Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Europa w szkole

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1329 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Unia Europejska jest szansą dla polskiej młodzieży. Stwarza nowe możliwości kształcenia oraz podejmowania pracy, dlatego należy w szkołach upowszechniać wiedzę na temat integracji europejskiej.

Edukacja w Unii Europejskiej opiera się na zachęcaniu do zdobywania wiedzy, zbliżaniu szkoły i firmy, upowszechnianiu języków państw członkowskich, działaniu w taki sposób, aby młody człowiek mógł odnaleźć się we współczesnym świecie. Pośrednio reforma naszego systemu edukacji związana jest z rynkiem pracy i dostosowywana do standardów UE. Przede wszystkim kładzie się nacisk na upowszechnienie wykształcenia średniego i zwiększenie dostępności szkoły wyższej. W programach nauczania treści kształcenia są dostosowane do potrzeb rynku pracy. Zwraca się także uwagę na podniesienie jakości kształcenia zawodowego. W polskiej szkole odchodzi się od wiedzy encyklopedycznej na rzecz uczenia się poprzez działanie. Zadaniem nauczycieli jest wykształcenie w młodzieży cech niezbędnych do życia w zintegrowanej Europie. Uczeń ma nie tylko się uczyć, ale stale doskonalić swoje umiejętności, dokonywać samooceny, myśleć kreatywnie, wykształcić umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole, a także poszukiwać i korzystać ze źródeł informacji.

Od kilku lat w szkołach popularyzuje się tematykę europejską, dostarczając młodzieży i pośrednio jej rodzicom informacji w zakresie zachodzących zmian we wszelkich dziedzinach życia w związku z przyszłym członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Ze względu na duże zainteresowanie problematyką europejską stworzono w szkołach Kluby Europejskie. Członkostwo w takich klubach ma charakter dobrowolny. W naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach Klub Europejski powstał w 1999 r. Celem szkolnego Klubu Europejskiego jest propagowanie i upowszechnianie idei oraz wiedzy o jednoczącej się Europie wśród młodzieży a także jej pogłębianie przez udział w szkoleniach i olimpiadach.

W ramach szkolnego Klubu Europejskiego szkoła uczestniczyła w dwóch projektach. Jednym z nich był projekt pod nazwą "Unia Europejska-szansa na wybór". Projekt ten zorganizowało Starostwo Powiatowe w Mikołowie przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej-Funduszu PHARE. Celem projektu było upowszechnienie wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania Wspólnot Europejskich, podwyższenie poziomu wiedzy na temat członkostwa w UE. Drugim projektem, w którym nasza szkoła uczestniczyła był program "Unia Europejska-Bez Mitów i Barier", sfinansowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Od chwili założenia Klubu Europejskiego w ZSP uczniowie uczestniczą w Olimpiadach Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Zajmują wysokie miejsca na szczeblu regionalnym.

W tym roku szkolnym młodzież naszej szkoły, jak co roku, uczestniczyła w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, której tematem przewodnim było "Dostosowanie wybranych dziedzin polskiej gospodarki do wymagań wspólnego rynku Unii Europejskiej". Czworo uczniów naszej szkoły uczestniczy w projekcie "Szkoła nowoczesnego Europejczyka". Spotykają się z uczniami innych szkół na wykładach i ćwiczeniach w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.

Nasza szkoła stara się również w inny sposób zachęcać młodzież do uczestnictwa w procesie integracji. Uczniowie ZSP biorą udział w programie "Młodzież". Polega on na spotkaniu młodzieży czterech narodów z powiatów: mikołowskiego, Neuss z Niemiec, Grandola z Portugalii i miasta Tiszafured z Węgier na obozach organizowanych w czasie letnich wakacji. Celem tych obozów jest integracja młodzieży oraz przełamanie stereotypów, a także poznanie atrakcji turystycznych danego kraju. Udział w tym programie biorą najlepsi uczniowie, wyróżniający się swoja pozytywną postawą. W 2001r. spotkanie odbyło się w Niemczech a w ubiegłym roku w Polsce, w Ustroniu. Tegoroczny obóz odbędzie się w Portugalii.

We wrześniu 2002 roku odbył się "Europejski Dzień Języków Obcych". Zorganizowały go nauczycielki języka angielskiego i niemieckiego. Każda klasa miała za zadanie przedstawić wylosowany kraj europejski. Wystrój klas informował o kulturze danego narodu, obyczajach, tradycjach kulinarnych. Uczniowie w języku angielskim, bądź niemieckim opowiadali nam o danym kraju i częstowali nas tradycyjnymi potrawami. Na tym jednak nie koniec propagowania języków obcych. Uczniowie naszej szkoły odwiedzili przedszkole w naszej Gminie i poprzez zabawę z najmłodszymi uczyli ich angielskich piosenek.

W związku z integracją europejską przybyli do ZSP w ubiegłym roku dr Czesław Siekierski, poseł na Sejm RP oraz senator RP Adam Graczyński. Obaj rozmawiali z młodzieżą na temat " Szans młodzieży po wejściu Polski do Unii Europejskiej". Uczniowie zadawali wiele pytań dotyczących ich przyszłości. Zainteresowani byli możliwością studiowania w innych krajach, rynkiem pracy. Pytali, czy będą traktowani na równi z innymi obywatelami UE. Uczniowie chętnie uczestniczą również w spotkaniach z osobami reprezentującymi Gminny Ośrodek Informacji Europejskiej. Otrzymują broszury, uważnie słuchają wypowiedzi kompetentnych osób na temat procesów dostosowawczych Polski przed akcesją i swobodnie rozmawiają o szansach i zagrożeniach związanych z integracją z U.E. Część uczniów kształci się w Technikum Rolniczym i w związku z tym bardzo interesują ich warunki rozwoju gospodarstw rolnych po wstąpieniu Polski do Unii.

Przygotowując się do olimpiad, rozmów i zajęć lekcyjnych o tematyce europejskiej uczniowie chętnie korzystają z Internetu, biblioteki szkolnej oraz mediów. Niewątpliwie zainteresowanie problematyką europejską wśród młodzieży jest duże.

Młodzież zdaje sobie sprawę jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego i jak wiele wydatków musimy ponieść, aby dostosować się do wymogów unijnych. W związku z tym uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w konkursach plastycznych o tematyce ekologicznej. W bieżącym roku przeprowadziliśmy konkurs pt. "Gmina Ornontowice - proekologiczna gmina województwa śląskiego". Zwycięskie prace zostały zaprezentowane na Międzynarodowych Targach Ekologicznych "INTERECO'2003".

Moim zdaniem edukacja europejska jest w szkole coraz szerzej propagowana w taki sposób, że młodzież chętnie uczestniczy w proponowanych działaniach. Upowszechnieniu wiedzy na temat integracji europejskiej pomaga oczywiście wprowadzona w bieżącym roku szkolnym ścieżka europejska i jest ona jednym z głównych źródeł informacji.

Beata Nowak
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie