Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Policealna Szkoła Transportu Samochodowego
  i Logistyki w Lublinie

ul. Prusa 8, 20-064 Lublin
tel. (81) 533 43-16, tel. kom. 609 859-513,
fax (81) 533 43-00
www:   http://www.szkolapzmlublin.pl
Policealna Szkoła na Facebooku
e-mail:   sekretariat-szkola.lublin@pzm.pl
lublin@pzm.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 14249 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA

 

POLICEALNA SZKOŁA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO I LOGISTYKI

- zawód: technik transportu drogowego
- numer cyfrowy zawodu 311927
- nabór wrześniowy
- szkoła kształci przyszłych kierowców
  zawodowych, którzy w trakcie nauki
  zdobywają uprawnienia do kierowania
  pojazdami kat. C, C1, C+E, C1+E, D, D1,
  D+E, D1+E prawa jazdy oraz kwalifikacje
  do pracy na stanowisku kierowcy


POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

Policealna Szkoła Transportu Samochodowego i Logistyki w Lublinie

Szkoły przy Polskim Związku Motorowym oferują naukę absolwentom gimnazjów w trzyletniej Zasadniczej Szkole Wielozawodowej, absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w Policealnej Szkole Transportu Samochodowego i Logistyki lub w Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych Polski Związek Motorowy.

Policealna Szkoła Transportu Samochodowego i Logistyki w Lublinie jest dwuletnią szkołą ponadgimnazjalną prowadzącą nauczanie w zawodzie technik transportu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - numer cyfrowy zawodu 311927. Kończąc edukację w szkole absolwent ma szansę na uzyskanie atrakcyjnego finansowo zawodu.

Nauka w szkole jest finansowana z opłaty czesnego wnoszonego przez uczniów. W ramach opłaty czesnego uczeń szkoły ma finansowane zdobycie uprawnień:
 • świadectwo kwalifikacji zawodowej (tzw. kwalifikacja wstępna)
 • kurs na prawo jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E oraz dodatkowo D, D1, D+E, D1+E
 • naukę jazdy kat. C, C+E, D realizowaną przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Polskiego Związku Motorowego
 • tytuł technika transportu drogowego po zdaniu dwóch egzaminów państwowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie (egzamin zawodowy na terenie szkoły)

W zawodzie technika transportu drogowego wyodrębnione zostały następujące dwie kwalifikacje:
 • A.69 Eksploatacja środków transportu drogowego
 • A.70 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Policealna Szkoła Transportu Samochodowego i Logistyki w Lublinie realizuje zajęcia praktyczne w zakresie wyżej wymienionych kategorii prawa jazdy w Ośrodku Szkolenia Kierowców Polskiego Związku Motorowego, który jest jednostką organizacyjną organu prowadzącego szkołę: Polskiego Związku Motorowego OZDG Sp. z o. o. w Lublinie, ul. B. Prusa 8, 20-064 Lublin.

Szkoła prowadzi kształcenia w dogodnej formie dla osób pracujących i bez ograniczeń wiekowych. Zajęcia odbywają się w czwartki i piątki od godziny 16:00 do 20:05 oraz w soboty i niedziele od godz. 8:00 do 17:35. Proponowana forma organizacji zajęć daje szansę na zdobycie dyplomu technika transportu drogowego uprawniającego do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego, bez przerywania dotychczasowego zatrudnienia.

Branża transportowa w ostatnim okresie cechuje się dynamicznym rozwojem, który daje absolwentom naszej szkoły możliwość znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia. Policealna Szkoła Transportu Samochodowego i Logistyki w Lublinie na podstawie decyzji Lubelskiego Kuratora Oświaty wydanej w dniu 19 września 2013r. podanej w piśmie WRE.543.1.2013.MK, otrzymało pozytywną opinię w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności edukacyjnej.

Szkoła została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin w dniu 27.09.2013r. pod nr 481/P/N. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Lublin decyzją nr OW-OP-IV.4430.2.59.2013 z dnia 27.09.2013r.

WYMAGANE DOKUMENTY

   Wymagane dokumenty, które należy złożyć w procesie rekrutacji:
 • formularz zgłoszeniowy oraz 3 zdjęcia o formacie 37x52mm, 1 zdjęcie o formacie 30x42mm
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale
 • zaświadczenie lekarskie o predyspozycjach do nauki w Policealnej Szkole Transportu Samochodowego i Logistyki w Lublinie w zawodzie technik transportu drogowego
 • kopia dowodu osobistego, kopia prawa jazdy
 • dowód wpłaty wpisowego
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie kat. C, C+E, D, D+E lub profil kandydata na kierowcę uzyskiwany we właściwym miejscowo Wydziale Komunikacji (po rozpoczęciu nauki)
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami w zakresie kat. C, C+E, D, D+E prawa jazdy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie