Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 1

ul. Piastowska 17, 97-500 Radomsko
tel. (44) 683-44-48, fax (44) 683-78-24
www:   http://www.gim1radomsko.w.interia.pl
e-mail:   dyrektorzsg1@radomsko.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6104 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 im. Bolesława Chrobrego

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- wysoki poziom nauczania
- oddział przedszkolny
- nauka dwóch języków (anielskiego, niemieckiego)
- biblioteka, świetlica
- logopeda

PUBLICZNE GIMNAZJUM Nr 1 im. Jana Pawła II

- przygotowanie do nauki w szkole ponadgimnazjalnej
- realizowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych
- koła zainteresowań

Misja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im Bolesława Chrobrego w Radomsku

W naszej szkole kształcimy ludzi odpowiedzialnych, aktywnych, twórczych i ciekawych świata. Naszych uczniów cechuje kultura osobista i kultura słowa. Znają i szanują tradycje szkoły, regionu i narodu.
Szkoła jest demokratyczna, bezpieczna i panuje w niej życzliwa atmosfera.

Pragniemy, aby nasza szkoła:

 • udzielała naszym wychowankom wszelkiej pomocy, aby osiągali najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu
 • pomagała w budowaniu własnej tożsamości, uczyła wrażliwości, aktywności, kultury osobistej, tolerancji i życzliwości
 • uczyła wartości demokratycznych
 • zapewniała uczniom poczucia bezpieczeństwa
 • uczyła nowoczesnymi metodami
 • dbała o estetykę i wyposażenie sal w nowoczesne pomoce i środki dydaktyczne
 • motywowała uczniów do nauki i poszerzania swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych
 • propagowała zdrowy styl życia

Wysoko cenimy współpracę z rodzicami mając na uwadze kształtowanie młodego człowieka zgodnie z sugestiami rodziców i opiekunów.

Pragniemy, aby relacje pomiędzy pracownikami, uczniami, a ich prawnymi opiekunami były otwarte, przyjazne, konstruktywne, aby przyświecał im jeden cel – dobro dziecka.

Nasza działalność jest podporządkowana aktom prawnym. Propagujemy wartości patriotyczne, europejskie, dbamy o tradycję narodową i rozwój tożsamości lokalnej.

Cele i zadania:

 • przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości
 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów
 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie
 • kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, wzbogacanie słownictwa uczniów
 • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym: wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • edukacja medialna czyli przygotowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów
 • edukacja zdrowotna: kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie własne, innych ludzi oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu
 • sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych o raz przerw śródlekcyjnych
 • sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek, obozów, biwaków, zielonych szkół organizowanych przez szkołę

Publiczna Szkoła Podstawowa w Radomsku sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie, z rodzin wielodzietnych, uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, wzroku i słuchu, a także takimi, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna.

GIMNAZJUM

Misja Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Radomsku

W naszej szkole kształcimy ludzi odpowiedzialnych, aktywnych, twórczych i ciekawych świata. Naszych uczniów cechuje kultura osobista i kultura słowa. Znają i szanują tradycje szkoły, regionu i narodu.
Szkoła jest demokratyczna, bezpieczna i panuje w niej życzliwa atmosfera.

Pragniemy, aby nasza szkoła:

 • udzielała naszym wychowankom wszelkiej pomocy, aby osiągali najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu
 • pomagała w budowaniu własnej tożsamości, uczyła wrażliwości, aktywności, kultury osobistej, tolerancji i życzliwości
 • uczyła wartości demokratycznych
 • zapewniała uczniom poczucia bezpieczeństwa
 • uczyła nowoczesnymi metodami
 • dbała o estetykę i wyposażenie sal w nowoczesne pomoce i środki dydaktyczne
 • motywowała uczniów do nauki i poszerzania swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych
 • propagowała zdrowy styl życia

Cele i zadania:

 • przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości
 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów
 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie
 • kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, wzbogacanie słownictwa uczniów
 • nauczanie języków obcych, zgodne z dostosowaniem zajęć do poziomu przygotowania ucznia, które uzyskał na wcześniejszych etapach edukacyjnych
 • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym: wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • edukacja medialna czyli przygotowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów
 • edukacja zdrowotna: kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie własne, innych ludzi oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu
 • efektywne kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej

Zespół Szkół Nr 1 w Radomsku daje uczniom różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewniając dobre wykształcenie. Wspomagamy wszechstronny rozwój ucznia, zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Proponujemy humanistyczny system wartości, oparty na chrześcijańskich postawach. Dobrze przygotowujemy ucznia do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym i w Ojczyźnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie