Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edukacja regionalna-dziedzictwo kulturowe w regionie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1755 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Edukacja regionalna
– dziedzictwo kulturowe w regionie.

Edukacja regionalna – ciekawa i inspirująca propozycja, czy zawracanie głowy?
Przy ograniczonej liczbie godzin i napiętym programie edukacja regionalna może faktycznie wydawać się komuś stratą czasu.
Dążymy do Europy, otwarcia granic, uczymy się języków, coraz chętniej korzystamy z telewizji satelitarnej, a Internet sprzyja patrzeniu na świat jak na globalną wioskę.
Po co więc zajmować się w takim kontekście mało znaczącym regionem? Czy patriotyzm lokalny jest potrzeby?
Folklor nie jest dzisiaj modny i coraz trudniej nim zainteresować, szczególnie młodych ludzi. Naleciałości gwarowe nie są dobrze widziane.
Czy zagadnienie „małych ojczyzn” prowadzących do „dużej ojczyzny” może okazać się wyzwaniem i propozycją dla nauczycieli? Jak najbardziej.
Dziecko musi rozpocząć poznawanie świata od najbliższego otoczenia. Najpierw jest to dom, podwórko, miejscowość. Zasięg rozszerza się stopniowo. Nastolatek ma jednak przed sobą całe życie, żeby poznać świat. Trzeba zacząć od konkretów, od tego co namacalne, co można zobaczyć i dotknąć.
Czy można dobrze i mądrze wychowywać młodzież bez pokazania jej „małej ojczyzny”, bez nauczenia szacunku dla tego, co nasze? Może bezkrytyczne zapatrzenie w świat Zachodu już trochę mija, ale warto ukazywać to, co dobre u nas, nie czerpać tylko z tych obcych, czasem fatalnych wzorców.
Edukacja regionalna to zagadnienie zdecydowanie interdyscyplinarne, trudno przypisać ją do konkretnego przedmiotu. Dlatego staje się szczególnie atrakcyjna w związku z nauczaniem zintegrowanym. W nowych programach nauczania funkcjonuje jako jedna ze ścieżek edukacyjnych. Otwiera ona ponadto ogromne możliwości dla potencjalnych twórców programów autorskich.
W związku z powstaniem tej ścieżki edukacyjnej ukazało się kilka publikacji, podręczników i poradników metodycznych. jednym z nich jest program Joanny Angiel i Ewy Repsch „Edukacja regionalna” obejmujący wszystkie trzy etapy kształcenia, zawierający również wykaz literatury i kaset filmowych dla uczniów i nauczycieli. Podręcznik do edukacji regionalnej dla szkoły podstawowej „ Skąd nasz ród?” i poradnik metodyczny „Dziedzictwo kulturowe w regionie” przygotowało wydawnictwo FOSZE. Zamieszczono w nim między innymi scenariusze zajęć i słowniczek pojęć z zakresu lokalnej kultury ludowej.
Edukacja regionalna jest jednak zagadnieniem specyficznym, do którego trudno jest ułożyć jeden konkretny program. Z całą pewnością, szczególnie potrzebne są tu własne pomysły, jak również współpraca z innymi nauczycielami i władzami samorządowymi.
Cele kształcenia przedstawiają się następująco:
• Pogłębienie wiedzy o własnym regionie i jego społeczeństwie: przyrodzie, gospodarce, kulturze, dziedzictwie kulturowym oraz o wspólnocie kulturowej w powiązaniu z szerszą rzeczywistością narodową, państwową i międzynarodową.
• Współuczestniczenie w pielęgnowaniu tradycji regionu.
• Ukazywanie regionalnych problemów, które należy rozwiązać.
• Wskazywanie i akcentowanie miejscowych przykładów dziedzictwa kulturowego ułatwiające wrastanie młodego człowieka w kulturę regionu.
• Poznawanie i pielęgnowanie gwary.
• Wprowadzenie ucznia w świat wartości, jakim jest własny region i kraj oraz ich dziedzictwo kulturowe.
• Pomoc w identyfikacji z „małą ojczyzną” i ojczyzną.
• Pogłębianie uczucia więzi emocjonalnej ze „swoim miejscem na Ziemi”.
• Ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej przy jednoczesnym kształtowaniu postaw otwartości i tolerancji.
• Poznanie kultur różnych warstw i stanów społecznych jako przejawu dziedzictwa kulturowego w regionie.
• Ukazywanie współzależności i przepływu wartości kulturowych, poznawanie kultur innych regionów, narodów, mniejszości narodowych i etnicznych.
• Rozwijanie aktywności artystycznej, twórczości w różnych dziedzinach i dyscyplinach kultury.
• Rozwijanie poczucia estetyki, dostrzeganie pozytywnych przykładów gospodarowania w regionie.
• Dostrzeganie związków tradycji rodzinnych z tradycjami regionalnymi i narodowymi Rozwijanie i pogłębianie poczucia odpowiedzialności za własne działania w okolicy, w regionie i kraju.
Osiągnięcia uczniów:
• Umiejętność szukania, gromadzenia i interpretowania rozmaitych informacji o swoim regionie
• Posługiwanie się nowoczesnymi metodami prezentowania (promowania swego regionu)
• Umiejętność prezentowania specyficznych cech (dominant) własnego regionu
• Dostrzeżenie związków tradycji swojej rodziny z tradycjami regionalnymi i narodowymi
• Ocenianie sposobów gospodarowania w regionie i jego efektów
• Dostrzeganie przykładów ładu i nieładu w regionie
• Dostrzeżenie związków swego regionu z innymi regionami w Polsce
• Uświadomienie sobie własnych „korzeni" i tradycji
• Dostrzeganie tendencji rozwojowych regionu
• Odnajdywanie we własnym życiu wartości jaka stanowi „mała ojczyzna" (własny region)
• Dostrzeganie wpływu wartości dziedzictwa kulturowego we własnym życiu
• Wzbogacanie własnego życia przez odnajdywanie własnej tożsamości kulturowej i narodowej.
• Dostrzeganie swoich możliwości i talentów w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego w regionie
• Działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w regionie.
• Odczytywanie swojego miejsca i roli w życiu wspólnoty regionalnej i narodowej
• Otwarcie się na inne społeczności i kultury.
Rzecz najważniejsza w edukacji regionalnej to uświadomienie uczniom, że związek człowieka z dziedzictwem własnego regionu jest wartością, bo tu następuje jego rozwój. Są tu także warunki do urzeczywistnienia własnej podmiotowości.
Na zakończenie chciałabym przytoczyć sentencję Filona z Aleksandrii:
„Żagle i stery przygotowuje się w porcie, a nie na morzu”.
Opracowała Maria Puchlik

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie