Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa w Luzinie

im. Lecha Bądkowskiego

ul. Szkolna 13, 84-242 Luzino
tel./fax (58) 678-20-14
www:   http://www.sp.luzino.ple-mail:   sp.luzino@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5219 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Oceniania, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

W zakresie działalności dydaktycznej szkoła w szczególności:
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół przedmiotowych, zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów, przedstawień, wystaw i innych podobnych działań
 • zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
 • zapewnia nauczanie języka kaszubskiego oraz prowadzenie zajęć podtrzymujących tożsamość etniczną Kaszubów
 • zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami
 • kształtuje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy w celu lepszego przygotowania do pracy w warunkach współczesnego świata
 • uczy efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie; budowania więzi międzyludzkich; podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji; skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm
 • uczy rozwiązywania problemów w twórczy sposób
 • wdraża do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • kształtuje umiejętności odnoszenia do praktyki zdobywanej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków

W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności:
 • wspomaga wychowawczą rolę rodziny
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie oraz przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów
 • upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości
 • kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie
 • sprzyja zachowaniom proekologicznym
 • umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości
 • budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły i środowiska
 • uczy poszanowania praw jednostki oraz demokracji
 • kształtuje poczucie przynależności do europejskiej wspólnoty narodów
 • wdraża do dyscypliny i punktualności
 • uczy zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
 • kształtuje poszanowanie wartości rodzinnych
 • umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej
 • uczy zasad promocji i ochrony zdrowia
 • rozwija sprawności umysłowe oraz osobiste zainteresowania
 • uczy metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.




Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej




Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie