Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1

ul. Policka 3, 71-837 Szczecin
tel. (91) 453-88-80
www:   http://www.sosw1.szczecin.pl
e-mail:   sosw1@miasto.szczecin.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12306 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA nr 31 - obejmuje dwa etapy edukacyjne:

- pierwszy etap edukacyjny: klasy I-III
- drugi etap edukacyjny: klasy IV-VI
- oddziały przedszkolne "0", realizujące
  program wychowania przedszkolnego

- 6-8 osobowe zespoły klasowe
- indywidualne programy edukacyjne,
  ustalane dla każdego ucznia na podstawie
  szczegółowej oceny poziomu
  jego funkcjonowania

 

GIMNAZJUM SPECJALNE nr 51

- liczba uczniów w każdym zespole
  klasowym wynosi 6-8

- o doborze uczniów do klas decydują ich
  potrzeby edukacyjne i możliwości
  psychofizyczne

- indywidualne programy edukacyjne,
  ustalane dla każdego ucznia na podstawie
  szczegółowej oceny poziomu
  jego funkcjonowania


SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY nr 1

- pomocnik w pracach domowych
  i ogrodowych (ogrodnik)

- prace stolarskie
- tkactwo i dziewiarstwo
- szycie ręczne i maszynowe
- wytwórstwo przedmiotów dekoracyjnych
  i pamiątkarskich

- edukacja komputerowa
- kształcenie młodzieży niepełnosprawnej
  intelektualnie do 24 roku życia

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Szczecinie jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

W Ośrodku mogą przebywać dzieci i młodzież od 7 roku życia do ukończenia Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 lat.

Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie skierowania wydanego przez organ prowadzący wynikającego z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Kadra

Kadrę pedagogiczną Ośrodka stanowią nauczyciele szkół, pedagog, psycholog, bibliotekarz, nauczyciele religii, nauczyciele rewalidacji indywidualnej (logopeda, neurologopeda, specjalista korekcji wad postawy, surdopedagog) oraz wychowawcy internatu. Wszyscy pracownicy Ośrodka posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Są oni odpowiedzialni za jakość wykonywanej pracy oraz za powierzonych ich opiece uczniów i wychowanków.

Kadra
pedagogiczna na bieżąco doskonali swój warsztat pracy, kończy studia podyplomowe oraz kursy doskonalące co wpływa na uzyskiwanie coraz wyższych efektów edukacyjnych i terapeutycznych.

Integralną częścią edukacji procesu edukacji w szkole jest rewalidacja indywidualna wspomagająca rozwój dziecka w sposób korekcyjny, kompensacyjny i usprawniający. W naszej szkole odbywają się zajęcia rewalidacji indywidualnej: terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną, zajęcia logopedyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia z techniki czytania i pisania, zajęcia z socjoterapii i psychoterapii, oraz terapii pedagogicznej.

Celem wymienionych zajęć jest: rozwijanie i doskonalenie zmysłów, korekcja wad postawy, rozwijanie i doskonalenie mowy i innych systemów komunikowania, rozwijanie zainteresowań techniką komputerową, korygowanie niepożądanych społecznie zachowań, wspomaganie nauki czytania, pisania i liczenia itp.

W celu osiągnięcia w/w celów, w pracy z naszymi dziećmi stosujemy następujące metody i techniki pracy: Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, programy aktywności M.CH. Knill, Muzyka Elementarna C. Orffa, Program TEACCH, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Edukacja matematyczna E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, Glottodydaktyka B. Rocławskiego. Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona, Metody Alternatywnej Komunikacji min. piktogramy, Integracja Sensoryczna, Terapia przez zabawę.

Baza szkoły

Ośrodek wyposażony jest w pracownie gospodarstwa domowego, w których odbywają się zajęcia praktyczne i teoretyczne. Bazę przysposobienia do pracy stanowią warsztaty szkolne: działka szkolna, sad, tereny zielone z rabatami stałymi i sezonowymi. Uczniowie nie tylko uprawiają rośliny ale także uczą się je przetwarzać i przechowywać. W planie nauczania uwzględniono następujące zajęcia edukacyjne: Przysposobienie do pracy, Funkcjonowanie osobiste i społeczne, Wychowanie Fizyczne, Zajęcia rewalidacyjne, Religia, Zajęcia sportowe, Zajęcia kształtujące kreatywność.

Koła zainteresowań

Na terenie placówki funkcjonują liczne koła zainteresowań, w których dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz rozwijać i doskonalić swoje umiejętności.

Nasi wychowankowie uczestniczą i rozwijają swoje zainteresowania w następujących formach zajęć pozalekcyjnych:
 • Klub Olimpiad Specjalnych "Błyskawica"
 • koło artystyczne
 • koło turystyki pieszej
 • koło redakcyjne
 • koło plastyczne
 • koło taneczne
 • koło wokalno - instrumentalne
 • koło teatralne
 • koło ekologiczne
 • koło edukacji morskiej
 • koło "Poznajemy obiekty sakralne"

Internat

Internat stanowi integralną część Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. Funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy zapewniając wychowankom całkowitą opiekę i warunki do rozwoju psychofizycznego. Zapewnia opiekę uczniom wszystkich typów szkół działających przy SOSW nr 1. Grupy wychowawcze w internacie prowadzone są systemem rodzinkowym. Liczba wychowanków w grupie wynosi od 6 do 8. Wszyscy wychowankowie mają zapewnioną opiekę całodobową, wyżywienie, możliwość korzystania z gabinetów, sali gimnastycznej, placu zabaw, boiska szkolnego, pracowni komputerowych.

Do głównych zadań edukacyjnych szkoły należy:
 • wyposażenie uczniów, w ramach posiadanych przez nich realnych możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, aby mogli porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób werbalnie i pozawerbalnie
 • przygotowanie uczniów do maksymalnej niezależności życiowej w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb
 • kształtowanie zaradności ucznia w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu umiejętności i sprawności
 • umożliwienie uczniom uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte formy współżycia, zachowując jednocześnie prawo do swojej inności

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski. Uczniowie pod opieką nauczycieli organizują imprezy, spotkania kulturalne i konkursy. Spośród uczniów wybrane są władze samorządu uczniowskiego, które czynnie włączają się do organizacji życia szkoły.

Bogatą ofertę zajęć przedstawiają wszystkie sekcje SU, a są to: sekcja kulturalna, ekologiczna, ogrodnicza, plastyczna, porządkowa, zdrowotna.

Ośrodek gwarantuje wszystkim uczniom prawo do rozwoju we własnym tempie. Edukacja uczniów polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem specyficznych form, metod pracy oraz zasad nauczania. Kształcenie w tej szkole polega na wychowaniu i nauczaniu całościowym, zintegrowanym opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata.


Serdecznie zapraszamy do naszych szkół!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie