Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Placówek w Gołotczyźnie

ul. Aleksandry Bąkowskiej 29, 06-430 Sońsk
tel./fax (23) 671-30-76
www:   http://www.zpgolotczyzna.ple-mail:   sekretariat@zpgolotczyzna.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 21973 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

SZKOŁA PODSTAWOWA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII


SZKOŁA PODSTAWOWA

- pracownia komputerowa
- opieka pedagoga szkolnego
- gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy
  przedlekarskiej

- sala gimnastyczna, wyposażona siłownia,
  sala do gimnastyki korekcyjnej

- pracownie przedmiotowe
- gabinety specjalistyczne
- stołówka
- biblioteka z czytelnią

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

O NAS

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówką koedukacyjną dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Ośrodek stwarza możliwość nauki w Gimnazjum i zdobycia zawodu kucharza w Branżowej Szkole I Stopnia.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji jako resocjalizacyjno-wychowawczy, a dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jako resocjalizacyjno – rewalidacyjny.

Istnieją dwa tryby rekrutacji: pozasądowy (na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego) i sądowy.
Tryb sądowy: do Ośrodka przyjmowana jest młodzież wobec której sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, postanowienia Sądu Rodzinnego o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

Praca dydaktyczno-wychowawcza opiera się na programach zgodnych z nową podstawą programową. Wymagania programowe oraz treści są dostosowane do możliwości każdego ucznia. Nauczanie przedmiotowe prowadzone jest przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną. Uczniowie uczą się w istniejących na terenie szkoły pracowniach przedmiotowych wyposażonych w nowoczesne pomoce naukowe i sprzęt audiowizualny.

Ośrodek oferuje:
 • pomoc w odnalezieniu się w społeczeństwie
 • szacunek dla ucznia oraz troskę o jego zdrowie i rozwój fizyczny
 • osobisty kontakt między uczniem, a nauczycielem i wychowawcą
 • poczucie bezpieczeństwa, monitoring
 • zajęcia dydaktyczne prowadzone w małych zespołach klasowych
 • indywidualizację w procesie nauczania oraz poziom nauczania i odpowiedni program wychowawczy
 • zajęcia sportowe, systematyczne wyjazdy na basen
 • koła zainteresowań o charakterze przedmiotowym i artystycznym
 • stałą współpracę nauczycieli i wychowawców z domem rodzinnym ucznia
 • wspólne uczestnictwo w wielu wydarzeniach kulturalnych Ośrodka, regionu
 • udział w ciekawych i kształcących wycieczkach turystyczno-krajoznawczych oraz wyjazdach na "zielone szkoły", obozy sportowe, turnusy rehabilitacyjne

W Ośrodkach organizowane są zajęcia edukacyjne, socjoterapeutyczne, resocjalizacyjne i profilaktyczno-wychowawcze. Wszystkie dzieci objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Uczestniczą w zajęciach specjalistycznych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności poprzez udział w zajęciach plastycznych, manualnych–modelarstwa, kulinarnych, kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych. Prowadzona jest terapia przy pomocy EEG Biofeedback oraz w pracowni polisensorycznej.

Baza dydaktyczna
Zajęcia odbywają się w bogato i nowocześnie wyposażonych gabinetach specjalistycznych: gabinet logopedyczny, gabinet EEG Biofeedback, gabinet do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, sala gimnastyki korekcyjnej.

Wychowankowie uczą się w istniejących na terenie szkoły pracowniach przedmiotowych wyposażonych w nowoczesne pomoce naukowe i sprzęt audiowizualny. Są to pracownie: historyczna, polonistyczna, matematyczna, biologiczna, fizyczno-chemiczna, geograficzna, technologiczna, komputerowa.

W budynku szkolnym znajduje się również świetnie wyposażona nowoczesna kuchnia oraz stołówka, która zapewnia całodzienne wyżywienie.

Uczniowie mogą korzystać z bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej, która wyposażona jest w komputer z dostępem do Internetu. Odbywają się tutaj zajęcia i konkursy mające na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

Baza sportowa
Szkoła posiada również kompleks sportowy, który tworzy sala gimnastyczna, siłownia, boiska szkolne, przebieralnie, natryski, toalety. Tak doskonałe zaplecze stwarza uczniom warunki do zdobywania sprawności fizycznej zarówno na zajęciach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych.

INTERNAT

Integralną częścią zespołu placówek jest internat, który stwarza wychowankom komfortowe warunki pobytu, zapewnia im należytą opiekę wychowawczą, umożliwia ich właściwy rozwój psychoruchowy jak również sprzyja rozwojowi zainteresowań wychowanków poprzez różnorodne formy zajęć.

Wychowankowie mieszkają w pokojach 3 i 4 osobowych. Każda grupa posiada własną świetlicę wyposażoną w sprzęt audiowizualny. W internacie są również kuchnie, wyposażone w odpowiedni sprzęt (kuchnia elektryczna, mikrofalówka), w których wychowankowie pod opieką wychowawców mogą przyrządzać sobie w ramach zajęć różne potrawy.

W internacie są również sale wyposażone w stoły do tenisa stołowego oraz bilard. Jest także piękna kaplica.

Przy internacie są boiska i plac zabaw dla dzieci. Internat jest otwarty cały tydzień.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie