Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Przyjaciół Ziemi

ul. Banaszaka 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. (95) 752-33-85
www:   http://www.sp2kostrzyn.w.interia.ple-mail:   sp2kostrzyn@interia.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4901 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

- bezpieczeństwo, opieka, troska
- aktywne formu nauki i zabawy
- dbałość o prawidłowy rozwój małych podopiecznych
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- liczne sukcesy sportowe
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- oddział przedszkolny
- działalność Samorządu Szkolnego

O nas

Nasza placówka jest publiczną, sześcioklasową szkołą podstawową. Imię szkole nadał organ prowadzący - Rada Miejska w Kostrzynie nad Odrą. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Miejska w Kostrzynie nad Odrą, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Posiadamy sztandar oraz ceremoniał szkolny. Chcąc dać naszym podopiecznym dobry przykład, nauczyć ich postaw patriotycznych i szacunku dla ojczyzny, kultywujemy tradycje i obrzędowość.

Jesteśmy placówką oświatowo-wychowawczą kształcącą dzieci od klasy I do klasy VI włącznie. Obowiązek szkolny obejmuje u nas dzieci w wieku od 7 do 13 lat, ale nie wcześniej niż od 6-go roku życia, najpóźniej do 18-go roku życia.

Podstawową jednostką organizacyjną naszej szkoły jest oddział. Prowadzimy oddział specjalny dla dzieci z orzeczeniami kwalifikacyjnymi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Do klasy uczęszczają dzieci za zgodą rodziców.

Dodatkowo prowadzimy ponadto nauczanie indywidualne, w szkole lub w domu, na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz lekarza. Tworzymy oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego. Przy szkole działa prężnie Ognisko Muzyczne.

Edukacja szkolna w naszej placówce przebiega w dwóch etapach rozwojowych dziecka:
 • etap I: klasy I - III nauczanie zintegrowane
 • etap II: klasy IV - VI nauczanie przedmiotowe i ścieżki edukacyjne

Cele szkoły

Nasze najważniejsze cele w nauczaniu to:
 • zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiający co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności
 • rozwijanie zdolności twórczego myślenia
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej
 • kształcenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w celu przygotowania do funkcjonowania w warunkach współczesnego świata
 • zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełnego bezpieczeństwa w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
 • umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych
 • umożliwienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego
 • organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie