Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Integracja ucznia z klasą i szkołą poprzez podejmowanie działań

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4435 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Wstęp

Uczeń w szkole przebywa głównie po to, by nabyć wiedzę przedmiotową i umiejętności z tą wiedzą związane. Jednak nie jest to jedyny cel pracy nauczyciela w szkole. Winien on też, a może przede wszystkim, być wychowawcą i co za tym idzie, powinien wyzwalać inicjatywę dziecka będąc przewodnikiem po świecie wartości.
Uczeń, który w szkole czuje się dobrze, który oprócz niepowodzeń ma też powodzenia, który kogoś lub coś lubi i sam jest lubiany – nie tak łatwo ucieknie z lekcji jak ten, który niczego dobrego nie zaznał i czuje się niepotrzebny, a jego nieobecności nikt nie zauważy.
Niniejszy program wychowawczy jest propozycją działań mających sprawić, że uczeń poprzez wykształcenie poczucia swojej wartości i silnych więzi z kolegami i szkołą łatwiej pokona trudności i nie podda się niepowodzeniom.


Cele i zadania wychowawcze

1. Rozwinięcie poczucia własnej wartości
2. Utożsamienie się ze swoją szkołą i lokalna społecznością
3. Integracja ze społecznością klasową i szkolną
4. Rozwinięcie potrzeby dzielenia się z innymi swoimi „talentami”
5. Budzenie i rozwijanie potrzeb kulturalnych
6. Uświadomienie możliwości atrakcyjnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu


Formy i warunki realizacji

Niniejszy Program proponuje realizację w/w celów i zadań wychowawczych poprzez podjęcie wspólnej inicjatywy klasowej na rzecz szkoły i lokalnej społeczności.
Inicjatywa ta polega na powołaniu do życia zespołu artystycznego, który opracowywałby programy i przedstawienia okolicznościowe w szkole i poza nią. W zależności od zainteresowań i uzdolnień uczniów może to być:
• zespół taneczny
• zespół wokalny
• zespół instrumentalny
• zespół aktorski
• zespół mieszany
• lub inny, nie wymieniony powyżej
Do funkcjonowania zespołu niezbędny jest opiekun, który nadzorowałby pracę młodych ludzi oraz zajmował się sprawami formalnymi, związanymi z pracą zespołu i planowanymi prezentacjami. Niezbędne są w tym względzie:
• kontrola i ewentualna korekta treści skeczów i przedstawień
• pomoc w wyborze adekwatnego repertuaru
• zorganizowanie miejsca i czasu dla spotkań i prób
• dbanie o prawidłowe relacje między członkami zespołu
• dbanie o sprawiedliwy i poparty merytorycznie przydział ról i zadań dla poszczególnych członków zespołu
Ważnym aspektem przedsięwzięcia jest zaangażowanie możliwie wszystkich uczniów klasy, co jest jednym z podstawowych warunków do osiągnięcia założonych celów, a szczególnie wzbudzenia własnej wartości na tle członków społeczności oraz zintegrowania się z klasą. W związku z tym należy szczególnie zadbać o to, by każdemu uczniowi została przydzielona czynność ściśle związana z działaniami zespołu, np:
- odegranie ról
- sufler
- obsługa nagłośnienia
- wykonanie dekoracji
- wybór kostiumów
- zorganizowanie przedstawienia
- opracowanie repertuaru
- obsługa techniczna
- chór, itp.
Wskazane jest by opiekunem zespołu w miarę możliwości był nauczyciel w jakiś sposób związany z tematyką i zakresem działalności zespołu (np. nauczyciel języka polskiego, opiekun świetlicy szkolnej). Nie jest to jednak wymogiem koniecznym do realizacji niniejszego Programu. Ze względów wychowawczych często wskazane jest, by takim opiekunem był nauczyciel – wychowawca, bezpośrednio związany z klasą i zainteresowany pozytywnymi wynikami wdrażania programu. Mile widziana jest wówczas współpraca z nauczycielem specjalistą w dziedzinie, którą zajmuje się zespół uczniowski.
W celu zapewnienia celowości pracy młodych ludzi repertuar zespołu należy skorelować z:
• zainteresowaniami i uzdolnieniami młodzieży
• harmonogramem imprez szkolnych
• kalendarzem świąt i okoliczności państwowych, lokalnych i religijnych
• możliwościami szkoły w zakresie zapewnienia warsztatu pracy zespołu
Jako mocno wskazane uznaje się w Programie nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami lokalnymi i samorządowymi w celu realizacji punktu dotyczącego utożsamiania się uczniów z lokalną społecznością i działania na jej rzecz. Ugruntuje to ponadto uczestników Programu w poczuciu wartości swoich działań. Do tego typu organizacji i instytucji należy zaliczyć np:
- Miejski Dom Kultury
- Bibliotekę Miejską (lub inną)
- inne szkoły
- przedszkola
- Domy Dziecka, itd.


Przewidywane osiągnięcia uczniów

W wyniku istnienia zespołu klasowego i działalności jej członków należy oczekiwać:
1. Poprawy stosunków koleżeńskich między członkami klasy
2. Wzmocnienia więzi wspólnotowych grupy
3. Rozwinięcia poczucia odpowiedzialności i współodpowiedzialności
4. Poprawy frekwencji i wyników w nauce
5. Poprawy relacji uczeń – nauczyciel
6. Rozwinięcia lub wzmocnienia pozytywnej samooceny
7. Utożsamienia się z klasą, szkołą i lokalną społecznością


Ewaluacja Programu

Zainteresowanie wdrożeniem Programu, a więc przede wszystkim założeniem grupy artystycznej wśród uczennic mojej klasy przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Moje wychowanki natychmiast podchwyciły pomysł i nadały mu swój własny kształt.
Z ich inicjatywy i według ich pomysłu powołałem do życia „Szkolny Kabaret Beztalencie”.
Do pracy w kabarecie zaangażowały się wszystkie uczennice z klasy. Po podziale czynności Kabaret przystąpił do przygotowywania pierwszego przedstawienia, który zakończył się ich sukcesem. Po tym dziewczęta zorganizowały kolejne przedstawienia, zaangażowały do pracy w Kabarecie uczniów z innych klas i wyszły z repertuarem poza mury szkoły.
Znakomitym dowodem na pożyteczność i celowość działań Kabaretu okazały się opinie rodziców, zadowolonych z własnych dzieci. Również budujące okazały się teksty prasowe i programy telewizyjne, pozytywnie oceniające pracę młodych komediantów.
Dla mnie przejawem sukcesu wychowawczego była wyraźna poprawa atmosfery w klasie i stosunków interpersonalnych moich wychowanek, jak również poprawa wyników nauki i pochlebne opinie nauczycieli o ich zachowaniu.

Tomasz Falkowski

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie