Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
I Liceum Ogólnokształcące

im. Władysława Broniewskiego

ul. 1-go Maja 6, 97-400 Bełchatów
tel. (44) 632-20-10
www:   http://lo1.pol.ple-mail:   lo1@lo1.pol.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5779 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- opieka pedagoga szkolnego
- języki obce: angielski, francuski, łaciński, niemiecki, rosyjski
- liczne koła zainteresowań
- zajęcia na basenie
- wszechstronny rozwój uczniów
- wycieczki szkolne
- biblioteka szkolna

Szkoła realizuje cele i zadania określone ustawą o systemie oświaty, w szczególności:
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły i złożenia egzaminu maturalnego oraz przygotowania absolwentów do dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • uwzględniając program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w Ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły
 • doskonali, zwłaszcza w ramach nauczycielskich zespołów przedmiotowych, umiejętności dydaktyczne i dąży do podnoszenia poziomu zawodowego kadry nauczającej
 • współdziała na rzecz rozwoju miasta i regionu , a także w zakresie podnoszenia kultury społeczeństwa
 • wspiera działalność młodzieży w jej pracach naukowych, społecznych, a także w życiu kulturalnym i sportowym środowiska
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów
 • wspomaga ucznia w jego wszechstronnym rozwoju, tworząc pozytywnie oddziałujące środowisko wychowawcze
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • zapewnia uczniom możliwość rozwoju intelektualnego i fizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i religijnej
 • zapewnia indywidualną opiekę wszystkim uczniom, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • może udzielić pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnych warunkach bytowych, rodzinnych i innych
 • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych
 • socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

Pomoc – psychologiczno – pedagogiczna polega na:
 • diagnozowaniu środowiska ucznia
 • analizowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych
 • podejmowaniu działań profilaktyczno - wychowawczych
 • organizowaniu zajęć rozwijających uzdolnienia ucznia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych i zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, zawodu oraz planowaniem kariery
 • prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promującej zdrowy styl życia
 • wspieraniu uczniów w nabywaniu umiejętności efektywnego uczenia się,
 • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie