Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

Ulim 61, 66-446 Deszczno
tel. (95) 728-76-67
www:   http://www.spulim.ple-mail:   spulim@vp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3149 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ULIMIU

- bezpieczeństwo, opieka, troska
- aktywne formu nauki i zabawy
- dbałość o prawidłowy rozwój małych podopiecznych
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- poszanowanie praw ucznia i dziecka
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- szkoła bez przemocy
- działalność Samorządu Szkolnego

O placówce

Nasze cele realizujemy są w dwóch etapach edukacyjnych obejmujących:
 • pierwszy etap - klasy I-III
 • drugi etap - klasy IV - VI

Cele szkoły na pierwszym etapie edukacyjnym:
 • wspomaganie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania i rachowania)
 • kształcenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości i wyznania
 • wspomaganie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju
 • uczenie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
 • rozbudzania potrzeby kontaktu z przyrodą
 • znajomości zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Drugi etap edukacyjny

Począwszy od drugiego etapu edukacyjnego wprowadza się obok przedmiotów i bloków przedmiotowych, ścieżki edukacyjne o charakterze wychowawczo-dydaktycznym:
 • edukację prozdrowotną
 • edukację ekologiczną
 • < edukację czytelniczą i medialną
 • wychowanie do życia w społeczeństwie

Nasze cele na drugim etapie edukacyjnym:

Głównymi celami naszej szkoły na drugim etapie edukacyjnym w szczególności są:
 • wspomaganie umiejętności porozumiewania się uczniów i wprowadzenie ich w świat kultury
 • budzenie zainteresowania przeszłością
 • poznanie wartości stanowiących istotny motyw działalności indywidualnej i publicznej w Polsce, w Europie, w Świecie
 • wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności plastyczne i muzyczne
 • rozwijanie rozumienia przez uczniów podstawowych pojęć z arytmetyki i geometrii, pamięci, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania
 • rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym, w tym między innymi współzależność człowieka i środowiska
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko
 • osiągnięcie przez uczniów elementarnego poziomu orientacji ogólnotechnicznej
 • nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem
 • wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej
 • kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych, prywatnych i publicznych

Biblioteka

Nasza biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, a także, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

Nasza biblioteka szkolna realizuje swoje cele poprzez:
 • udostępnianie książek i innych źródeł informacji
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie