Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ekonomiczno-Informatycznych

ul. dra A. Bukowego 17, 41-605 Świętochłowice
tel. (32) 245-29-62
www:   http://www.zsei.info
e-mail:   zsei@wp.pl
zsei@zsei.info

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11123 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieTECHNIKUM (4 lata)

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH


KURSY I SZKOLENIA W CKU

- budowa i prowadzenie strony internetowej
- Excel bez tajemnic
- gospodarka magazynowa
- grafika komputerowa
- kadry i płace od podstaw
- kierownik wycieczek szkolnych
- obsługa komputera i sieci Internet
- podatek dochodowy od osób fizycznych
i prawnych

- podatkowa książka przychodów
i rozchodów

- rozliczanie z ZUS dla początkujących
- szkolenia BHP
- zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
- PŁATNIK
- kursy przygotowujące do matury
- szkolenia indywidualne i grupowe dla firm w zależności od potrzeb klienta

Zespół Szkół Ekonomiczno-Informatycznych w Świętochłowicach to szkoła przyjazna dla uczniów, stawiająca sobie za cel motywowanie ich do zdobywania wiedzy zawodowej i ogólnej (ze szczególnym uwzględnienie kompetencji kluczowych). Założone plany pracy szkoły zmierzają do poszerzania oferty zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych, które zachęcają do chodzenia do szkoły, a tym samym pomagają ukończyć szkołę średnią z maturą i zdanym egzaminem zawodowym.

Kierunki kształcenia w ZSEI umożliwiają zdobycie pracy nawet na rynku, który związany jest z miastem Świętochłowice. Priorytetem ZSEI jest dbanie o to, by tak prowadzić sposób kształcenia, aby zachęcić młodzież do nauki przez wzmocnienie jej motywacji do zdobywanie wiedzy.

Szkoła współpracuje także z pracodawcami i instytucjami rynku pracy w celu organizowania praktyk zawodowych, w czasie których uczniowie w praktyce sprawdzają umiejętności potrzebne do egzaminów zawodowych.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Informatycznych w Świętochłowicach czynnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków na budowanie nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz umożliwianie uczniom, brania udziału w zajęciach pozalekcyjnych dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej.

Dzięki projektom współfinansowanym ze środków EFS oraz pozyskaniu sponsora Arcelor Mittal pozyskaliśmy dwie pracownie informatyczne, dwie pracownie ekonomiczne oraz internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej. W szkole realizowano w latach 2007-2008 projekt „SZKOŁA SZANS”.

W roku szkolnym 2008/2009 nasza szkoła rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz innymi szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego i łódzkiego, w ramach projektu "Partnerzy w nauce". Projekt ten skierowany jest do wszystkich uczniów klas pierwszych i umożliwi m.in. powstanie Szkolnej Filii Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego z trzema sekcjami: naukowo-techniczną (ze szczególnym uwzględnieniem łączenia elementów matematyki, fizyki i biologii), informatyczną oraz przedsiębiorczości.

W ramach tych sekcji będą realizowane m.in.: konkursy technologii internetowych (projektowanie i tworzenie witryn internetowych), turnieje robotów LegoMindstorms, warsztaty podejmujące temat inżynierii biomedycznej i zastosowaniu w niej technologii informatycznej.

Projekt ten, to także ogromne wsparcie i korzyści dla naszej szkoły. Przede wszystkim możliwość prowadzenia w szkole licznych działań edukacyjnych dla uczniów, finansowanych ze środków projektu (zajęcia pozalekcyjne, wycieczki i obozy naukowe). Szkoła otrzyma, zakupiony ze środków projektu sprzęt, służący interaktywnemu prowadzeniu zajęć oraz uzyska środki na wyposażenie w nowoczesne materiały edukacyjne. Równocześnie projekt "Partnerzy w nauce" umożliwi nawiązanie stałej współpracy z Uniwersytetem Śląskim oraz ze szkołami w innych regionach

Równocześnie w szkole prowadzone są zajęcia w kołach zainteresowań, które pozwalają rozwijać swoje hobby m.in. koło turystyczne, koło europejskie, SKS, zajęcia na siłowni. Co roku też powstają nowe zgodne z potrzebami uczniów ZSEI.

WYBRANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik ekonomista
Technik z takim wykształceniem bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy, w którym jest zatrudniony.
Praca technika ekonomisty jest ściśle związana z umiejętnością współdziałania z innymi ludźmi. Niezbędne jest uodpornienie się na negatywne emocje interesantów, potrzebna jest duża doza taktu, właściwa aparycja i kultura osobista, wytrwałość, cierpliwość i zdolność koncentracji. Możliwości zatrudnienia są olbrzymie. We wszystkich dziedzinach życia, mniej lub bardziej związanych z gospodarką, pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych. Każda instytucja musi zatrudniać osoby zarządzające, planujące i organizujące pracę w firmie. Potrzebni są pracownicy do obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i obliczania zarobków pracowników.

Technik informatyk
Kierunek umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z budową i funkcjonowaniem baz danych, tworzeniem i konfiguracją sieci teleinformatycznych, instalowania specyficznego oprogramowania, pozwala poznać podstawy programowania, a zarazem poznanie i pogłębianiem wiedzy oraz umiejętności w obsłudze komputerów z różnymi platformami systemowymi. Praca technika informatyka ma charakter indywidualny i dlatego przygotowuje słuchacza do pracy w różnych działach, jak również wskazuje kierunek specjalizacji zawodu.

W pracy wykonuje szereg czynności związanych z obsługą komputera, projektuje bazy danych oraz arkusze kalkulacyjne, zajmuje się instalacją, wdrożeniami oraz obsługą oprogramowania użytkowego i sprzętu komputerowego. Do jego obowiązków należy często szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputera. W swojej pracy posługuje się pojedynczymi komputerami klasy PC oraz komputerami pracującymi w sieci. Ma kontakt z różnym oprogramowaniem.

Praca technika informatyka ma charakter indywidualny. Nawet jeśli w jednej instytucji jest kilka osób zatrudnionych w tym zawodzie, z reguły dzielą się one obowiązkami. Praca ma zarazem charakter usługowy - do technika informatyka zwracają się wszyscy ci, którzy mają problemy z komputerem lub oprogramowaniem.

Technik logistyk

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw: przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Technik obsługi turystycznej

Ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów, organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe.

Technik handlowiec

Organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, określa zasady i skuteczne formy marketingu, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami.

Technik prac biurowych
Głównym celem kształcenia w zawodzie technik prac biurowych jest profesjonalne przygotowanie uczniów do pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych w przedsiębiorstwach, samorządzie terytorialnym oraz innych instytucjach i organizacjach.

Technik usług pocztowych i finansowych

Celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika. Efektywne funkcjonowanie na rynku pracy wymaga przygotowania ogólnego, opanowania podstawowych umiejętności zawodowych oraz kształcenia ustawicznego. Absolwent szkoły powinien charakteryzować się otwartością, komunikatywnością, wyobraźnią, zdolnością do doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Podstawowe zadania technika usług pocztowych i telekomunikacyjnych dotyczą czynności związanych z bezpośrednią obsługą klienta, wykonywania czynności zaplecza operacyjnego oraz czynności administracyjno-biurowych.

Technik organizacji reklamy
Zadaniem technika organizacji reklamy jest zwiększenie obrotów i zysków klienta. za pomocą tworzenia i skutecznego wykorzystywania reklamy i promocji. Zawód ten można wykonywać w agencjach reklamy, ale coraz częściej doświadczeni agenci zatrudniani są na indywidualnych stanowiskach. Niektóre firmy zatrudniają doświadczonych pracowników reklamy i zlecają im przeprowadzenie samodzielnej kampanii reklamowej, oraz znalezienie odpowiednich kooperantów. Agencje reklamy różnią się w proponowanych przez siebie ofertach. Wszystkie łączy jedynie to, że głównym celem ich pracy jest jak najkorzystniejsze sprzedanie towarów lub usług dla jak najszerszej ilości potencjalnych klientów. Najbardziej renomowane firmy oferują kompleksowe kampanie promocyjne czy reklamowe, czyli same podsuwają pomysł na reklamę.

Podstawowym wymogiem do pracy w zawodzie jest łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi. Nie mniej ważny jest upór i cierpliwość w działaniu. Pod żadnym pozorem nie można okazywać niezadowolenia czy znużenia pracą w obecności klienta. Zdolność racjonalnego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji są dodatkowym plusem, potwierdzającym przydatność do pracy w zawodzie. Jest to szczególnie ważne podczas negocjacji lub prezentacji wykonanej już pracy. Wymagana jest też znajomość co najmniej jednego języka obcego, z naciskiem na angielski, istotna jest umiejętność posługiwania się komputerem.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie