Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Miejskich Nr 5

w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Przodowników Pracy 13, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. (77) 481-27-36
www:   http://www.zsm5kk.szkolnastrona.pl
e-mail:   psp3kk@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5412 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. "Komisji Edukacji Narodowej"

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- opieka pedagoga szkolnego
- zajęcia sportowe
- świetlica, biblioteka

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 10

- wysoki poziom kształcenia
- wszechstronny rozwój ucznia
- przyjazna atmosfera

Cele i zadania Zespołu

Nadrzędne dla Zespołu jest dobro ucznia. Zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadzone są zgodnie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami i zobowiązaniami wynikającymi z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Głównym celem Zespołu jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Zespół rozwija u dzieci poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego (w tym miasta i regionu), przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i świata.

Zespół wykonuje swoje zadania:
  • realizując zadania dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze, obowiązkowe i nadobowiązkowe odpowiednio do wieku uczniów oraz potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów
  • organizując naukę religii
  • umożliwiając rozwijanie zainteresowań oraz realizację szczególnych potrzeb rozwojowych uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, zajęć sportowych, kół przedmiotowych, kół zainteresowań i innych)
  • organizując opiekę i pomoc uczniom z zaburzeniami rozwojowymi oraz pozostającym w trudnych sytuacjach losowych. Indywidualne formy opieki nad uczniami polegają w szczególności na: zapewnieniu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i innych specjalistów
  • organizując i udzielając pomocy psychologiczno - pedagogicznej we współpracy z Publiczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
  • współpracując z Rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki (rodzice i opiekunowie uczestniczą w życiu Zespołu, przedstawiając wnioski i uwagi na zebraniach Rodziców oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w radach klasowych, Radzie Rodziców)
  • sprawując opiekę nad uczniami uczestniczącymi w zajęciach dydaktycznych, w tym z wychowania fizycznego oraz podczas zajęć poza terenem Zespołu, w tym wycieczkach

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie