Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespoł Szkół w Łupawie

Łupawa 22, 76-242 Łupawa
tel./fax (059) 846-35-66
www:   http://www.zslupawa.nazwa.pl
e-mail:   lupawa_zs@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 13177 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

- opieka pedagoga szkolnego
- biblioteka
- klub wolontariusza
- samorząd uczniowski
- wysoki poziom nauczania

O Nas
Zapewniamy uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tych zadań szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989r., a tym samym:
 • umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w Ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów

Pomoc pedagogiczna i psychologiczna
Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
 • realizację celów i zadań wychowawczych przez wychowawcę klasowego ( zadania te wynikają z obowiązków statutowych, planu pracy wychowawcy klasowego oraz planu pracy Szkoły)
 • realizację celów i zadań pedagoga szkolnego ( zadania te wynikają z jego obowiązków statutowych, z planów pracy pedagoga szkolnego i z planów pracy Szkoły)
 • uczestnictwo w różnych formach zajęć pedagogicznych, wychowawczych i dydaktycznych organizowanych przez Szkołę:
  • zajęciach zespołów wyrównawczych
  • indywidualnej pracy z uczniem
  • zajęciach świetlicy terapeutycznej
  • zajęciach logopedycznych
  • rozmowach indywidualnych z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym
  • zajęciach wychowawczych w świetlicy szkolnej
  • zajęciach prowadzonych przez nauczycieli biblioteki
  • nauczania indywidualnego w domu rodzinnym ucznia bądź w Szkole

Rozwijanie zainteresowań
Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz daje szansę ukończenia szkoły w skróconym czasie poprzez:
 • czynne uczestnictwo w organizowanych przez Szkołę ( zgodnie z potrzebami i życzeniami uczniów oraz ich możliwościami fizycznymi) różnych formach zajęć pozalekcyjnych m.in. w kołach przedmiotowych, zainteresowań
 • swobodne korzystanie ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej oraz korzystanie z porad i wskazówek nauczycieli – bibliotekarzy
 • udział w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, quizach, zawodach sportowych organizowanych przez Szkołę i w pozaszkolnym współzawodnictwie uczniów w turniejach wiedzy, sprawnościowych i in.:
  • udział w zajęciach różnego rodzaju kół i klubów pozaszkolnych
  • czynne uczestniczenie w wycieczkach, rajdach i imprezach turystyczno – krajoznawczych organizowanych przez szkołę i analogicznych imprezach pozaszkolnych
  • uczestniczenie w spektaklach teatralnych i koncertach muzycznych
  • swobodne korzystanie ( pod opieką nauczyciela ) z sal, pracowni, urządzeń i sprzętu szkolnego
  • indywidualną pracę nauczyciela z uczniem podczas zajęć lekcyjnych

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie