Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Adolfa Dygasińskiego

Sichów Duży 89, 28-236 Rytwiany
tel. (15) 864-73-22, tel. (15) 864-73-23
www:   http://zsckrsichow.pl
ZSCKR na Facebooku
e-mail:   sichow@poczta.onet.pl
zsckrsichow@gmail.com
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 18370 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Szkoła Branżowa I stopnia (3 lata)

- kucharz
- mechanik operator pojazdów i maszyn
  rolniczych
 

TECHNIKUM
  (4 lata po gimnazjum i 5 lat po SP)


Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

- T.06 Sporządzanie potraw i napojów
- R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej
- M.1 Użytkowanie pojazdów, maszyn,
  urządzeń i narzędzi stosowanych
  w rolnictwie

- M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa
  pojazdów, maszyn i urządzeń
  stosowanych w rolnictwie

Dzień otwarty w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego:
 16 maja 2019 godzina 9.00
Serdecznie zapraszamy wszystkich!

"Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu by być silniejszym niż warunki czasu i życia"

Organem prowadzącym Szkołę od 1 stycznia 2007 roku jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Szkoła prezentuje szeroką ofertę edukacyjną umożliwiającą zdobycie wykształcenia ogólnego - w tym zdania matury oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Nauczane języki obce: język angielski, język francuski. Bezpośrednie otoczenie szkoły to 3 ha ponad stuletniego parku.

Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczno-wychowawczą, którą obecnie stanowią:


 • budynek dydaktyczny z 20 pracowniami przedmiotowymi, w tym: biblioteka z czytelnią multimedialną z kilkoma stanowiskami komputerowymi, dwie pracownie komputerowe, dwie pracownie do kształcenia praktycznego w zawodzie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
 • warsztaty szkolne z pracowniami zajęć praktycznych i halą maszyn, dobrze wyposażone w maszyny i sprzęt rolniczy, kombajn zbożowy, ciągniki rolnicze i samochód do nauki jazdy
 • hala sportowa z pełnowymiarową salą gimnastyczną, siłownią oraz zewnętrznym wielofunkcyjnym boiskiem
 • internat na 70 miejsc, pokoje mieszkalne po kapitalnym remoncie, estetycznie i funkcjonalnie umeblowane, ponadto do dyspozycji wychowanków pokoje socjalne, „cichej nauki", świetlica
 • Szkoła w trwałym zarządzie posiada ogółem prawie 24 ha, w tym 13 ha gruntów rolnych do kształcenia praktycznego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

W każdym zawodzie technikalnym uczeń zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, które przygotowują do egzaminu maturalnego oraz wiedzę z przedmiotów zawodowych umożliwiających przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Uczniowie poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi mogą korzystać z dodatkowych pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych z matematyki oraz przygotowujących do egzaminu maturalnego z wszystkich przedmiotów ogólnokształcących.


Kształcenie zawodowe odbywa się w czasie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz w czasie śródrocznych praktyk zawodowych. Bazę dla szkolenia praktycznego w zawodzie technik żywienia stanowią dwie pracownie technologii gastronomicznej z 2-osobowymi stanowiskami roboczymi. Stanowiska wyposażone są w podstawowy sprzęt agd (kuchenki gazowe, elektryczne piekarniki, roboty wieloczynnościowe i inne) oraz zastawę stołową.Od stycznia 2018 roku realizujemy projekt ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce. Jego zadaniem jest lepsze dopasowanie systemów kształcenia oraz szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudniania, poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. W projekcie tym uczestniczyć będą zarówno nauczyciele jak i uczniowie uczący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

W warsztatach szkolnych są realizowane zajęcia praktyczne w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa oraz w ostatnim roku nauki w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji. Pracownie zajęć praktycznych są wyposażone w nowoczesne maszyny rolnicze, sprzęt i urządzenia, kombajn zbożowy, ciągniki rolnicze, samochód do nauki jazdy. W zawodzie technik mechanizacji rolnictwa w ramach kształcenia obowiązkowego szkoła prowadzi bezpłatne szkolenia przygotowujące do uzyskania prawa jazdy na samochód osobowy, ciągnik rolniczy z przyczepą oraz kurs operatorów kombajnów zbożowych.

Praktyki zawodowe uczniowie odbywają w podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów lub zgodne z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej po ukończeniu szkoły.
W budynku warsztatów realizowane są zajęcia praktyczne w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Obejmują kształcenie zawodowe w następujących działach:
 • podstaw techniki
 • przepisów ruchu drogowego
 • organizacji prac związanych z wykorzystaniem środków technicznych stosowanych w rolnictwie
 • eksploatacji systemów mechatronicznych w rolnictwie
 • posługiwania się rachunkiem ekonomicznym przy planowaniu procesów produkcyjnych
 • obsługa i naprawa pojazdów rolniczych
 • obsługa i naprawa maszyn rolniczych

Dużą uwagę przywiązuje się do jakości kształcenia zawodowego. W tym celu szkoła współpracuje z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi oraz Mazowieckim Ośrodkiem Badawczym w Kłudzienku jednostką organizacyjną Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego w Falentach. Uczniowie uczestniczą w organizowanych przez szkołę tematycznych wyjazdach do wymienionych Instytutów celem uczestnictwa w zawodowych szkoleniach. Wiedzę praktyczną uczniowie poszerzają w czasie wyjazdów studyjnych dostosowanych tematycznie do zawodu, w którym kształcą się min. na Targi Gastronomiczne, „Agro Show”, „Agrotech”.

INTERNAT

Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą. Zapewnia zakwaterowanie i opiekę wychowawczą uczniom pobierającym naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Stanowi integralną część szkoły.

Placówka dysponuje 74 miejscami na dwóch kondygnacjach budynku. Do dyspozycji uczniów jest 26 pokoi jedno-, dwu- i trzyosobowych. W budynku internatu znajdują się również dwie świetlice, pokoje socjalne z aneksem kuchennym, łazienki, stołówka z zapleczem kuchennym. Wszystkie pokoje zajmowane przez uczniów są wyremontowane i mają nowe wyposażenie.

Internat zapewnia całodobową opiekę wychowawczą w czasie trwania roku szkolnego od godz. 18:00 w niedziele do godz. 15:00 w piątki. Wychowawcy starają się zapewnić młodzieży optymalne warunki do nauki oraz do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań. W trakcie roku szkolnego w internacie organizowane są uroczystości, imprezy i konkursy. Na stałe do kalendarza internatu weszły m. in.: Andrzejki, uroczysty Wieczór Wigilijny, Walentynki, wieczory poetyckie, uroczyste pożegnanie maturzystów oraz konkursy wiedzy i zabawy.

W internacie zapewnia się wychowankom całodzienne wyżywienie (3 posiłki - śniadanie, obiad, kolacja). Wychowankowie mają możliwości korzystania w czasie wolnym z bazy sportowej szkoły - sali gimnastycznej, siłowni, sali fitness i wielofunkcyjnego boiska. Tuż obok internatu znajduje się zewnętrzna siłownia. Budynek internatu otoczony jest dużą ilością zieleni, co sprzyja wypoczynkowi i rekreacji.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie