Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Braniewie

ul. Moniuszki 22E, 14-500 Braniewo
tel. (55) 620-83-00, fax (55) 620-83-03
www:   http://sosw-braniewo.pl
SOSW na Facebooku
e-mail:   oswbraniewo@o2.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 16829 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


SZKOŁA PODSTAWOWA

- dla uczniów niepełnosprawnych
  intelektualnie w stopniu lekkim,
  umiarkowanym i znacznym
- klasy dla uczniów z niepełnosprawnością
  sprzężoną (niepełnosprawność
  intelektualna + autyzm)

- zespoły terapeutyczne (uczniowie
  niepełnosprawni intelektualnie w stopniu
  umiarkowanym oraz znacznym)

- wysoki poziom zajęć dydaktycznych
- edukacja wczesnoszkolna (kl. I-III)
- kształcenie przedmiotowe (kl. IV-VIII)

PROWADZIMY

- różnego rodzaju zajęcia rewalidacyjne
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- dla uczniów z niepełnosprawnością
  intelektualną w stopniu lekkim

- zajęcia praktyczne odbywają się
  w zakładach pracy

- po zakończeniu nauki uczniowie mogą
  przystąpić do egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje zawodowe

- oferujemy miejsca w internacie

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- dla uczniów niepełnosprawnych
  intelektualnie w stopniu umiarkowanym
  i znacznym oraz z niepełnosprawnością
  sprzężoną

- uczniowie w ramach zajęć
  przysposobienia do pracy poznają tajniki
  pracy ogrodniczej, prowadzenia i szeroko
  rozumianej obsługi gospodarstwa
  domowego

- szkoła wszechstronnie przygotowuje
  młodzież do samodzielnego
  funkcjonowania w życiu
  i społeczeństwie

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym prowadzimy kształcenie na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Do szkół przyjmowane są wszystkie dzieci, które posiadają aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o stopniu niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego, zgodę rodziców na kształcenie w placówce oraz skierowanie ze Starostwa Powiatowego.

Nasza działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza realizowana jest na szkolnych zajęciach edukacyjnych, rewalidacyjnych, pozalekcyjnych oraz w grupach opiekuńczo-wychowawczych (Internat).

Praca pedagogiczna z każdym dzieckiem opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjnych i Edukacyjno - Terapeutycznych. Nauczanym w placówce językiem obcym jest język angielski. Istnieje możliwość przedłużenia kształcenia na jeden rok na poziomie każdego etapu edukacyjnego w ostatnim roku nauki.

W budynku głównym przy ul. Moniuszki 22E zajęcia prowadzone są dla grupy opiekuńczo-wychowawczej, szkoły podstawowej dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. W budynku przy ul. Rzemieślniczej 4 mają swoją siedzibę szkoła zawodowa.

W Ośrodku znajdują się następujące pracownie specjalistyczne:
 • pracownie komputerowe
 • pracownia gastronomiczna
 • gabinet logopedyczny
 • sala do zajęć rewalidacyjnych - urządzona na wzór sal doświadczania świata

W budynkach znajduje się również: biblioteka, gabinet pielęgniarki, izolatka.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-wychowawczą oraz specjalistów takich jak: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci.

Stosujemy w pracy z dziećmi i młodzieżą sprawdzone, nowoczesne metody kształcenia i pracy rewalidacyjnej. Prowadzimy różnorodne zajęcia miedzy innymi: gimnastykę korekcyjną, usprawnianie manualne, muzykoterapię, biblioterapię, alternatywne metody komunikowania się. Dzięki temu dajemy dzieciom możliwość rozwijania swoich zainteresowań muzycznych, plastycznych, sportowych, ekologicznych, komputerowych i teatralnych.

Nasi uczniowie uczestniczą bardzo aktywnie w życiu szkoły, biorą udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły i regionu i odnoszą sukcesy. Organizują także samodzielnie różnego rodzaju imprezy klasowe, szkolne i integracyjne, wyjazdy do teatru, wycieczki i biwaki, oglądanie wystaw sztuki itp.

Dzieci bardzo chętnie biorą udział w apelach i sami również przygotowują ciekawe apele okolicznościowe.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju
Wczesne wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 r.ż.).

Podmiotem wczesnego wspomagania rozwoju jest małe dziecko, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji sensorycznej (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, kształtowanie i usprawnianie umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Nasi specjaliści:
 • psycholog
 • logopeda
 • pedagodzy specjalni (min. oligofrenopedagodzy, tyflopedagog )
 • terapeuci
W ośrodku prowadzimy różnego rodzaju terapie:
 • Hipoterapia
 • Kynoterapia
 • Terapia pedagogiczna
 • Usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych
 • Poprawianie wad wymowy
 • Biblioterapia
 • Terapia metodą EEG Biofeedback
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Usprawnianie ruchowe
 • Usprawnianie manualne
 • Alternatywne metody porozumiewania się
 • Teatroterapia
 • Muzykoterapia
 • Ergoterapia
 • Socjoterapia
 • Hortikuloterapia
 • Arteterapia
 • Terapia polisensoryczna
 • Masaż Shantali Special Care
 • Terapia z dzieckiem autystycznym

Świetlica
Świetlica to miejsce sprzyjające prawidłowemu i wszechstronnemu rozwojowi osobowości dzieci. Podczas zajęć świetlicowych wychowankowie maja możliwość zaspokajania potrzeb twórczych i rekreacyjnych. Działalność kreatywna pozwala kształtować i rozwijać zainteresowania, wykrywać uzdolnienia u dzieci oraz stwarzać warunki dla ich rozwoju, rozbudzać aktywność społeczną i postawy twórcze, a także umiejętności współżycia i współdziałania w zespole. Działalność kreatywną realizuje się podczas zajęć takich jak: rysowanie, malowanie, śpiew, teatrzyk. Celem istnienia świetlicy jest stworzenie odpowiednich warunków do odpoczynku i regeneracji sił, rozrywki, wyzwalania pozytywnych emocji, rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań wychowanków.


Szkolny Bus
Ośrodek dysponuje nowym busem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Dzięki temu, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych uczniów, mających problemy z samodzielnym poruszaniem się, zorganizowaliśmy im dojazdy i powroty ze szkoły. Wychowankowie korzystają z niego również podczas wyjazdów na konkursy, zawody, przeglądy teatralne, wycieczki i inne imprezy kulturalno – rekreacyjne.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie