Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7

im. II Armii Wojska Polskiego

ul. Żarska 1, 68-100 Żagań
tel./fax (68) 477-27-02
www:   http://www.psp7.zagan.pl
e-mail:   psp7zagan4@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4553 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

- „Szkoła z klasą”
- „Szkoła uczy myśleć”
- „Szkoła uczy działać”
- język angielski
- informatyka
- wysoki poziom nauczania

Nasza szkoła jest publiczną szkołą podstawową. Wchodzi w skład Zespołu szkół nr 1 w Żaganiu.

Od początku istnienia szkoła wypracowywała swoje tradycje i obrzędy.
Należą do nich:
 • uroczyste ślubowanie klas I i VI na sztandar szkoły
 • pożegnanie klas VI
 • demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego
 • przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu
 • uroczyste apele z okazji świąt państwowych i okolicznościowych
 • obchody święta szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie. Realizując zadania opiekuńcze, wychowawcze, profilaktyczne i dydaktyczne, uwzględniamy poziom rozwoju psychofizycznego ucznia i jego sytuację rodzinną.

Wychowanie w I i II etapie edukacji szkolnej we wszystkich obszarach działania szkoły jest nierozłącznie związane z kształceniem, które obejmuje przygotowanie do życia rodzinnego i społecznego. Prowadzone jest ono we współpracy z rodziną oraz środowiskiem lokalnym.

Kształtujemy umiejętności rzetelnej pracy i współdziałania w grupie, uczymy samorządności i zachęcamy do rozwijania zainteresowań oraz umożliwiamy działanie w organizacjach młodzieżowych, a także realizujemy program profilaktyki.

Celem I etapu kształcenia, obejmującego klasy I – III, jest edukacja podstawowa poprzez kształcenie zintegrowane, a w szczególności:
 • prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia
 • umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesów oraz dążenia do osiągania celów
 • rozwijanie wrażliwości moralnej oraz estetycznej
 • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej dziecka
 • rozwijanie umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego

Zadaniem I etapu edukacyjnego jest:
 • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
 • stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci
 • stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej
 • inspirowanie aktywności badawczej oraz wyrażanie własnych myśli i przeżyć
 • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych

Celem II etapu kształcenia, obejmującego klasy IV – VI, jest edukacja podstawowa poprzez kształcenie blokowe, a w szczególności:
 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności
 • rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej uczniów
 • rozwijanie wrażliwości na cierpienie i przejawy niesprawiedliwości
 • rozwijanie społecznie pożądanych postaw i zachowań

Zadaniem II etapu edukacyjnego jest:
 • stworzenie uczniom sprzyjających warunków do nabywania wiedzy i umiejętności
 • uczenie życia i aktywności w grupie rówieśników oraz społeczności szkolnej
 • uczenie rozpoznawania czynników mających wpływ na zdrowie, samopoczucie i rozwój człowieka
 • uczenie wytrwałości, zaradności i kształcenie hartu ducha

Powyższe zadania szkoła wypełnia, organizując edukację w ramach przyjętego programu wychowawczego oraz przedmiotów określonych ramowymi planami nauczania.

ZAPRASZAMY !!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie