Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

im. Generała Władysława Sikorskiego

Parchanie 38, 88-110 Inowrocław
tel. (52) 351-27-27
www:   http://www.spparchanie.edupage.orge-mail:   sp_parchanie@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2040 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM

- opieka świetlicowa
- biblioteka szkolna
- wszechstronny rozwój uczniów
- tablice interaktywne w klasach I-III
- „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”

Szkoła realizuje zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a priorytetami są:
 • zapewnienie uczniom sprzyjających warunków do nabywania wiedzy i umiejętności
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans
 • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
 • stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci
 • stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej
 • inspirowanie aktywności badawczej oraz wyrażania własnych myśli i przeżyć
 • uczenie życia i aktywności w grupie rówieśników oraz społeczności szkolnej
 • uczenie rozpoznawania czynników mających wpływ na zdrowie, samopoczucie i rozwój człowieka
 • rozbudzenie motywacji do działań prozdrowotnych
 • uczenie wytrwałości, zaradności i kształtowania hartu ducha
 • umożliwienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego i ukończenia szkoły
 • kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zasad określonych w Ustawie o systemie oświaty


Szkoła wspiera rodzinę w jej wychowawczej i profilaktycznej funkcji. Ponadto zadaniem szkoły jest kształtowanie pozytywnego społecznie klimatu, który polega na:
 • budowaniu i rozwijaniu środowiska szkoły jako wspólnoty
 • budowaniu otwartej komunikacji interpersonalnej
 • kształtowaniu umiejętności radzenia sobie z konfliktami nauczycieli i uczniów oraz rodziców i nauczycieli
 • wspieraniu kształtowania poczucia własnej wartości ucznia

Szkoła ma obowiązek okresowego diagnozowania problemów i podejmowania działań profilaktycznych, adekwatnych do występujących na terenie szkoły zagrożeń. Działania te umożliwiają poprawę klimatu społecznego szkoły i stanowią szansę na zredukowanie czynników wyzwalających negatywne zachowania uczniów. Wymagają jednak stałego monitoringu w związku ze zmieniającą się każdego roku rzeczywistością szkolną (nowi uczniowie, często również nowe problemy). Współczesne podejście do wychowania i profilaktyki zakłada, że u podstaw przejawiania przez dzieci i młodzież zachowań problemowych leżą te same lub podobne motywy. Zachowania te służą zaspokojeniu potrzeb psychicznych, realizacji zadań rozwojowych, radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami życiowymi. Do czynników chroniących należą: silna więź emocjonalna z rodzicami, zainteresowanie nauką szkolną, regularne praktyki religijne, poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych, przynależność do pozytywnej grupy.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie