Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Renice 9, 74-300 Myślibórz
tel. (95) 747-22-43
www:   http://www.mowrenice.pl
e-mail:   mowrenice@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5191 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

- zajęcia wyrównawcze
- opieka pedagoga i psychologa
- interesujące zajęcia dodatkowe
- katecheza
- internat
- wysoki poziom organizacji

MOW Renice jest całodobową placówką resocjalizacyjną dla chłopców. Celem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, umożliwienie uzyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły, wychowania młodzieży w poczuciu odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. Istotnym jest ponadto zapewnienie bezpiecznych warunków kształcenia i wychowania, a także przygotowanie wychowanków do prawidłowego uczestnictwa w życiu społecznym i samodzielności życiowej. Ośrodek jako placówka składa się z internatu i Zespołu Szkół przy MOW Renice.

Zespół Szkół
W ramach Zespołu Szkół funkcjonuje Gimnazjum (cztery oddziały - klasy I-III) oraz łączona klasa V z VI szkoły podstawowej. Podczas zajęć szkolnych jest realizowany normalny program obowiązujący w szkołach powszechnych. Szkoła w ośrodku zapewnia wychowankom pomoc w zakresie wyrównywania poziomu wiadomości i umiejętności w czasie zajęć lekcyjnych oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych. W zależności od możliwości intelektualnych wychowanków, w uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o śródrocznej promocji do klasy programowo wyższej. Pedagog szkolny i psycholog zajmują się pomocą psychologiczno - pedagogiczną dla wychowanków i ich rodzin. Prowadzą zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne, przeprowadzają diagnozę wstępną nowoprzybyłych wychowanków oraz sporządzają im Indywidualny Proces Resocjalizacji. Poza tym pedagog szkolny koordynuje proces usamodzielniania wychowanków pełnoletnich oraz prowadzi zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki. Przez nauczycieli prowadzone są kółka zainteresowań (polonistycznie i matematyczne) pozwalające na poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań przez uczniów zdolnych.

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody przy MOW w Renicach ma na celu kształcić właściwy stosunek człowieka do przyrody, a szczególnie rozwijać aktywną postawą młodzieży w praktycznym działaniu na rzecz środowiska. Aby w/w cele zostały zrealizowane bierzemy czynny udział w ogólnopolskich akcjach np. "Sprzątanie Świata", "Nie wypalajmy traw, przecież nie zabija się skowronków", "Ratujmy kasztanowce". Zbieramy fundusze na rzecz schroniska dla bezdomnych psów w Gorzowie Wlkp. Gromadzimy karmę dla ptaków i zwierzyny leśnej. Budujemy karmniki, budki lęgowe, budy dla bezdomnych psów. Organizujemy rajdy do lasów, kuligi, ogniska, wycieczki. Sprawdzamy swoje umiejętności na konkursach wiedzy. Spotykamy się na naszych zajęciach z leśnikami, strażnikami lasu, policjantami, strażakami. Opiekunem i prowadzącym kółko jest mgr Wiesława Kurnicka.

Katecheza
Placówka nasza wraz z wioską Renice należy do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Sulimierzu a dekanatu w Lipianach nad którymi sprawuje pieczę Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska w Szczecinie. Wychowankowie Ośrodka biorą udział w katechizacji, czynnie uczestniczą we wspólnocie parafialnej, utrzymują porządek wokół Kościoła, są ministrantami, lektorami. W tej też wspólnocie są chrzczeni, przystępują do I komunii świętej, (jeżeli zachodzi potrzeba) oraz co roku przystępują do Sakramentu Bierzmowania. Na terenie ośrodka organizowane są spotkania opłatkowe wychowanków i kadry wraz z proboszczem. Młodzież bierze też udział w Rekolekcjach Wielkopostnych.12 XII 1999roku w ramach wizytacji odwiedził Ośrodek J. E. Ks. Arcybiskup Zygmunt Kamiński i 31 X 2004 roku J.E.Ks. Biskup Jan Gałecki.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie