Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. 22 Lipca 12, 67-120 Kożuchów
tel./fax (68) 355-33-20
www:   http://www.sp2.kozuchow.pl
e-mail:   sp2@kozuchow.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3297 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

- "Szkoła bez przemocy"
- "Lepsza szkoła"
- wysoki poziom kształcenia
- wykwalifikowana kadra nauczycielska

Cele i funkcje szkoły

Szkoła realizuje cele zewnętrzne tj. nałożone przez organ prowadzący i nadzorujący szkołę oraz określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach szczegółowych wydanych na jej podstawie.
Szkoła realizuje cele wewnętrzne tj. wyznaczone przez system dydaktyczno – wychowawczy szkoły oraz oczekiwania społeczności lokalnej.
Szkoła w swych działaniach kieruje się zasadami nauk pedagogicznych, przepisami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej i przyjętymi przez nią deklaracjami, konwencjami, umowami o prawach dziecka, człowieka.
Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno – wychowawczą zgodnie z arkuszem organizacyjnym i planami pracy zatwierdzonymi i przyjętymi na dany rok szkolny.

Zadania szkoły – ogólne

Szkoła:
 • zapewnia uczniom realizację obowiązku szkolnego
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
 • przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określone w wewnątrzszkolnym systemie oceniania
 • zapewnia możliwość uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • zapewnia uczniom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienie świata, ludzi i siebie oraz umożliwiający kontynuację nauki na kolejnych etapach kształcenia
 • współpracuje ze środowiskiem zewnętrznym, realizując szkolny program wychowawczy i spójny z nim szkolny program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, a także możliwości szkoły
 • w razie potrzeby występuje do rodziców (prawnych opiekunów) z propozycją skorzystania z badań dziecka w poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej
 • uznaje prawo rodziców do zgodnego z ich przekonaniami religijnego i moralnego wychowania dzieci
 • szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w sprawach wychowania, profilaktyki oraz kształcenia bezpośrednio lub za pośrednictwem organów szkoły i zgodnie z ich kompetencjami

Szkoła umożliwia uczniom:
 • podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej
 • szczególnie zdolnym realizowanie indywidualnego toku nauczania
 • ukończenie szkoły w skróconym czasie
 • niepełnosprawnym realizację obowiązku szkolnego

Pomieszczenia szkolne

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada pomieszczenia:
 • pracownie edukacyjne
 • bibliotekę
 • salę gimnastyczną
 • świetlicę
 • gabinet pedagoga
 • pomieszczenia administracyjne
 • teren rekreacyjno – sportowy
 • izbę tradycji rodzinnych
 • stołówkę
 • gabinet pielęgniarki


Zapraszamy do nas !!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie