Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół w Skomlinie

ul. Parkowa 6, 98-346 Skomlin
tel. (43) 842-69-69
www:   http://www.zs-skomlin.ple-mail:   skomlin@poczta.onet.pl
skomlin@interia.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3583 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

- miła, domowa atmosfera
- zajęcia dodatkowe
- dbałość o prawidłowy rozwój wychowanków
- bezpieczeństwo, opieka, troska
- edukacja proekologiczna
- aktywne formy pracy
- poszanowanie praw ucznia i dziecka
- szkoła bez przemocy

GIMNAZJUM

- działalność wolontariatu
- liczne sukcesy sportowe
- unijne projerkty i programy
- Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody
- Samorząd Uczniowski
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna

O placówce

Nasz Zespół Szkół:
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
 • kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia
 • sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
 • realizuje program przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych
 • realizuje ustalone zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej zgodnie z wolą rodziców
 • zapewnia uczniom i ich rodzicom opiekę pedagoga
 • organizuje indywidualne konsultacje i zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności z nauką
 • stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w wychowaniu własnych dzieci
 • zapewnia uczniom pełną opiekę w czasie trwania zajęć obowiązkowych i dodatkowych
 • podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć lekcyjnych opiekę na terenie szkoły zapewniają nauczyciele
 • w trakcie pełnienia dyżurów nauczyciele odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz skutki wynikłe z braku nadzoru
 • w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do zapobiegania niebezpiecznym zabawom i zachowaniom uczniów

Wszystkim naszym uczniom proponujemy uczestnictwo w następujących formach zajęć dodatkowych:
 • koło plastyczne
 • koło matematyczne
 • chór katechetyczny
 • koło biblijne
 • gimnastyka korekcyjna
 • koło ortograficzne
 • lekcje twórczości
 • koło geograficzne
 • koło języka niemieckiego
 • Szkolny Klub Sportowy
 • koło języka angielskiego

Biblioteka i świetlica

Biblioteka szkolna dysponuje księgozbiorem liczącym ponad 11 tysięcy woluminów. Mamy także bogaty zasób zbiorów specjalnych, na który składają się kasety video, płyty audio, DVD i CD-ROM. Biblioteka prowadzi prenumeratę czasopism dla nauczycieli i uczniów.

W ramach godzin jej pracy prowadzone są dla zainteresowanych uczniów zajęcia doskonalące technikę głośnego czytania. Biblioteka jest corocznie organizatorem konkursu „W świecie bajek i baśni” adresowanego do uczniów klas I-III szkoły podstawowej, uroczystości pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych oraz apelu z okazji Dnia Bibliotekarza.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy sprzęt i oprogramowanie do Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Tą drogą pozyskano także cztery zestawy komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka).

Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać w celach edukacyjnych z otrzymanego sprzętu i oprogramowania w godzinach pracy biblioteki.

Do podstawowych zadań naszej świetlicy należy:
 • zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych
 • pomoc w odrabianiu lekcji
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych
 • ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy
 • zapewnienie opieki podczas odjazdu uczniów ze szkoły autobusem szkolnym
 • wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu
 • rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie