Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Samorządowych

w Bobrowicach

Bobrowice 36, 66-627 Bobrowice
tel. (68) 383-00-51
www:   http://www.szkolabobrowice.pl
e-mail:   bobrowice@szkola.wp.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4846 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- wysoki poziom nauczania
- nauka języka niemieckiego
- biblioteka
- opieka pedagoga

GIMNAZJUM im. Jana Pawła II

- realizowanie programów edukacyjnych
  i profilaktycznych

- przygotowanie do nauki w szkołach
  ponadgimnazjalnych

- nauka dwóch języków: angielskiego,
  niemieckiego

- wychowanie do życia w rodzinie
- doradstwo zawodowe

Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.
Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa w Bobrowicach rozpoczęła swoją działalność w 1945 roku, jako pierwsza polska placówka oświatowa na Ziemi Bobrowickiej i jedna z pierwszych w rejonie krośnieńskim.

W skład Zespołu wchodzą Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bobrowicach oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bobrowicach. Zespół Szkół Samorządowych w Bobrowicach funkcjonuje pod obecną nazwą od 1 września 2004 roku. A w 2008 roku, w XXX rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bobrowicach przyjęły zaszczytne imię Jana Pawła II.

Cele i zadania Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrownicach:

 • prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia
 • umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesów oraz dążenia do osiągania celów
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej dziecka
 • rozwijanie umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego
 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności
 • rozbudzanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia, zachęcanie uczniów do samokształcenia
 • umożliwianie poznania języka i metodologii dziedzin wiedzy
 • ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych
 • ułatwianie uczestnictwa w kulturze, sztuce, kulturze fizycznej i sporcie
 • rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi
 • ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, w tym do kryzysów okresu dojrzewania i umiejętności ich rozwiązywania

Zespół Szkół Samorządowych w Bobrowicach to miejsce wolne od przemocy i agresji. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, w szkole prowadzona jest działalność profilaktyczna organizowana przez pedagoga, pielęgniarkę i wychowawców zgodnie ze Szkolnym Programem Profilaktyki.

Staramy się kształtować postawy umiejętnego słuchania, dialogu i rozumienia. Zapewniamy dostęp do informacji i udzielamy wskazówek na temat zdrowego i bezpiecznego życia. Pracę w szkole organizujemy w taki sposób, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności w różnych dziedzinach.

Nasza szkoła zobowiązuje się do:

 • opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku
 • uwzględniania indywidualnych potrzeb dziecka
 • stwarzania warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
 • stwarzania warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej
 • inspirowania aktywności badawczej oraz wyrażania myśli i przeżyć
 • zapewniania warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych
 • stworzenia uczniom warunków do nabywania oraz utrwalania wiedzy i umiejętności stosownie do ich możliwości psychofizycznych
 • tworzenia możliwości korzystania z technologii informatycznej i komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych
 • poszerzania wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia i udział w zajęciach profilaktycznych
 • rozwijania poczucia odpowiedzialności i miłości do ojczyzny
 • umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a przede wszystkim nauki języka oraz własnej historii i kultury umożliwiania uczniom szczególnie uzdolnionym realizacji obowiązku szkolnego indywidualnym tokiem lub programem nauki oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie
 • udzielania uczniom pomocy materialnej i psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nauczania indywidualnego oraz zajęć terapeutycznych

Naszym celem jest motywowanie uczniów do nauki. Staramy się zapewnić atmosferę życzliwości i wzajemnego zrozumienia. Uczymy zasad demokracji i szacunku dla wspólnego dobra, życia w rodzinie, patriotyzmu, ludzi starszych, niepełnosprawnych.


Zapraszamy do nauki w naszej szkole!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie