Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół w Lutczy

Lutcza 629, 38-112 Lutcza
tel. (17) 277-36-04
www:   http://www.zslutcza.nstrefa.ple-mail:   zslutcz@o2.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3481 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- oddział "0"
- szkoła promująca chrześcijański system wartości
- wszechstronney rozwój osobowości ucznia
- zapewniamy uczniom nabywanie samodzielności
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna

GIMNAZJUM

- podmiotem wychowania i kształcenia jest uczeń
- wychowanie w duchu chrześcijańskim
- wszechstronny rozwój intelektualny, społeczny, duchowy, emocjonalny i fizyczny
- przygotowanie do dobrego startu w życiu

Nauczanie i wychowanie w naszej szkole oparte jest na zasadach i wartościach chrześcijańskich, przy zachowaniu szacunku dla każdego ucznia. Chrześcijańska koncepcja osoby ludzkiej i chrześcijański system wartości stanowią punkt odniesienia i inspiracji dla całej działalności szkoły. Prowadzony w niej proces kształcenia i wychowania jest kontynuacją ponad wiekowej już tradycji szkolnictwa w Lutczy, zmierzający ku syntezie wiary i nauki oraz wiary i życia w postawie poszczególnych uczniów.

Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, określone w ustawie o systemie oświaty, w szczególności:
 • dąży do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia
 • harmonijnie realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania, traktując je jako wzajemne uzupełnianie się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela
 • wspiera wychowawczą rolę rodziny
 • kształtuje zdrowe środowisko wychowawcze
 • umożliwia członkom społeczności szkolnej pogłębioną formację religijno-moralną
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły

Szkoła realizując zadania w zakresie Zespołu Szkół:
 • prowadzi do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania, pisania, liczenia, (doskonali umiejętność wypowiadania się)
 • posługiwania się podstawowymi narzędziami i urządzeniami, (wprowadza w bardziej złożone posługiwanie się urządzeniami życia codziennego)
 • przekształca spontaniczną motywację poznawczą dziecka w świadome podejmowanie zadań, wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego
 • umożliwia dziecku poznawanie świata w jego jedności i złożoności oraz odróżnianie świata rzeczywistego od wyobrażonego, postaci historycznych od fantastycznych
 • zapewnia zdobywanie wiedzy i umiejętności jej wykorzystywania na poziomie umożliwiającym uczniowi, co najmniej kontynuację nauki na następnym poziomie kształcenia
 • stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej
 • rozbudza i rozwija wrażliwość moralną i estetyczną ucznia oraz jego indywidualne zdolności twórcze
 • uczy samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności oraz wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego
 • kształtuje umiejętności społeczne ucznia, stwarzając warunki do indywidualnej i grupowej działalności na rzecz bliźnich
 • wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej
 • uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans

W procesie kształcenia szkoła nie ogranicza się do podawania wiedzy encyklopedycznej, lecz kładzie nacisk na:
 • problemowe poznawanie praw i zjawisk
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanej wiedzy
 • rozwijania zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności istniejących w świecie
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • rozbudzenie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy i dobra
 • kształtowanie w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw

W pracy wychowawczej szkoła zmierza do tego, aby uczniowie:
 • stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra, w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, wolności własnej z wolnością innych
 • poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie
 • uczyli się szacunku dla dobra wspólnego, jako postawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie i Kościele
 • poznali wartości moralne, ich właściwą hierarchię oraz dokonywali wyborów zgodnych z tą hierarchią
 • kształtowali w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów
 • umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę uczniów, rodziców i wychowawców
 • dostrzegali pełną miłości obecność Boga w ich życiu, w życiu innych ludzi i byli na nią otwarci

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie