Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Sióstr Pijarek

im. Pauli Montal

ul. Sanocka 70, 35-514 Rzeszów
tel. (17) 859-20-83
www:   http://www.psp.rzeszow.pijarki.ple-mail:   gim.pijarki@gmail.com
psppaula@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7506 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- świetlica, stołówka, biblioteka
- zajęcia pozalekcyjne
- bezpieczeństwo ucznia

GIMNAZJUM

- wysoki poziom kształcenia
- pedagog, higienistka
- przyjazna atmosfera
- wszechstronny rozwój ucznia


Podstawowym celem naszej szkoły jest wychowywać dzieci i młodzież w „Pobożności i nauce", dążąc do osiągnięcia przez wychowanka pełnego rozwoju osobowego. Dlatego stwarzamy we wspólnocie szkolnej atmosferę przesiąkniętą ewangelicznym duchem miłości i wolności. Atmosfera ta pomaga dzieciom i młodzieży w rozwijaniu własnej osobowości. Poznanie, które stopniowo zdobywają odnośnie do świata, życia i człowieka, czyni pełnym i oświetlanym przez wiarę.

Szkoła zwraca szczególną uwagę na dzieci potrzebujące z różnych powodów większego zainteresowania. Doceniając dobro jakie tkwi w każdym z nich, stwarza warunki, by osiągnęły pełny swój rozwój.

MISJA I WIZJA NASZEJ SZKOŁY

Misja naszej szkoły to:
 • wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju całej osoby ucznia
 • wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, umiejętności, postaw i nawyków, które zapewnią mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia według chrześcijańskiego systemu wartości oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie kształcenia

Wizja naszej szkoły:

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- słowa Ojca Świętego Jana Pawła II stanowią podstawę wizji naszej szkoły.

Pijarskie motto „pobożność i nauka” jest w naszej szkole wyrazem wszelkich działań mających na celu odkrycie oraz harmonijny i integralny rozwój wszystkich zdolności i możliwości ucznia.

Praca ta jest wielopoziomowa i uwzględnia wymiar indywidualny, wspólnotowy i transcendentny osoby. Kształtujemy w uczniach poczucie własnej odrębności, niepowtarzalności przy jednoczesnym poszanowaniu innych.

Realizując zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie szkoły podstawowej – szkoła w szczególności:
 • wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla społeczności i osób reprezentujących inne kultury i narody
 • kształci - przestrzegając obowiązującego prawa, wg przyjętych programów nauczania
 • umożliwia uczniom potrzebującym pomocy bardziej indywidualne wsparcie według potrzeb ucznia i możliwości szkoły
 • umożliwia uczniom rozwój zainteresowań poprzez organizowanie kół przedmiotowych, artystycznych, sportowych
 • uczniom uzdolnionym może umożliwić indywidualny program nauki lub tok nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami; z wnioskiem takim może wystąpić nauczyciel lub rodzic (prawny opiekun) dziecka
 • umożliwia uczniom ukończenie szkoły w skróconym czasie
 • uczniom z trudnościami w nauce szkoła zapewnia zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, indywidualną pomoc pedagoga szkolnego oraz kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
 • uczniom niepełnosprawnym na wniosek rodzica zapewnia realizację zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych
 • dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) organizuje tę formę nauczania
 • zapewnia uczniom opiekę w czasie zajęć szkolnych, organizuje zajęcia w świetlicy, udostępnia posiłki, prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną; we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do potrzeb

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie