Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1

ul. Idzikowskiego 2a , 05-070 Sulejówek
tel./fax (22) 783-35-57, (22) 783-35-58
www:   http://www.sulzs1.pl
e-mail:   sulzs1@wp.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11993 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

- zajęcia „W krainie bajki i baśni”
- zajęcia wyrównawcze
- gry i zabawy dydaktyczno-edukacyjne
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Pierwszego Marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego

- biblioteka szkolna
- świetlica
- stołówka
- pracownie komputerowe
- atrakcyjny i skuteczny proces nauczania

GIMNAZJUM NR 1

- klasa ogólna
- klasa badawcza (rozszerzenie programu
  nauczania z geografii i języka
  angielskiego)

- klasa ratownictwa medycznego
  (rozszerzenie programu nauczania
  z biologii, chemii i edukacji
  dla bezpieczeństwa)

- klasa sportowa
- j. angielski - język wiodący
- j. niemiecki lub francuski - język do
  wyboru

- sala gimnastyczna, sala mała
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna

Cele szkoły:
 • Wykreowanie w szkole środowiska zapewniającego uczniowi wszechstronny rozwój osobowy w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym oraz duchowym.
 • Rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna otaczającego świata.
 • Kształtowanie u uczniów świadomości użyteczności zdobytych umiejętności oraz wiedzy w codziennym życiu.
 • Rozwijanie u dzieci samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i za innych.
 • Kształtowanie u wychowanków zdolności określania realnych do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.
 • Uczenie szacunku dla siebie i innych ludzi.
 • Kształtowanie kultury osobistej wyrażanej poprzez słowa, postawę, strój, dbałość o estetykę.
 • Rozwijanie miłości i szacunku dla dziedzictwa kulturowego oraz Ojczyzny z jej historią i tradycją.
 • Budowanie więzi między pokoleniami.
 • Pogłębianie życia w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym.
 • Kształtowanie u uczniów tolerancji dla ludzi innej narodowości, rasy, kultury i wyznania.
 • Uczenie umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
 • Rozwijanie odporności na negatywne wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych (przemoc fizyczna i psychiczna, używki, niekontrolowany odbiór środków masowego przekazu) oraz promowanie zdrowego stylu życia.
 • Przygotowywanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, uczenie odpowiedzialności za siebie i innych jej członków.

Biblioteka

Biblioteka jest dostępna dla uczniów Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 1. To pracownia interdyscyplinarna, ośrodek informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, miejsce edukacji czytelniczej i medialnej. Biblioteka bierze udział w realizacji podstawowych funkcji szkoły kształcąco-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej i kulturalnej.

Jest miejscem do nauki, czytania, zdobywania wiedzy, pogłębiania zainteresowań czy spotkań z ciekawymi ludźmi. W bibliotece oferujemy bogaty wybór książek i filmów. Oferujemy pomoc w wyszukiwaniu informacji. Istnieje także możliwość skorzystania z Internetu.

Zadania naszej szkoły:
 • stworzenie przyjaznego dla ucznia środowiska wychowawczego
 • skoordynowanie działań wychowawczych szkoły, domu rodzinnego ucznia i jego środowiska lokalnego
 • poszukiwanie przez nauczycieli nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i wychowawczo - opiekuńczych

Świetlica

Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji. W świetlicy realizowane są konkretne treści i formy pracy z dziećmi.

W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia plastyczne, praktyczne, umuzykalniające, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne, a także czas na odrabianie lekcji i pomoc w wyrównywaniu trudności szkolnych.

Wsparcie

W naszej szkole działa placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół nr 1 w Sulejówku prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo". Zadaniem placówki jest wszechstronna opieka nad dziećmi i młodzieżą, prowadzenie działalności wychowawczej kierującej się dobrem człowieka i opartej na zadaniach etyczno-moralnych dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia pozalekcyjne:

 • koło historyczne, plastyczne, matematyczne, biologiczne, METEO, filmowe, teatralne, języka francuskiego, języka angielskiego z elementami dramy, muzyki i plastyki, szachowe, biblioteczne, zainteresowań z informatyki i zajęć komputerowych
 • zajęcia wyrównawcze
 • zajęcia wspomagające dla uczniów mających trudności w uczeniu się
 • rozwijanie zainteresowań dydaktyczno-edukacyjnych dla uczniów uzdolnionych
 • zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze
 • wolontariat
 • modelarstwo kartonowe
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu
 • przygotowanie do zawodów z różnych dyscyplin sportowych
 • zajęcia sportowe – Korfball
 • zajęcia laboratoryjne z chemii
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia logiczno-matematyczne
 • młody ekolog
 • zajęcia rozwijające zainteresowania Biblią
 • zajęcia manualno – techniczne
 • gry zespołowe
 • gazeta międzyszkolna „Co tam w budzie?”
 • grupa Dzieci Maryi
 • chór / zespół wokalny

Bierzemy udział w wielu projektach m.in.: NetGaleria, Globe czy Comenius. Nasza szkoła uczestniczy również w programach "Mleko w szkole" i "Owoce w szkole".


Serdecznie zapraszamy!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie