja

W naszej placówce rekrutacja odbywa się przez cały rok. Semestr jesienny zaczyna się we wrześniu.

Opłaty:
Czesne za naukę płaci się w miesięcznych ratach. Semestr nauki w szkole trwa 5 miesięcy. Nie pobieramy opłat za okres wakacji letnich. Wpisowe - jednorazowa opłata (bezzwrotna) jest płatne przy zapisie do szkoły.

Sekretariat: ul. Sybiraków 2/8; tel/fax (48) 664-74-49, tel. 506 157-077

SZKOŁA PODSTAOWA DLA DOROSŁYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA dla DOROSŁYCH jest ofertą skierowaną do tych z Państwa, którzy z różnych przyczyn nie mogli kontynuować dalszej nauki. Skorzystanie z naszej propozycji daje Państwu możliwość zdobycia dalszego wykształcenia a w dalszym etapie wymarzonego zawodu. Nauka w naszej Szkole odbywa się na dogodnych dla Państwa warunkach bez konieczności rezygnacji z codziennych zobowiązań życiowych. Absolwentom naszej szkoły i nie tylko, stwarzamy możliwość kontynuowania nauki w Liceum Ogólnokształcącym, a następnie w Szkole Policealnej. Do szkoły podstawowej dla dorosłych mogą zapisać się osoby, które ukończyły 16 lat.
Szkoła podstawowa dla dorosłych przyjmuje:
 • absolwentów szkoły podstawowej, którzy ukończyli szkołę do 2016 roku
 • osoby, które nie ukończyły nauki w klasie VII lub VIII oraz klasie I, II lub w III gimnazjum
Nauka w szkole trwa 2 lata / 4 semestry w klasach VII i VIII.
Forma kształcenia: zaoczna / niestacjonarna
Tryb kształcenia: weekendowy – sobota i niedziela
Języki obce: j. rosyjski

Oferujemy:
 • naukę w przyjaznej atmosferze sprzyjającej zdobywaniu wiedzy oraz nawiązywaniu znajomości zdobycie wykształcenia podstawowego
 • naukę w trybie weekendowym co 2 tygodnie
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • lekcje prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną w pracy z dorosłymi kadrę, nauczycieli-egzaminatorów
 • zajęcia w nowoczesnych i wyposażonych w pomoce dydaktyczne pracowniach
 • oferty promocyjne dla absolwentów szkoły podstawowej kontynuujących naukę w naszym liceum indeks

LICEA DLA DOROSŁYCH

Ofertę kierujemy do osób zdecydowanych na rozpoczęcie lub kontynuację nauki, podejmujących racjonalne działania w zakresie własnego wykształcenia i chcących osiągnąć niezależność w przyszłych postanowieniach związanych z edukacją na wyższym szczeblu. Licea zaoczne prowadzą zajęcia w systemie weekendowym - sobota, niedziela 2 razy w miesiącu. Zajęcia liceum zaocznego rozpoczynają się w godzinach porannych od 8:15 i trwają do godziny 15:45.

Dajemy Państwu możliwość nauki w systemie zaocznym, w niezwykle sympatycznej, spokojnej i serdecznej atmosferze. W liceum zaocznym każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Jeżeli Słuchacz regularnie uczestniczy w zjazdach oraz uzyska bardzo dobre oceny z prac kontrolnych może być zwolniony z egzaminów semestralnych ustnych.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczno-dydaktyczną. Są to wybitni wykładowcy, posiadający bogate doświadczenie wyniesione z najlepszych uczelni, poparte wieloletnim stażem.

Liceum dla dorosłych posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nasi Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły uprawniające do składania egzaminu maturalnego. Świadectwa wydawane słuchaczom są równorzędne ze świadectwami odpowiedniego typu szkoły publicznej.

KURSY KWALIFIKACYJNE ZAWODOWE

Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Dyplom technika w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w obrębie danego zawodu.

Technik rolnik

Absolwent kursu kwalifikacyjnego kształcącego w zawodzie technik rolnik może samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne. Może także podejmować pracę w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, a także prowadzić działalność gospodarczą. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rolnik, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, a po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik rolnik. Absolwent kursu kwalifikacyjnego w zawodzie technik rolnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich
 • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego

Technik ogrodnik

Absolwent w zawodzie technik ogrodnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • planowania i wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą
 • planowania i zakładania terenów zieleni
 • projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie