Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

im. Wedlów Tuczyńskich w Tucznie

ul. Świerczewskiego 41, 78-640 Tuczno
tel./fax (67) 259-33-60
www:   http://zstuczno.edupage.orge-mail:   tuczno@wp.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6521 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- opieka pedagoga i logopedy
- świetlica, biblioteka
- j. angielski od klasy I
- dbałość o wszechstronny rozwój ucznia
- bogata oferta zajęć dodatkowych
- bezpieczna szkoła

GIMNAZJUM

- nauka j. angielskiego i niemieckiego
- szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych
- realizacja licznych programów
  edukacyjnych

- dobre przygotowanie do nauki w szkole
  średniej

O NAS

Zespół umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i kontynuacji nauki na następnym etapie kształcenia poprzez:
 • realizację programów obowiązujących w Zespole
 • rozwijanie zainteresowań uczniów
 • zapewnienie pomocy uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programów nauczania

   W szkole realizowane są różnorodne programy:
 • program profilaktyczny
 • program wychowawczy
 • "Bezpieczna Szkoła”
 • "Trzymaj Formę"
 • "Szkoła bez przemocy"
 • "Szkoła z klasą 2.0"
 • "Owoce w szkole"
 • "Nauka i zabawa szansą dla każdego ucznia"

Budynki i teren szkolny objęte są nadzorem kamer CCTV w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Świetlica szkolna
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. Do zadań świetlicy należy:
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych
 • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy

Placówka sprawuje opiekę nad uczniami poprzez:
 • zapewnienie opieki nad uczniami Zespołu podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych i przerw międzylekcyjnych
 • powierzenie każdego oddziału szczególnej opiece jednemu nauczycielowi zwanemu dalej wychowawcą

Zespół Szkół sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, możliwości i posiadanych środków finansowych poprzez:
 • organizowanie zajęć świetlicowych
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych
 • organizowanie zajęć wychowawczych
 • udzielanie pomocy materialnej

Zajęcia pozalekcyjne
 • zajęcia wyrównawcze
 • Klub Bezpieczeństwa
 • gazetka szkolna
 • koło polonistyczne
 • SKS
 • koło historyczne
 • koło przyrodnicze
 • koło języka angielskiego
 • koło matematyczne
 • zajęcia logopedyczne
 • koło wokalne
 • koło plastyczne
 • Klub Wolontariusza

Zajęcia pozaszkolne
 • treningi piłki nożnej dla dzieci
 • karate (Klub Karate Shotokan)
 • zajęcia taneczne

Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół im Wedlów Tuczyńskich w Tucznie powstał w grudniu 2009r. Powstanie klubu jest jednym z elementów programu Stowarzyszenia POLITES "Jestem więc zmieniam". Projekt „Jestem, więc zmieniam!” wspiera organizacje i instytucje (przede wszystkim szkolne kluby wolontariusza) w działaniach na rzecz zmiany w środowisku lokalnym. W Projekcie uczestniczą nauczyciele i pedagodzy, którzy postanowili stworzyć Szkolny Klub Wolontariusza, będący inkubatorem aktywności młodzieży i dzięki któremu współpraca z wolontariuszami podejmowana będzie w sposób profesjonalny.

Szkolny Klub Bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie
W Szkole Podstawowej Zespołu Szkół im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie działa Szkolny Klub Bezpieczeństwa. Klub został utworzony w ramach udziału w projekcie „RENAULT-BEZPIECZEŃSTWO I MOBILNOŚĆ DLA WSZYSTKICH”. Celem SKB jest aktywne działanie na rzecz ekologii i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród społeczności lokalnej w szkole, jak i poza nią. W ramach działania klubu uczniowie spotykają się w świetlicy szkoły podstawowej. W czasie spotkań pracują warsztatowo. Wypełniają pakiety edukacyjne „Droga i ja”, tworzą plakaty na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, biorą czynny udział w dyskusjach. Wszystkie działania realizowane są wg harmonogramu SKB. Poza tym, uczniowie klas 1- 3 szkoły podstawowej, którzy dojeżdżają do szkoły autobusem PKS, otrzymali kamizelki odblaskowe i gadżety.

W
świetlicy szkolnej dzieci biorą udział w mini szkoleniach na temat bezpiecznej drogi na przystanek.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie