Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Specjalnych

w Krośnie Odrzańskim

ul. Poznańska 88, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel./fax (68) 383-54-07
www:   http://www.zsskrosno.pl
e-mail:   zss_sekretariat@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6794 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA Nr 4

- oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
- oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
- oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim
- zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
- oddział dla dzieci z zachowaniami typu autystycznego

GIMNAZJUM SPECJALNE Nr 2

- oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
- oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
- oddziały dla dzieci z oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokimintelektualną w stopniu znacznym i głębokim
- zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
- oddział dla dzieci z zachowaniami typu autystycznego

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

Podstawowym celem działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim jest dobro dzieci i ich wszechstronny rozwój. Swoje działania opieramy na takich wartościach jak : miłość, życzliwość, ciepło, otwartość, szacunek dla drugiego człowieka, poszanowanie jego odmienności, wspieranie jego działań, wskazywanie dróg rozwoju emocjonalnego i intelektualnego, gotowość niesienia pomocy, przyjaźń i tolerancja.

Nauczyciele w swojej pracy posługują się metodami dydaktyki ogólnej, stosując indywidualne programy nauczania. Zajęcia prowadzone są w mało licznych klasach, w atrakcyjny dla dzieci sposób z wykorzystaniem specjalistycznych metod pracy:

 • metoda Weroniki Sherborne
 • metoda M.Ch. Knillów
 • metoda Dobrego Startu
 • metoda M. Montessori
 • komunikacji pozawerbalnej ( gesty, piktogramy)

Uczniowie objęci są również zajęciami rewalidacji indywidualnej:


 • reedukacja dydaktyczna
 • terapia logopedyczna
 • gimnastyka korekcyjna
 • terapia psychologiczna

Od 2008 roku w naszym ośrodku realizowane są zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Realizowanie projektów i zajęć pozalekcyjnych


Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim troszczy się o swoich podopiecznych po zajęciach lekcyjnych, zapewniając atrakcyjne spędzanie czasu wolnego organizując:
 • kółko turystyczne - wycieczki rowerowe, rajdy
 • plastyczne - za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej uczniowie obcując ze sztuką uczą się dostrzegać i przeżywać piękno świata kształtów i barw. Zajęcia mają na celu również rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych, stymulowanie procesów wyobraźni i samodzielnego twórczego myślenia.
 • hipoterapia - wspomaganie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie form terapeutycznych z udziałem zwierząt
 • projekt "We show you our country by art" - podczas zajęć promujemy nasz kraj poprzez sztukę, co mogą zaobserwować nasi partnerzy na stronie www.etwinning.com.
 • projekt na rzecz Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - Miasteczko Ruchu Drogowego - uczniowie posiadają umiejętności zapewniające im bezpieczny udział w ruch drogowym jako pieszych i rowerzystów

METODY TERAPII

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest pobudzanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zajęcia najczęściej odbywają się indywidualnie, ale mogą mieć również charakter grupowy. Biorą w nich udział rodzice, którzy są nie tylko obserwatorami, ale także zdobywają wiedzę na temat pracy z dzieckiem w domu. Do najczęściej stosowanych metod terapeutycznych należą:
 • metoda Integracji Sensorycznej
 • metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona
 • Metoda Dobrego Startu
 • metody terapeutyczne usprawniania słuchu, wzroku, mowy,
 • metoda Knillów
 • alternatywne metody komunikacji
 • masaże relaksacyjne, logopedyczne
 • elementy pedagogiki zabawy
 • metoda paluszkowa
 • stymulacja polisensoryczna

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja Sensoryczna to proces zachodzący w mózgu, który polega na organizowaniu, porządkowaniu i łączeniu informacji płynących z poszczególnych układów sensorycznych. Istnieją zaburzenia o charakterze nadwrażliwości - nadmiernej reakcji na bodźce oraz podwrażliwości – słabej reakcji na dane bodźce. Terapia ma postać „naukowej zabawy”. Objęte nią dziecko jest poddawane stymulacji, która ma za zadanie dostarczać odpowiedniej dawki wrażeń sensorycznych do poszczególnych układów zmysłowych. Terapia oparta jest na doborze specjalnych ćwiczeń, szczególnie ruchowych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Zazwyczaj stosuje się huśtawki, hamaki, wiszące platformy, trampoliny, deski równoważne w połączeniu z innymi pomocami oraz szeroki materiał dotykowy. Terapia SI wpływa na: rozwój mowy, sprawność w zakresie dużej i małej motoryki, koncentrację uwagi, zdolności wzrokowe i słuchowe, poprawia funkcjonowanie emocjonalne, samoświadomość i samoocenę.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Podstawowym celem oddziaływań logopedycznych jest praca nad korygowaniem zaburzeń artykulacyjnych, kształceniem form gramatycznych, bogaceniem słownika czynnego i biernego dziecka. W osiągnięciu postawionego celu stosuje się ćwiczenia wspomagające artykulację, usprawniające funkcje wzrokowe i słuchowe, ćwiczenia orientacji przestrzennej oraz ćwiczenia stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie. Podczas zajęć wykorzystuje się różnorodne gry i zabawy logopedyczne, które rozbudzają aktywność słowną oraz zwiększają możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Gimnastyka korekcyjna ma przeciwdziałać stwierdzonym wadom postawy
i wyrównywać odchylenia fizjologiczne. Dla każdego ucznia opracowany jest indywidualny program, w którym ćwiczenia dobrane są do występującej wady oraz do realizowanych celów korekcyjnych. Podczas zajęć prowadzone są z uczniami ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalne. Podstawowym celem ćwiczeń ogólnorozwojowych jest kształtowanie postawy ciała, wyrabianie koordynacji ruchowej, czucia kierunku ruchu oraz położenia ciała i jego części w przestrzeni. Są to ćwiczenia: czynne wolne, z przyborami i na przyrządach.

EEG BIOFEEDBACK

EEG Biofeedback jest metodą samokontroli i samoregulacji polegającą na samodzielnej regulacji stanu psychofizycznego organizmu za pomocą sprzężenia zwrotnego. Trening odbywa się poprzez interaktywną współpracę z komputerem. W czasie treningu pacjent ma przyklejone do głowy i płatków usznych elektrody rejestrujące przebieg fal mózgowych. Program komputerowy wzmacnia zarejestrowany sygnał oraz przetwarza go w obraz. Osoba trenowana stara się wpływać na grę wyłącznie przy pomocy siły woli, równocześnie ucząc mózg nowych wzorców dla swoich fal EEG. Treningi poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę, równocześnie ucząc relaksu.

REEDUKACJA INDYWIDUALNA

Zadaniem rewalidacji indywidualnej (reedukacji) jest dążenie do usprawniania funkcji psychicznych i fizycznych, łagodzenie napięć dzieci eretycznych i pobudzanie do działania dzieci apatycznych a także wyrównywanie braków pedagogicznych. Dobór ćwiczeń oraz metody ich prowadzenia zależą od rodzaju i złożoności zaburzeń oraz od wieku dziecka. Każde dziecko posiada opracowany program indywidualny dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Zajęcia odbywają się w sali wyposażonej w różnorodne pomoce dydaktyczne.

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Sala Doświadczania Świata jest miejscem zabawy rekreacyjnej i wielozmysłowej. Zapewnia stymulację i odprężenie za pomocą zapachu, dotyku, dźwięku, koloru i światła. Działa korzystnie na poznawcze, zmysłowe i fizyczne niepełnosprawności i umożliwia odprężenie i stymulację. Dzięki takiej sali uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną mogą doświadczać świat za pomocą swoich zmysłów, a więc pobudzać i rozwijać elementarne procesy poznawcze. Różnorodność bodźców wzrokowych sprawia, że doświadczanie ich na tak niewielkiej przestrzeni i przyjemnej atmosferze, stwarza warunki do poznawania i rozumienia własnego ciała, daje możliwość do ćwiczeń integracji sensorycznej a w rezultacie do poprawy komunikacji. Odpowiednio prowadzone zajęcia w sali mają także dużą wartość w terapii osób z zaburzeniami zachowania. Snoezelen uzupełnia tradycyjne metody rewalidacji, pozwala osobom z niepełnosprawnością intelektualną lepiej zrozumieć otaczający świat, sprawić by chaos odbieranych przez nich wrażeń oderwanych i niezrozumiałych, uporządkować i sklasyfikować. W sali można stymulować dziecko jedno lub wielozmysłowo, w zależności od potrzeb.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie