Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

ul. Zamojska 16 A, 22-500 Hrubieszów
tel./fax (84) 636-24-55
www:   http://www.sosw.hrubieszow.info/sosw2
e-mail:   sosw.hrubieszow@gmail.com
hrubieszow@sosw.com.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5734 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- różnorodne zajęcia dodatkowe
- aktywne uczestnictwo w życiu społecznym
- wycieczki, biwaki, turnusy rehabilitacyjne

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

- nowoczesne metody uczenia
 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

GIMNAZJUM SPECJALNE

- różnorodne zajęcia pozalekcyjne
- pomoc psychologiczno - pedagogiczna
- imprezy i uroczystości szkolne
- konkursy dla uczniów

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

- ogrodnik
- stolarz
- kucharz małej gastronomii
- technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hrubieszowie funkcjonuje jako zakład zawierający w swej strukturze:
 • Sześcioletnią Szkołę Podstawową
 • Gimnazjum
 • Zasadniczą Szkołę Zawodową
 • Szkołę Przysposabiającą do Pracy
 • Zespoły Rewalidacyjne
 • Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

Stwarzając dogodniejsze warunki lokalowe zapewnialiśmy naszym wychowankom lepszy rozwój psychofizyczny. Trafiały do nas dzieci zniechęcone do nauki, mające za sobą nieudany start szkolny i wiele niepowodzeń emocjonalnych.

Pochodziły w większości z niezasobnych domów – często odrzucone przez własne rodziny, którym należało zabezpieczyć ciepły, czasami jedyny w danym dniu posiłek, jak i doposażyć w najpotrzebniejszą odzież, pogłaskać, przytulić – pokazać, że są kochane i akceptowane. Ten cel determinuje naszą działalność.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Jej nadrzędnym zadaniem jest wszechstronny rozwój dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim, zapewnienie im możliwie najpełniejszego funkcjonowania w środowisku oraz życiu społecznym.

Integralną częścią procesu edukacji w szkole jest rewalidacja indywidualna wspomagająca rozwój dziecka w sposób korekcyjny, kompensacyjny i usprawniający. W ramach zajęć rewalidacyjnych uczniowie mają możliwość korzystania z różnych form usprawniania.

GIMNAZJUM

Uczniowie gimnazjum są przygotowywani do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, podejmowania decyzji o dalszej edukacji odpowiedniej do ich możliwości, uzdolnień i osiągnięć. Odpowiednio dostosowane programy nauczania umożliwiają naukę uczniom z niepełnosprawnością.

Nauka polega na integralnej realizacji funkcji dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły, uwzględniając odpowiednie metody pracy i zasady nauczania. W wyniku oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych uczniowie mogą osiągnąć poziom rozwoju umysłowego, pozwalający im brać czynny udział w życiu rodzinnym i społecznym.

Atutem naszej szkoły są:
 • bogato wyposażona baza edukacyjna szkoły
 • możliwość zamieszkania w internacie
 • możliwość dowozu do szkoły
 • wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Wszyscy nasi uczniowie mają możliwość kształcenia w zawodzie:
 • ogrodnik
 • stolarz
 • kucharz małej gastronomii
 • technolog robót wykończeniowych w budownictwie

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, absolwentów gimnazjum specjalnego. Nauka trwa trzy lata, jednak okres edukacji może być wydłużony – maksymalnie do ukończenia przez podopiecznych 24 roku życia.

Celem edukacji w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do pracy jest rozwijanie autonomii, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, nauka rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie ucznia – stosownie do indywidualnych możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby. Szkoła przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia.

ZESPOŁY REWALIDACYJNE

W naszej placówce obecnie jest kilka Zespołów Rewalidacyjno – Wychowawczych, do których uczęszczają uczniowie w wieku od 5 do 25 roku życia, posiadający orzeczenie o głębokim stopniu upośledzenia, niektórzy z nich z niepełnosprawnością sprzężoną, jak i niepełnosprawnością ruchową.

Praca w zespołach polega na realizowaniu indywidualnych programów skonstruowanych dla każdego dziecka i elastycznego dostosowania sposobu pracy do aktualnego stanu ucznia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie