Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach

ul. Niepodległości 23, 69-100 Słubice
tel./fax (95) 758-23-02
www:   http://www.sosw-slubice.ple-mail:   sow11@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6795 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

GIMNAZJUM SPECJALNE

- aktywne formy pracy
- zajęcia dodatkowe
- unijne projekty i programy
- dobra baza dydaktyczna
- działalność ekologiczna
 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- biblioteka
- świetlica szkolna
- dbałość o prawidłowy rozwój wychowanków
- bezpieczeństwo, opieka, troska
- edukacja proekologiczna
- aktywne formy pracy
- poszanowanie praw ucznia i dziecka
- wykwalifikowana kadra nauczycieli

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

- dobrze przygotowuje do wybranego zawodu
- realizuje praktyki
- Internat

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

O nas

Nasz ośrodek jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i w uzasadnionych przypadkach w stopniu umiarkowanym.

Wszystkie placówki wchodzące w skład ośrodka mogą prowadzić zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z upośledzeniem głębszym niż lekkie upośledzenie umysłowe, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W miarę potrzeb, ośrodek może także prowadzić oddział przedszkolny dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Głównym celem ośrodka jest tworzenie warunków wychowawczych, dydaktycznych, zdrowotnych i materialnych umożliwiających przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.

W naszym ośrodku prężnie działa 12 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku "Draptaki" założona w 1993 roku. W każdym roku harcerskim stałymi punktami planu rocznego są Harcerski Festiwal Piosenki Dawnej w Słubicach, Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Świbnej i Obóz Harcerski w Mrzeżynie. Nasi harcerze co roku organizują kiermasze ozdób i wypieków świątecznych, na których prezentują swoje własne prace. Na naszych zbiorkach nigdy się nie nudzimy, zdobywamy wiedzę harcerską, śpiewamy, pląsamy i dobrze się bawimy.

W skład ośrodka wchodzą:
 • Publiczna sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna
 • Gimnazjum Specjalne
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
 • Internat dla dzieci i młodzieży, które z różnych powodów nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscach zamieszkania

Krótka historia ośrodka

Ważniejsze daty w istnieniu placówki:
 • 01. 09. 1972 - w części budynku Szkoły podstawowej Nr 1 w Słubicach powstała Specjalna Szkoła Specjalna
 • 1996 - założono Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • 1999 - Specjalny Ośrodek rozszerzył swą ofertę edukacyjną o Gimnazjum Specjalne
 • 12. 04. 2001 - zmiana siedziby placówki, również w 2001 r. uruchomiono internat (10 pokoi na 30 wychowanków)
 • wrzesień 2002 - założono Zasadniczą Szkołę Zawodową (profil - ogrodnik)
 • 01. 09. 2004 - powstał pierwszy Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny dla gimnazjum
 • 2005 - powołano drugi Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny dla SP
 • 2008 - powołano trzeci Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny dla SP oraz Szkołę Przysposabiającą do Pracy

Zadania i cele ośrodka

Możemy w miarę potrzeb możemy prowadzić zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z upośledzeniem głębszym niż lekkie upośledzenie umysłowe, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zapewniamy naszym uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania respektujemy zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 roku.

Wszystkim wychowankom zapewniamy:
 • realizację obowiązku szkolnego dla uczniów mieszkających na terenie powiatu słubickiego, w uzasadnionych przypadkach także spoza terenu
 • zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych
 • dokonanie świadomego wyboru przez absolwentów dalszego kierunku kształcenia
 • rozwijanie zdolności, dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych)
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz osobistych zainteresowań
 • f) rozwój zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych – poprzez organizowanie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć sportowych i innych form zajęć pozalekcyjnych
 • udział w zajęciach wyrównawczych i reedukacyjnych w celu wyrównania braków u uczniów mających trudności w nauce
 • poznanie dziedzictwa kultury narodowej, światowej i europejskiej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury
 • efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich
 • kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, aby w ten sposób przygotować młodzież do pracy w warunkach współczesnego świata w miarę ich możliwości intelektualnych
 • naukę religii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci

Metody terapii

EEG BIOFEEDBACK
W naszym ośrodku prowadzimy zajęcia na bazie metody EEG Biofeedback oparte o diagnostykę EEG. Metoda jest używana w USA od ponad 60 lat, natomiast w Polsce od 2000 roku Jest to metoda niezwykła - mózg uczy się produkować prawidłowe fale mózgowe. A te przecież odpowiadają za naszą koncentrację, możliwości, samopoczucie, stres, ale też stany drażliwości i nadpobudliwości.

Jest to metoda bezpieczna - nie ma żadnych działań ubocznych. Jest to metoda cyfrowa - po każdym zabiegu można zobaczyć cyfrowy wynik - jak pracuje mózg pacjenta, jak polepsza się jego stan z zabiegu na zabieg. Po trzecie wreszcie, jest to metoda skuteczna - jej skuteczność porównywalna jest do leku psychotropowego o nazwieRitalin, ale ta metoda nie ma działania ubocznego. Jest to metoda dla dzieci nadpobudliwych od 4 lat stosowana jako profilaktyka problemów z zachowaniem się w przedszkolu i w szkole. Kadra naszego ośrodka odpowiedzialna za prowadzenie dzieci tą metodą terapii przeszła odpowiednie szkolenia.

W placówce prowadzimy zajęcia wieloma metodami, do których zaliczyć można też m. in. metodę Tomatisa. Polega ona na stymulacji audio-lingwistycznej. Jest ona przeznaczona dla dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, dysleksją i zaburzeniami komunikacji językowej.

Stosujemy ją u dzieci, które mają:
 • zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy)
 • zaburzenia głosu
 • dysleksję
 • trudności szkolne
 • zaburzenia koncentracji


 • SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie