Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Publicznych w Błędowie

Błędów 20a, 99-413 Chąśno
tel./fax (46) 838-14-76
www:   http://www.zspbledow.republika.ple-mail:   gimbledow@op.pl
spbledow@interia.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2898 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO

- miła, domowa atmosfera
- zajęcia dodatkowe
- oddział przedszkolny
- bezpieczeństwo, opieka, troska
- edukacja proekologiczna
- bogata baza dydaktyczna
- poszanowanie praw ucznia i dziecka
- szkoła bez przemocy

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO

O naszej placówce

Gwarantujemy właściwy rozwój psychofizyczny i aktywne formy pracy!


Do zadań zespołu szkół należy w szczególności:
 • dążenie do tego, by dziecko nabyło i rozwinęło umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i przyrządami na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie
 • rozwijanie poznawczych możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych możliwości twórczych
 • wspomaganie rozwoju osobowości dziecka poprzez realizację treści programów edukacyjnych oraz realizację programu profilaktyki i programu wychowawczego ukierunkowanego na promocję zdrowia i przeciwdziałanie przemocy
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów oraz specyficznych trudności w uczeniu się (odnosi się do uczniów w normie intelektualnej, właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy wykazują trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych)
 • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania, które stanowią podstawę organizacji szkoły
 • realizowanie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży przede wszystkim poprzez poznawanie miejsc pamięci narodowej i tradycji regionu oraz uczestniczenie w uroczystościach szkolnych upamiętniających ważne wydarzenia historyczne
 • wprowadzenie w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń, metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie
 • przygotowanie ucznia do udziału w życiu społecznym i gospodarczym, poprzez realizowanie programu wychowania do życia w rodzinie i wiedzy o społeczeństwie
 • wprowadzenie ucznia w świat kultury i sztuki z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego regionu, Polski, Europy i Świata
 • rozbudzenie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia poprzez umożliwienie w miarę potrzeb i możliwości udziału w pozalekcyjnych formach zajęć
 • rozwijanie umiejętności społecznych ucznia poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu w grupie rówieśniczej

Do zadań oddziału przedszkolnego w ramach zajęć wychowawczo-dydaktycznych należy w szczególności:
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie