Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

im. Orła Białego

Kamień Wielki, ul. Kościelna 1, 66-460 Witnica
tel./fax (95) 751-58-94
www:   http://www.spkamien.edupage.orge-mail:   spkamien@onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5357 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W KAMIENIU WIELKIM

- oddział przedszkolny
- aktywne formu nauki i zabawy
- dbałość o prawidłowy rozwój małych podopiecznych
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- poszanowanie praw ucznia i dziecka
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- szkoła bez przemocy
- działalność Samorządu Szkolnego

O nas

W naszej placówce kładziemy nacisk na to, ażeby:
 • umożliwiała ona zdobycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa szkoły podstawowej
 • stwarzała niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego
 • sprawowała opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
 • kształtowała środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
 • zapewniała bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
 • realizowała podstawy programowe kształcenia ogólnego
 • umożliwiała dzieciom naukę religii (bądź etyki) – zgodnie z życzeniem rodziców, prawnych opiekunów dziecka
 • stwarzała warunki uczniom ( i ich rodzicom) do podtrzymywania tożsamości narodowej (spotkania, uczniów i rodziców – rozmowy, filmy na tematy ich interesujące)
 • przyjmowała uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem
 • udzielała pomocy psychologiczno–pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kostrzynie nad Odrą

Realizując zadania opiekuńcze, zapewniamy:
 • opiekę uczniom przebywającym na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych
 • stałe przebywanie nauczyciela prowadzącego zajęcia z grupą uczniów
 • organizowanie dyżurów nauczycielskich podczas wszystkich przerw międzylekcyjnych, zgodnie ustalonym harmonogramem dyżurów i regulaminem nauczyciela dyżurującego
 • w przypadku nagłej sytuacji, telefoniczne wezwanie pomocy lekarza rodzinnego, pogotowia ratunkowego, pielęgniarki, rodziców
 • opiekę dzieciom podczas wycieczek szkolnych, w czasie których odpowiedzialny jest wychowawca, nauczyciel prowadzący wycieczkę bądź kierownik wycieczki według określonych przepisów szczegółowych
 • opiekę dzieciom dowożonym do szkoły z Mościc i Mościczek poprzez organizację zajęć świetlicowych
 • możliwość korzystania z posiłków (wszystkim chętnym dzieciom)
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami najbliższego posterunku policji w celu omówienia przepisów bezpiecznego zachowania się na jezdni
 • otoczenie szczególną opieką dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów najniższych klas szkoły podstawowej
 • indywidualną opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi

Naszym podopiecznym proponujemy następujące formy zajęć dodatkowych:
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • sztukę pięknego czytania
 • doskonalenie form wypowiedzi
 • zajęcia ortograficzne
 • koło informatyczne
 • zajęcia na świetlicy
 • gry i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • koło polonistyczne

Przeprowadzenie badań logopedycznych, systematyczne ćwiczenia z uczniami mającymi trudności z wymową, gimnastyka korekcyjna w miejscu zamieszkania prowadzona przez specjalistę, czy możliwość udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjnej na basenie połączonej z początkową nauką pływania, to działania wspierające ucznia w procesie dydaktycznym i zapewniające prawidłowy rozwój. Działania te są często ze względu na brak środków, trudności z dojazdem, lub brak specjalisty są zaniedbywane przez rodziców.

Wspólna praca w kole teatralnym, wydawanie gazetki szkolnej, warsztaty fotograficzne, warsztaty koła turystycznego, czy konkurs turystyczny mają ukazać nowe kierunki i możliwości na twórcze i ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego, niezależnie od miejsca zamieszkania. Myśląc o wyrównywaniu szans w szkole, zrealizowaliśmy cykl zajęć „Uczestniczyć w kulturze”, które choć minimalnie, mają zapewnić dostęp dzieciom wiejskim do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie