Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Niech nam w duszy gra

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1564 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
OPRACOWANIE: mgr ALICJA ŁAWRYWIANIEC- nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach." Muzyka, gdy ujmować ją i jej funkcje szeroko, tak jak to sugeruje współczesna wiedza muzykologiczna, etnograficzna, historyczna i z dziedziny teorii kultury- może być np. forma ekspresji stanów psychicznych człowieka i głównie taką jest w każdej twórczości prymitywnej, ludowej i dziecięcej. Rodzi się z potrzeby osobistej wypowiedzi i potrzeby społecznego porozumiewania się".
Czasami jednak bywa tak, że owe społeczne porozumiewanie się jest utrudnione z powodu zaburzeń w zachowaniu dziecka. Do najczęściej spotykanych zaburzeń zachowania należą:
- zahamowania psychomotoryczne
- nadpobudliwość psychoruchowa.

Dzieci zahamowane psychoruchowo słabo wyrażają swoje uczucia lub reagują z opóźnieniem. Cechując się tzw. postawą lękową wobec otoczenia często są smutne, a ich nastrój jest obniżony. Dzieci lękowe i zahamowane znają wiele sposobów unikania kontaktu z drugą osobą ( np. nauczycielem, bądź rówieśnikami). Najważniejszą sprawą dla pokonania lęku i zahamowania jest dostarczenie dziecku pozytywnych doświadczeń. Do nich z całą pewnością można zaliczyć kontakt z muzyką.

Jeżeli chodzi o nadpobudliwość psychoruchową, to stanowi ona jedną z postaci zaburzeń dynamiki procesów nerwowych, wywołanych brakiem równowagi między procesami pobudzenia i hamowania.
Przewaga procesów pobudzenia wyraża się nadpobudliwością psychomotoryczną w sferze ruchowej, emocjonalnej i poznawczej.
Rozpatrując nadpobudliwość psychoruchową w poszczególnych sferach można wyróżnić cechy charakterystyczne dzieci.
W sferze ruchowej dzieci te:
- są nadmiernie ruchliwe,
- często zmieniają formę swojej aktywności,
- są gadatliwe, krzykliwe,
- często też są w sposób niezamierzony agresywne.
Biorąc pod uwagę sferę emocjonalną- dzieci te:
- bywają płaczliwe, obrażalskie, kłótliwe i przewrażliwione
- łatwo zmieniają nastrój.
W sferze poznawczej dzieci z nadpobudliwością psychoruchową cechuje to, iż:
- mają problemy z koncentracją uwagi
- wiele bodźców pobudza je do aktywności.
Dzieciom nadpobudliwym psychoruchowo trzeba pomóc w uświadomieniu swojej nadmiernej energii i siły, tego, co robią spontanicznie.

Ogromną rolę w budowaniu pozytywnych wartości artystyczno- emocjonalnych ma kontakt z muzyką. Aktywność muzyczna dzieci ( nie tylko tych z zaburzeniami zachowania), poza istotnym wpływem na ich ogólny rozwój pozwala we własnych doświadczeniach muzycznych odnajdywać różne stany emocjonalne: radość, wzruszenie, tęsknotę. W swej elementarnej formie jest jednocześnie sposobem komunikacji i sposobem socjalizacji, gdy odbywa się w grupie.
Pragnąc wpłynąć na pozytywną zmianę w zachowaniu dzieci charakteryzujących się zahamowaniem, bądź nadpobudliwością psychoruchową śmiało możemy posłużyć się elementami muzykoterapii, która:
- stymuluje różne formy aktywności muzycznej,
- rozwija umiejętność mówienia o emocjach,
- wzmacnia oraz polepsza samoocenę akceptacji siebie,
- stymuluje określone działania,
- zmniejsza lęk, agresję, niepokój, negatywne emocje,
- doskonali zmysł estetyczny,
- stwarza dziecku możliwość uczestniczenia w twórczej, spontanicznej ekspresji muzycznej,
- umożliwia rozwój zdolności wyobraźni muzycznej, plastycznej i ruchowej,
- przeciwdziała nudzie,
- odpręża,
- stwarza warunki do tworzenia tzw. wizualizacji i wyobrażeń przy muzyce.

Najprostszą, a zarazem bardzo skuteczną formą kształtowania pozytywnych emocji wśród dzieci zarówno z zahamowaniem, jak i nadpobudliwością psychoruchową jest systematyczne ( codzienne) słuchanie krótkich utworów ( bądź ich fragmentów) muzyki artystycznej. Na początek czas słuchania danego utworu nie powinien przekraczać 2 min.
ĆWICZENIA ODREAGOWUJĄCE: " BRACISZEK I SIOSTRZYCZKA"


OPOWIADANIE
Podkład muzyczny: L. van Beethoven " Dla Elizy"
Według baśni braci Grimm.

Byli raz sobie braciszek i siostrzyczka. Bardzo się kochali, ale mieli złą macochę która ich życie uczyniła bardzo smutnym. Dlatego pewnego dnia postanowili, że pójdą w świat. Długo wędrowali przez łąki, lasy... Braciszkowi chciało się pić. Znaleźli źródełko, ale woda w nim była zaczarowana przez złą macochę. " Nie pij z tego źródełka, bo zamienisz się w wilka i mnie zjesz" – prosiła siostrzyczka. Posłuchał braciszek i poszli dalej. Ale woda w drugim źródełku też była zaczarowana. Nad trzecim braciszek pochylił się, wypił trochę wody... i zamienił się w jelonka. Siostrzyczka postanowiła, że nigdy go nie opuści. Zamieszkali oboje w chacie w samym środku lasu.
Pewnego razu król , który polował w okolicy, zapukał do chaty. Zakochał się w dziewczynie i chciał, aby została jego żoną. Jednakże ona powiedziała, że nie rozstanie się ze swoim braciszkiem zamienionym w jelonka. Król zgodził się i zabrał ich oboje do pałacu. Wkrótce braciszek odzyskał swą ludzką postać i odtąd żyli bardzo szczęśliwie.
ROZMOWA: Jak myślisz, dlaczego siostrzyczka nie chciała opuścić braciszka? Czy opiekujesz się rodzeństwem?
ĆWICZENIA:
Zabawa z bratem
Zadanie realizowane jest w parach. Wszyscy siadają w kole. Po kolei do środka wchodzi każda para przedstawiając swoją propozycję zabaw z bratem. Nie ma podziału na rolę dominującą i podporządkowaną ( starszy i młodszy brat), obaj ćwiczący są jednakowo aktywni. Ocenie grupy podlega współpraca między dziećmi.
Rozmowa na instrumentach
Uczestnicy siedzą w kole, przed każdym na podłodze leży instrument perkusyjny. Dzieci otrzymują polecenie, aby bez słów, tylko za pomocą gry na instrumencie, spróbowały porozmawiać z kimś z grupy. Często propozycja taka budzi zdziwienie i sprzeciw dzieci – twierdzą, że to niemożliwe, że " tak się nie da". Można poprosić wówczas dowolnie wybrane dziecko, aby spojrzało na kolegę siedzącego obok i zagrało cokolwiek. Ten z kolei niech też wydobędzie kilka dowolnych dźwięków. Po takiej kilkakrotnej wymianie między dziećmi nawiązuje się kontakt; grający powtarzają wzajemnie schematy rytmiczne, uzupełniają je, próbują zagłuszyć itp. Następnie należy krótko omówić grę, aby stwierdzić czy dzieci potrafiły odczytać przekaz. Do omawiania włączają się pozostali członkowie grupy oceniając stopień porozumienia między grającymi. Ćwiczeni dalej realizowane jest w kolejnych parach.
Zajęcia plastyczne
" Serwetka – wycinanka lub laurka" – prezent dla brata , siostry.
Taniec
Taniec w parach mieszanych. Pary można ustalić na drodze losowania, łącząc ze sobą np. postacie ze znanych bajek ( Jaś i Małgosia, Kopciuszek i Królewicz itp.)ĆWICZENIA ODREAGOWUJĄCE: " O WAWELSKIM SMOKU"


Opowiadanie
Podkład muzyczny: E. H. Grieg " W grocie króla gór z suity Peer Gynt.
Według bajki K. Makuszyńskiego

Kiedyś o północy ryk od wawelskiego wzgórza w miasto się straszliwy. Wybiegają wojownicy – patrzą, oczom swym nie wierzą! Potwór straszliwy legł na brzegu; długi był na tysiąc łokci, z wielkiej paszczy ogniem zionie. Wtem zaryczał tak okropnie, że wawelska drgnęła góra: " Umrzeć musisz królu Kraku, ty i Wanda, twoja córa. Zjem barany, potem ludzi, a na koniec zjem królewnę." Co to będzie, co to będzie? Kraków wielka zdjęła trwoga. Wkrótce jednak słychać było głosy i szeptanie: coś zamyśla szewczyk Skuba, coś się stanie, coś się stanie! A on wziął baranią skórę, smołą nadział ją i siarką. Dał smokowi na pożarcie... A smok? Kłapnął jeden raz zębami i barana z siarką w brzuch połknął razem z patykami! Siarka pali, więc pije Wisłę smok zielony. Pił tak równo dwie niedziele, aż mu w końcu pękł brzuch. Pękł na tysiąc sto kawałków! Nie ma smoka, już nie grozi Krakowowi straszna zguba. Wszyscy cieszą się wołając: " Niech nam żyje szewczyk Skuba". Wkrótce potem pobiegł Skuba znów na szczyt wawelskiej góry i królewnie Wandzie niesie dwa trzewiczki z smoczej skóry.

ĆWICZENIA:
Znajdź sposób

Dzieci otrzymują polecenie: " Namów grupę, aby poszła za tobą". Podkreśla się, że nie chodzi o to, aby zmusić, ale zaciekawić; spowodować, że propozycja wyda się interesująca.
Dzieci siedzą w rzędzie. Przed nimi stoi jedno z nich. Ma zachęcić w taki sposób członków grupy, aby zechcieli się do niego przyłączyć. Wolno używać tylko gestów. Dzieci proponują różne sposoby, np. podskakują do góry i uśmiechają się, sygnalizując, że tam gdzie idą będzie wesoło, kładą palec na ustach, zapowiadając tajemnice itd. Każde dziecko dysponuje dwoma żetonami, które służą do oceny po każdej prezentacji. Jeśli nie przyznają żetonu, oznacza to: " nie idę z tobą", jeden żeton sygnalizuje: " może bym poszedł", dwa: " idę". Wygrywa ten, kto otrzymał najwięcej wyborów.

Zajęcia plastyczne
Smok

Praca w małych zespołach; grupy otrzymują rozsypankę. Elementy po złożeniu przedstawiają smoka, którego dzieci malują w dowolny sposób.

Smocze schody

Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne: dzieci podskokami poruszają się po sali, na przerwę w muzyce naśladują " smocze chody"; ciężko stawiają kroki unosząc wysoko nogi zgięte w kolanach, trzymając ramiona szeroko rozpostarte na boki.


LITERATURA:
" GRY I ZABAWY ROZWIJAJĄCE DLA DZIECI MŁODSZYCH" – Jadwiga Andrychowska-Biegacz.
" WSPÓŁCZESNE SYSTEMY WYCHOWANIA MUZYCZNEGO" w "METODYKA WYCHOWANIA MUZYCZNEGO" D. Malko
" METODA W. SHERBORNE W TERAPII I WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA" – M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnyska.


UTWORY DO SŁUCHANIA – PROPOZYCJE.


Oprócz słuchania piosenek, melodii tańców, ważne jest też wprowadzanie dzieci w świat muzyki artystycznej, pełnej wspaniałych brzmień, wciąż na nowo otwierającej swe drzwi do krainy melodii i harmonii. Systematyczne ( codzienne) słuchanie utworów muzyki artystycznej, ( potocznie nazywaną- muzyką poważną), doskonale przyczynia się do uwrażliwienia zarówno dzieci, jak i dorosłych na piękno otaczającego świata, rozwijania muzykalności, wzbudzania pozytywnych emocji.OTO PROPOZYCJE UTWORÓW DO SŁUCHANIA ( W CAŁOŚCI LUB WE FRAGMENTACH) :


1. S. Prokofiew – Marsz op. 68 nr 10
2. S. Prokofiew – Piotruś i wilk
3. R. Schumann – Marzenie
4. R. Schumann – Śmiały jeździec
5. R. Schumann – Wesoły wieśniak
6. R. Schuman – Humoreska
7. P. Czajkowski – Walc kwiatów
8. P. Czajkowski – Polka
9. P. Czajkowski – Jezioro łabędzie
10. P. Czajkowski – Taniec neapolitański
11. P. Czajkowski – Smutna pieśń
12. A. Vivaldi – Cztery pory roku
13. C. Saint Saens – Karnawał zwierząt
14. W.A. Mozart – Czarodziejski flet
15. W.A. Mozart – Koncert Fortepianowy A-dur
16. W.A. Mozart – Koncerty fletowe
17. W. A. Mozart – Koncert Klarnetowy
18. W. A. Mozart – Marsz Turecki
19. L.van Beethoven – finał IX Symfonii
20. M. Musorgski – Obrazki z wystawy
21. g. Verdi – Marsz tryumfalny z opery Aida
22. J. Strauss Jr – WalceAlicja Ławrywianiec

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie