Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa nr 18

im. Zofii Nałkowskiej

os. Armii Krajowej 100, 61-381 Poznań
tel. (61) 875-10-22, tel. /fax (61) 877-57-15
www:   http://www.sp18.poznan.pl
e-mail:   sp18@poznan.interklasa.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5991 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 18

- oddziały przedszkolne
- język angielski od klasy I

- klasy integracyjne
- klasa sportowa

- ciekawe zajęcia dodatkowe
- certyfikat "Szkoła z klasą"
- opieka pedagoga i psychologa szkolnego
  oraz logopedy

- udział w kampanii "Szkoła bez przemocy"
- od klasy I nauka informatyki
- serdeczna, rodzinna i przyjazna dziecku
  atmosfera

- wysoko wykwalifikowana kadra
  pedagogiczna

- nauka pływania

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie...
J.Zamojski

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu to szkoła "otwarta i przyjazna dzieciom", to "Szkoła z klasą". Jest miejscem bezpiecznego, radosnego i twórczego rozwoju. Naszym nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój dziecka rozumiany jako:
 • wiedza i umiejętności
 • system wartości
 • zdrowy styl życia

Zapewniamy wysoki poziom nauczania, dając uczniowi możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy, gwarantując przy tym pomoc wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, umożliwiając jednocześnie korzystanie z nowoczesnego wyposażenia szkoły i zapewniając bardzo dobre warunki do realizacji procesu edukacyjnego oraz osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości.

Przywiązujemy także dużą wagę do wykształcenia u wychowanka pożądanych postaw moralnych, zamykających się w określeniach CZŁOWIEK-RODZINA- OJCZYZNA i zespołu pozytywnych cech, takich jak: uczciwość, odpowiedzialność, pracowitość, samodzielność, rozwaga, krytycyzm, otwartość, tolerancja, aktywność i ciekawość świata.

Kładziemy również duży nacisk na promowanie sprawności fizycznej i zdrowia. Stwarzamy możliwość uczestnictwa w różnych zajęciach ruchowych, propagujemy aktywne formy wypoczynku (wycieczki, festyny, Zielone Szkoły, rajdy), upowszechniamy postawy przyjazne środowisku, wyrabiamy umiejętność dbania o swoje ciało i zdrowie, uświadamiamy destrukcyjny wpływ nałogów.

W szkole realizowane są różnorodne projekty, w tym unijne (jak np.: "Projekt Profilaktyki Uzależnień i Rozwoju Umiejętności Społecznych", "Trzymaj formę", "Program e-szkoła" oraz wiele innych).

   W etapach edukacji szkolnej zapewniamy:
 • naukę pływania w klasach II i III
 • naukę informatyki od klasy I w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień w wielu kołach zainteresowań (teatralnym, tanecznym, plastycznym, Klubie Młodego Twórcy) oraz udział w licznych imprezach, akcjach, konkursach, projektach szkolnych i międzynarodowych

Oddziały przedszkolne - zapewniamy dziecku:
 • serdeczną, rodzinną i przyjazną dziecku atmosferę
 • wysoko wykwalifikowana kadrę pedagogiczną
 • opiekę pedagoga i psychologa szkolnego, logopedy
 • opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 6:30 - 17:00
 • usługi kateringowe w stołówce szkolnej
 • zajęcia edukacyjne w godzinach 8:00 - 13:00
 • udział w zajęciach dodatkowych

ATUTY SZKOŁY   Nasze atuty to:
 • nowoczesne metody i formy nauczania
 • autorskie programy edukacyjne nauczycieli
 • ogólnoszkolne projekty edukacyjne, liczne imprezy, konkursy, turnieje, wycieczki tematyczne i turystyczno-krajoznawcze, m.in. "Zielone szkoły", wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi
 • fachowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • udział dzieci w zajęciach reedukacyjnych, wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjnych
 • nauka języka angielskiego od klasy I
 • nauka informatyki od klasy I
 • rozwijanie swoich zdolności i umiejętności w zajęciach pozalekcyjnych
 • udział w różnego rodzaju konkursach szkolnych i międzyszkolnych
 • rozwój samorządności uczniowskiej
 • udział w Międzynarodowych Projektach SOKRATES-COMENIUS i COMENIUS współpracując z wieloma państwami Europy (za największy taki projekt w Europie szkoła otrzymała w 2005r. w Bonn wyróżnienie)
 • członkostwo w Sieci Szkół Europejskich "European Schoolnet"
 • certyfikat "Szkoła z Klasą", European Schoolnet", Spring Day in Europe
 • liczne sukcesy ogólnopolskie, wojewódzkie oraz rejonowe
 • SKS: piłka siatkowa, koszykowa, lekkoatletyka

KLASY INTEGRACYJNE

Szkoła od 1993r. podjęła i realizuje z powodzeniem ideę kształcenia integracyjnego. Integracja sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży zarówno pełno jak i niepełnosprawnych. Stwarza lepsze warunki nauczania, ponieważ nauka odbywa się w mniejszych grupach i z wykorzystaniem różnorodnych form i metod. Daje szanse wyrównania opóźnień i braków poprzez wzbogacenie procesu nauczania terapią prowadzoną przez specjalistów. Sprzyja rozwijaniu uzdolnień i talentów u dzieci, ponieważ nauczyciele zwracają szczególną uwagę na indywidualny rozwój każdego dziecka.

W naszej szkole staramy się, aby zarówno same dzieci jak i rodzice zrozumieli, że wszyscy uczniowie rozwijają się pełniej, kiedy przyjmują do swego grona rówieśników o różnorodnych upodobaniach i zdolnościach. Bogatszy też jest ich rozwój, gdy wszyscy w klasie czują się bezpiecznie- pewni, że otrzymają pomoc, ilekroć jej potrzebują.

Naszym zdaniem najważniejsze jest to, aby zrozumieć, iż integracja prawdziwa i pożądana służy wszystkim.

Metody i formy pracy w klasach integracyjnych
Wśród metod ogólnie stosowanych w nauczaniu dzieci w klasie integracyjnej stosowane są elementy wielu innych, które maja charakter wspierający i dobierane są adekwatnie do potrzeb konkretnego ucznia i danej sytuacji. Metody te maja charakter terapeutyczny. Usprawniają nieprawidłowo rozwijające się funkcje, poprawiają kondycję, likwidują wzmożone napięcie, działa relaksacyjnie na organizm dziecka.

   Do metod wspierających należą:
 • gimnastyka mózgu
 • kinezjologia edukacyjna
 • metoda dobrego startu
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • muzykoterapia


Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego. Klasa integracyjna prowadzona jest przez dwóch nauczycieli : nauczyciela prowadzącego(na poziomie klas I- III nauczyciel nauczania zintegrowanego, w klasach IV - VI nauczyciel danego przedmiotu) oraz nauczyciela wspomagającego ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poza wspieraniem pracy dziecka w czasie lekcji, dodatkowo prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne w specjalnie do tego celu przygotowanym gabinecie terapeutycznym.

NASZA BAZA

Szkoła posiada:

 • nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, wykorzystane nie tylko na lekcjach informatyki, ale również na innych zajęciach edukacyjnych
 • skomputeryzowaną bibliotekę ze stałym dostępem do Internetu i czytelnią oraz Multimedialne Centrum Informacji
 • świetlice szkolne (w tym dla oddziałów przedszkolnych)
 • sale gimnastyczne oraz boiska sportowe
 • boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżnię ze skocznią w dal
 • salkę do gimnastyki korekcyjnej
 • salę taneczną
 • gabinet pedagoga i psychologa szkolnego
 • gabinet terapii pedagogicznej
 • gabinet terapii wyposażony w nowoczesny sprzęt dydaktyczny do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • stołówkę szkolną
 • gabinet pielęgniarki
 • sklepik szkolny
 • w ramach dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy nowoczesny sprzęt ułatwiający kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • plac zabaw z projektu "Radość szkole"
 • monitoring wizyjny

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie