Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Ostrołęce

ul. Rolna 30, 07-410 Ostrołęka
tel./fax (29) 760-59-38, (29) 760-72-58 (wydział szkoleń)
www:   http://www.word-ostroleka.pl
e-mail:   word@word-ostroleka.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12033 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


Wynajmujemy plac manewrowy
wszystkim chętnym chcącym sprawdzić swoje umiejętności przed egzaminem państwowym

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

- szkolenia kandydatów na egzaminatorów
  i egzaminatorów

- szkolenia kandydatów na instruktorów
  i instruktorów nauki jazdy

- szkolenia dla kierowców zawodowych
- szkolenia dla kierowców naruszających
  przepisy ruchu drogowego

- szkolenia w zakresie kierowania ruchem
  drogowym

- inne kursów i szkolenia wynikające
  z ustawy o kierujących pojazdami

- szkolenia dla egzaminatorów
- organizowanie i przeprowadzanie szkoleń
  oraz konkursów w zakresie wiedzy
  o bezpieczeństwie ruchu drogowego

- kurs na zmniejszenie ilości punktów
  karnych

- szkolenia do wykonywania czynności
  związanych z kierowaniem ruchem
  drogowym

- kurs reedukacyjny w zakresie problematyki
  przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu
  narkomanii

O Nas

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce zajmuje się organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

Wykonuje również zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie i prowadzenie szkoleń egzaminatorów, współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - policją, ośrodkami szkolenia kierowców, szkołami, strażą pożarną, propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jego uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, udział w szkoleniu i edukacji motoryzacyjnej młodzieży.

Do zadań Wydziału Szkolenia i Bezpieczeństwa Drogowego należy w szczególności:
 • prowadzenie szkoleń kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów
 • prowadzenie szkoleń kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy
 • prowadzenie szkoleń dla kierowców zawodowych
 • prowadzenie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
 • prowadzenie szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym
 • prowadzenie innych kursów i szkoleń wynikających z ustawy o kierujących pojazdami
 • prowadzenie szkoleń dla egzaminatorów
 • organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, konkursów w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego

Dodatkowo intensywnie współpracujemy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności z:
 • Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką ruchu drogowego
 • organizatorami konkursów z zakresu praktycznej i teoretycznej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego
 • innymi instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego

Kontakt z Wydziałem Szkolenia i Bezpieczeństwa Drogowego w WORD Ostrołęka:
ul. Rolna 30, pokój nr 18, telefon (29) 760-72-58

OD WIELU LAT ZDAWALNOŚĆ MAMY JEDNĄ Z NAJWYŻSZYCH W POLSCE!

SZKOLENIE DLA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce organizuje szkolenia, po których odbyciu kierowca uzyskuje prawo do zmniejszenia liczby punktów karnych o 6. Szkolenia organizowane są przez Wojewódzki Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce wg ustalonego programu. Szkolenia realizowane są w ciągu 1 dnia i obejmuje kilka godzin lekcyjnych wykładów z dziedziny przepisów ruchu drogowego i psychologii. Szkolenie polega na spotkaniu z psychologiem i policjantem, którzy prowadzą zajęcia w formie prelekcji i pogadanki z wykorzystaniem materiałów audio-wizualnych.

Program szkolenia:
 • przyczyny powstawania wypadków drogowych
 • prawne i społeczne skutki wypadków drogowych
 • psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym

Zastrzeżenia:
 • w szkoleniu nie może uczestniczyć kierowca, który przekroczył liczbę 24 punktów karnych
 • uczestniczyć w szkoleniu można nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy

SZKOLENIE Z ZAKRESU KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym odbywa się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce i trwa jeden dzień (8 godzin).

Komu przysługuje odbycie szkolenia z zakresu kierowania ruchem drogowym?
 • pracownikom kolejowym na przejazdach kolejowych
 • osobom działającym w imieniu zarządcy drogi oraz osobom wykonującym roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi
 • osobom nadzorującym bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu
 • kierującym autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci
 • strażnikom leśnym lub funkcjonariuszom Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego
 • osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu
 • strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010r. Nr 57, poz.353) podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej
 • pracownikom nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów
 • pilotom – podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem pojazdów nienormatywnych
 • członkom zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze
 • ratownikom górskim podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej

Szkolenie kończy się testem teoretycznym i egzaminem praktycznym. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne zaświadczenie uprawniające do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym. Dokument wydawany jest przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce i jest ważny przez 5 lat.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie