Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łowiczu

im. Marii Konopnickiej

ul. Stanisławskiego 31a, 99-400 Łowicz
tel./fax (46) 837-36-94
www:   http://sp4.low.ple-mail:   sekretariat@sp4.low.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12531 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W ŁOWICZU

- kompetentna kadra pedagogiczna
- przyjazna atmosfera
- język angielski
- koła zainteresowań

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, która swoje funkcjonowanie opiera na trzech filarach: wolności, miłości i prawdzie. W pracy dydaktyczno- wychowawczej, przebiegającej w atmosferze partnerstwa, pragniemy towarzyszyć naszym uczniom na drodze do poznania siebie i samorealizacji. Wspieramy ucznia w badaniu własnego systemu wartości zgodnego z ogólnie przyjętymi normami. Dzięki wykształconej i kompetentnej kadrze pedagogicznej nasi wychowankowie będą mogli kontynuować naukę.
W naszej szkole panuje atmosfera dialogu, wzajemnego zaufania i poszanowania godności drugiego człowieka.

Zadania nadrzędne

 • przygotowanie uczniów, rodziców, nauczycieli do funkcjonowania w zreformowanej szkole
 • uczenie dzieci, młodzieży odpowiedzialności za przyszłość
 • krzewienie kultury fizycznej
 • kultywowanie tradycji regionu


Cele ogólne szkoły

 • kształtowanie postaw wokół wartości: wolność, miłość, prawda
 • wypracowanie systemu zasad funkcjonowania szkoły w oparciu o w/w wartości
 • tworzenie i podtrzymywanie atmosfery partnerstwa między uczniami, nauczycielami i rodzicami
 • zaspokajanie potrzeb samostanowienia i określania własnej tożsamości uczniów


W wyniku realizacji zadań wychowawczych dla klas I- III, uczeń kończący klasę III powinien być:
 • otwarty, radosny
 • ciekawy świata
 • odporny na niepowodzenia
 • odważny w wygłaszaniu sądów i opinii
 • chętny do podejmowania działań


oraz
 • posiada na miarę swoich możliwości wiedzę o sobie
 • przejawia troskę o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
 • godzi własne dobro z dobrem innych
 • współuczestniczy w życiu klasy, grupy, rodziny, społeczności
 • szanuje swoją rodzinę, miejscowość, ojczyznę
 • umie wypowiadać się, czytać, pisać, słuchać i liczyć
 • posiada wiedzę o świecie proporcjonalną do swoich możliwości intelektualnych
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy


W wyniku realizacji zadań wychowawczych dla klas IV- VI, uczeń kończący klasę VI:
 • w swoim postępowaniu kieruje się miłością i prawdą
 • działa na rzecz praw człowieka
 • jest zrównoważony emocjonalnie
 • jest wrażliwy na uczucia innych
 • potrafi rzetelnie pełnić odpowiedzialne funkcje społeczne
 • jest tolerancyjny
 • jest gotów do samorealizacji
 • ma ukształtowane poczucie własnej wartości
 • potrafi zachować się asertywnie
 • ma poczucie przynależności do społeczności lokalnej
 • podejmuje decyzje ze świadomością odpowiedzialności za swoje wybory
 • jest kreatywny i otwarty na zmiany
 • rozumie i potrafi zastosować zasady „czystej gry”
 • potrafi wskazać pozytywne i negatywne aspekty integracji człowieka ze środowiskiem lokalnym
 • ma poczucie wartości kulturowych regionu i dąży do współistnienia z kulturami innych regionów i narodów


Tradycje i obrzędowość szkoły

Do tradycyjnych obrzędów w naszej szkole należą:
 • ślubowanie uczniów klas pierwszych
 • Dzień Patrona Szkoły
 • Dzień Sportu
 • pory roku w muzyce, literaturze, kulturze fizycznej, w twórczości plastycznej i obrzędowości regionalnej


Struktura szkoły

W strukturze szkoły funkcjonują : świetlica szkolna z dożywianiem, biblioteka szkolna z centrum multimedialnym, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

Zajęcia świetlicowe organizowane są dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej oraz udzielanie uczniom pomocy w nauce.

Do zadań świetlicy należy:
 • stworzenie uczniom możliwości spożywania ciepłego posiłku podczas ich pobytu w szkole
 • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształcenie nawyków kultury życia codziennego
 • organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków
 • zapewnienie opieki nad uczniami klas w przypadkach, gdy takie jest zalecenie dyrekcji szkoły


Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

W miarę możliwości lokalowych zorganizowana jest czytelnia do korzystania z książek i czasopism na miejscu.

Biblioteka szkolna gromadzi, opracowuje i udostępnia swój księgozbiór uczniom, nauczycielom i rodzicom.

ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie