Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Nuczania Techniki i Wychowania Komunikacyjnego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1851 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 KL. IV – VI


WSTĘP

Technika w życiu człowieka jest nieodłączną towarzyszką. Rozwój społeczeństw w przeszłości jak i obecnie warunkuje poziom rozwoju techniki oraz posiadane przez nie nowoczesnych technologii. Te dwa zdania opisują znaczenie tego przedmiotu pośród innych nauczanych w szkole. Zawsze próbowałem dobierać treści nauczania, metody i formy pracy do możliwości dzieci oraz do możliwości materialnych szkoły.
Technika i nauki techniczne, to moja zawodowa pasja, ponieważ przez wiele lat kształciłem się w tym kierunku oraz odbywałem w tym zakresie „życiowe praktyki”. Podejmując pracę w szkole i nauczając tego przedmiotu
(2 godz. tyg.) trudno było wyczerpująco omówić i utrwalić praktycznie niektóre zagadnienia programowe. Trudność ta, została jeszcze bardziej spotęgowana przez reformę systemu edukacji i wprowadzenie nowych ramowych planów nauczania, gdzie technika jest ledwie widoczna.
Program nauczania techniki i wychowania komunikacyjnego w Szkole Podstawowej w Bochotnicy dla klas IV – VI został napisany na użytek uczniów tej szkoły i wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Poznawanie, opisywanie
i wykonywanie elementów technicznej działalności człowieka wpływa pozytywnie na rozwój ucznia, pozwala wielu uczniom zasmakować radości sukcesu. Wychowanie komunikacyjne jako integralna część programu, przygotowuje uczniów do bezpiecznego i zgodnego z przepisami poruszania się po drogach.

Autor

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program, jako główne założenie przyjmuje wyposażenie uczniów
w podstawowe wiadomości i umiejętności praktyczne przydatne w życiu codziennym, w szkole i może być inspiracją służącą rozwijaniu zainteresowań własnych uczniów, a tym samym dalszą ich edukacją.
Postęp techniczny wymaga od nas dużej wiedzy technicznej, która musi być ciągle doskonalona, ponieważ spotykamy z coraz to nowszymi i bardziej skomplikowanymi urządzeniami.
Program nauczania klas IV – VI obejmuje dwa bloki tematyczne: podstawy techniki i wychowanie komunikacyjne.
W podstawach techniki wyróżnić należy:
o Materiały;
o Elementy rysunku technicznego;
o Urządzenia techniczne;
o Zadania wytwórcze.
Wychowanie komunikacyjne obejmuje przygotowanie uczniów klasie czwartej do pomyślnego zdania egzaminu na kartę rowerową a w latach kolejnych do odpowiedzialnego zgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania z dróg publicznych.
Program uwzględnia również ścieżki międzyprzedmiotowe,
a w szczególności edukację ekologiczną oraz edukację regionalną – dziedzictwo kulturowe w regionie.
Realizacja programu przebiega po 1 godz. lekcyjnej tygodniowo.

CELE KSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO


1. Nauczanie podstawowych umiejętności praktyczno-technicznych przydatnych w życiu codziennym oraz w czasie wolnym od pracy.

2. Wdrażanie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa pracy
i samodyscypliny.

3. Przekazywanie wiedzy w połączeniu z działalnością praktyczną.

4. Rozbudzanie zainteresowań i dociekliwości poznawczej w zakresie techniki i społecznych skutków jej rozwoju, a także wpływanie na ukształtowanie społeczne pożądanych postaw uczniów.

5. Poznawanie sposobów pozyskiwania i ekonomicznego wykorzystywania wybranych materiałów w życiu codziennym.

6. Poznanie budowy, działania i zastosowania wybranych urządzeń
z najbliższego otoczenia człowieka.

7. Rozwijanie aktywności technicznej uczniów.

8. Pobudzanie do wypracowywania własnych koncepcji
i realizowania ich w zaplanowanych procesach technologicznych.

9. Poznanie tajemnic najważniejszego miejsca dla człowieka – domu, co powinno w wpłynąć na podniesienie standardu życia oraz na bezpieczne korzystanie z tego, co technika wnosi do naszego domu.

10. Wdrażanie uczniów do dbałości o zdrowie poprzez zdrowe odżywianie się oraz właściwe przetwarzanie i przechowywanie żywności. Podane – w sposób przystępny zasady racjonalnego odżywiania mogą wpłynąć na zmianę sposobu odżywiania się nie tylko uczniów, ale i ich rodziców.

11. Przygotowanie uczniów do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i rowerzysty.

12. Kształtowanie postaw proekologicznych.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

KLASA IV

1. Elementy kultury pracy:

· Regulamin szkolnej pracowni technicznej;
· Poznanie podstawowych zasad BHP;
· Zasady bezpiecznego poruszania się ucznia w ruchu drogowym jako rowerzysty;
· Właściwa organizacja stanowiska pracy;
· Racjonalne gospodarowanie posiadanymi materiałami;
· Planowanie procesów technicznych.

2. Informacja techniczna:

· Czytanie i rozumienie wybranych znaków bezpieczeństwa;
· Znajomość telefonicznych numerów alarmowych;
· Poznanie podstawowych zasad sporządzania rysunków technicznych;
· Sporządzanie rysunków w rzutach prostokątnych;
· Opis rysunków;
· Znajomość przepisów ruchu drogowego z zakresu karty rowerowej;
· Znajomość instrukcji obsługi i konserwacji roweru;
· Analiza sytuacji na skrzyżowaniach;
· Sporządzanie najprostszych rysunków obwodów elektrycznych;
· Poznanie wybranych zagadnień z historii techniki;
· Korzystanie z literatury fachowej i poradników technicznych.

3. Materiałoznawstwo:

· Pojęcia drzewo – drewno;
· Rozróżnianie podstawowych gatunków drzew;
· Materiały drewnopochodne;

4. Urządzenia techniczne:

· Latarka elektryczna;
· Rower;
· Zwiedzanie miejscowego zakładu drzewnego.

5. Zajęcia praktyczne:

· Utrwalanie prawidłowych zasad jazdy rowerem;
· Sprawdzian kwalifikacji praktycznych jazdy rowerem.

6. Technologia wytwarzania:

· Wytwarzanie zadań wytwórczych z półfabrykatów;
· Łączenie elementów;
· Konserwacja elementów drewnianych.

7. Ekologia:

· Rola lasów;
· Zbiórka makulatury;
· Wycieczki do lasu.


KLASA V


1. Elementy kultury pracy:

· Znajomość i przestrzeganie regulamin szkolnej pracowni technicznej;
· Przestrzeganie zasad BHP na zajęciach techniki;
· Utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się ucznia w ruchu drogowym jako rowerzysty;
· Wdrażanie do właściwej organizacji stanowiska pracy;
· Racjonalne gospodarowanie posiadanymi materiałami;
· Umiejętne planowanie procesów technicznych.

2. Informacja techniczna:

· Znajomość telefonicznych numerów alarmowych tj. pogotowie gazowe i pogotowie energetyczne w miejscowości Bochotnica;
· Poznanie podstawowych zasad sporządzania rysunków technicznych;
· Sporządzanie rysunków w rzutach prostokątnych:
opis i wymiarowanie rysunków;
· Oznaczenia tworzyw sztucznych;
· Oznaczenia na wyrobach włókienniczych;
· Numeracja i rozmiary stosowane w wyrobach odzieżowych;
· Sporządzanie najprostszych rysunków obwodów elektrycznych;
· Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach;
· Zapoznanie się z historią techniki i sławnymi postaciami z tej dziedziny;
· Korzystanie z literatury i poradników technicznych;

3. Materiałoznawstwo:

· Tworzywa sztuczne ( termoplastyczne – PA, PE, PP, PS, PCW i termoutwardzalne – bakelit, tekstolit, rezoteks);
· Materiały włókiennicze – tkaniny i dzianiny;
· Włókna – naturalne i chemiczne;
· Wytwarzanie i zastosowanie wybranych metali – opis procesów wytwórczych.


4. Urządzenia techniczne:

· Zgrzewarka do folii;
· Laminator;
· Żelazko elektryczne;
· Lutownica transformatorowa;
· Urządzenia zamieniające ruch obrotowy na posuwisto zwrotny;
· Wiertarka ręczna dwubiegowa.

5. Zajęcia praktyczne:

· Doskonalenie praktycznej jazdy rowerem;
· Sprawdzian praktycznych umiejętności jazdy rowerem na torze zręcznościowym;

6. Technologia wytwarzania:

· Wykonywanie zadań wytwórczych z półfabrykatów;
· Łączenie tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie lub klejenie;
· Wiercenie otworów w tworzywach sztucznych;
· Laminowanie dokumentów szkolnych uczniów;
· Wykonywanie zadań wytwórczych – na drutach, szydełkiem, makramy, przyszywanie guzików, naszywanie emblematów;


7. Ekologia:

· Dobre i złe strony opakowań;
· Zagrożenia jakie niesie przemysł chemiczny;
· Toksyczność substancji chemicznych;
· Odpady przemysłowe;
· Sortowanie i przetwarzanie odpadów.

KLASA VI

1. Elementy kultury pracy:

· Przestrzeganie regulamin szkolnej pracowni technicznej;
· Przestrzeganie zasad BHP w czasie obsługi urządzeń gospodarstwa domowego;
· Zagrożenia wynikające z toksyczności materiałów budowlanych;
· Utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się ucznia w ruchu drogowym jako rowerzysty;
· Właściwa organizacja stanowiska pracy;
· Racjonalne gospodarowanie produktami spożywczymi;
· Higieniczna i estetyczny przyrządzanie i podawanie posiłków;
· Przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

1. Informacja techniczna:

· Znajomość symboli stosowanych w urządzeniach gospodarstwa domowego;
· Umiejętność czytania ze zrozumieniem instrukcji wybranych urządzeń gospodarstwa domowego;
· Czytanie i rozumienie napisów i symboli tabliczek znamionowych urządzeń;
· Sporządzanie i opis rysunków, w tym budowlanych;
· Czytanie planów poziomych i pionowych budynków mieszkalnych;
· Projektowanie wyposażenia wnętrz;
· Znajomość zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;
· Korzystanie z literatury i poradników technicznych;

2. Materiałoznawstwo:

· Produkty spożywcze i ich grupy;
· Dzienne racje pokarmowe;
· Normy żywieniowe;
· Składniki odżywcze;

3. Urządzenia techniczne:

· Czajnik bezprzewodowy, mikser, gofrownica, toster, odkurzacz.
· Sposoby wytwarzania energii elektrycznej i jej przesyłania,
· Wykorzystanie energii elektrycznej w życiu codziennym ( oświetlenie, ogrzewanie, napęd),
· Najważniejsze cechy i funkcje użytkowe urządzeń, instrukcje obsługi,
· Podstawowe mechanizmy występujące w urządzeniach technicznych.
· Instalacje domowe.
Charakterystyka i opis instalacji domowych:

- elektrycznej,
- telefonicznej,
- odgromowej,
- wodociągowej,
- kanalizacyjnej,
- centralnego ogrzewania,
- gazowej,
- wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

4. Zajęcia praktyczne:

· Przyrządzanie sałatki owocowej lub jarzynowej;
· Przygotowanie kanapek;
· Przyrządzenie deseru.
· Jazda na rowerze w terenie.

5. Technologia wytwarzania:

· Układanie jadłospisu dla swojej rodziny;
· Obróbka wstępna i wykańczająca produktów spożywczych;
· Metody konserwacji produktów spożywczych;
· Sposoby przechowywania produktów spożywczych.
· Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie poparzenia.

6. Ekologia:

· Recykling;
· Unieszkodliwianie odpadów;
· Uzdatnianie wody, ziemi i powietrza

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

KLASA IV

Elementy kultury pracy:

Uczeń rozumie:
- konieczność przestrzegania regulaminu szkolnej pracowni technicznej,
- podstawowe zasady BHP,
- zasady bezpiecznego poruszania się ucznia po drogach jako rowerzysty,
- konieczność właściwej organizacji stanowiska pracy,
- potrzebę racjonalnego gospodarowania posiadanymi materiałami,
- konieczność planowania procesów technicznych.
Uczeń potrafi:
- stosować w praktyce zapisy regulaminu szkolnej pracowni technicznej,
- stosować poznane zasady BHP,
- stosować się do zasad bezpiecznego poruszania się po drogach jako rowerzysty,
- właściwie organizować swój warsztat pracy,
- racjonalnie wykorzystywać posiadane materiały przy wykonywaniu zadań praktycznych,
- planować procesy techniczne.

Informacja techniczna:

Uczeń rozumie:
- potrzebę znajomości wybranych znaków bezpieczeństwa,
- konieczność znajomości telefonicznych numerów alarmowych,
- potrzebę poznania podstawowych zasad sporządzania rysunków technicznych,
- technikę sporządzania rysunków w rzutach prostokątnych,
- sposoby opisu rysunków technicznych,
- potrzebę znajomości przepisów ruchu drogowego z zakresu karty rowerowej,
- konieczność znajomości obsługi i konserwacji roweru,
- potrzebę posiadania umiejętności analizy sytuacji na skrzyżowaniach dróg,
- sposób sporządzania schematów ideowych prostych obwodów elektrycznych,
- potrzebę znajomości wybranych zagadnień z historii techniki,
- potrzebę posiadania umiejętności korzystania z literatury fachowej i poradników technicznych,

Uczeń potrafi:

- stosować się do wybranych znaków bezpieczeństwa,
- korzystać w razie potrzeby z telefonicznych numerów alarmowych,
- stosować się do podstawowych zasad sporządzania rysunków technicznych,
- stosować technikę sporządzania rysunków w rzutach prostokątnych,
- stosować sposoby opisu rysunków technicznych,
- przestrzegać w praktyce stosować się do przepisów ruchu drogowego z zakresu karty rowerowej,
- dokonać obsługi i konserwacji roweru,
- dokonać w praktyce analizy sytuacji na skrzyżowaniach dróg,
- sporządzić schemat ideowy prostego obwodu elektrycznego,
- zapoznać się z wybranymi zagadnieniami z historii techniki,
- umiejętnie korzystać z literatury fachowej i poradników technicznych.

Materiałoznawstwo:

Uczeń rozumie:

- znaczenie pojęć drzewo i drewno,
- pojęcie gatunku drzewa,
- pochodzenie i rodzaje materiałów drewnopochodnych.

Uczeń potrafi:

- stosować w praktyce pojęcia drzewo i drewno,
- wymienić i rozróżnić podstawowe gatunki drzew,
- omówić i wskazać praktyczne zastosowanie materiałów drewnopochodnych.

Urządzenia techniczne:

Uczeń rozumie:

- budowę, zasadę działania i zastosowanie latarki elektrycznej,
- budowę, zasadę działania roweru ,
- proces przerobu drewna w zakładzie przemysłu drzewnego.

Uczeń potrafi:

- opisać budowę, zasadę działania i zastosowanie latarki elektrycznej,
- omówić budowę, zasadę działania roweru ,
- opisać na przykładzie proces przerobu drewna w zakładzie przemysłu drzewnego.

Zajęcia praktyczne:

Uczeń rozumie:

- potrzebę utrwalania prawidłowych zasad jazdy rowerem,
- potrzebę przeprowadzenia wg przyjętych zasad sprawdzianu kwalifikacji praktycznych jazdy rowerem.

Uczeń potrafi:

- stosować się w sposób prawidłowy do ogólnie przyjętych zasad jazdy rowerem,
- pomyślnie zaliczyć sprawdzian kwalifikacji praktycznych jazdy rowerem.

Technologia wytwarzania:

Uczeń rozumie:

- potrzebę wykonywania praktycznych zadań wytwórczych,
- proces ich powstawania,
- sposoby i technikę łączenia elementów,
- sposoby konserwacji elementów drewnianych.

Uczeń potrafi:

- wytwarzać wg poznanych i przyjętych procedur,
- planować proces technologiczny zadań wytwórczych,
- zaplanować i prawidłowo przeprowadzić konserwację elementów drewnianych.

Ekologia:

Uczeń rozumie:

- znaczenie lasów w przyrodzie,
- potrzebę wykorzystywania surowców wtórnych,
- konieczność przestrzegania przyjętych zasad zachowania się na wycieczkach przyrodniczych.

Uczeń potrafi:

- wymienić pozytywne cechy lasów w życiu człowieka,
- gromadzić surowce wtórne i w ramach akcji szkolnych ich zbierania brać aktywny udział,
- godnie zachowywać się na wycieczkach przyrodniczych.

KLASA V

Elementy kultury pracy:

Uczeń rozumie:
- konieczność przestrzegania regulaminu szkolnej pracowni technicznej,
- podstawowe zasady BHP obowiązujące na zajęciach techniki,
- potrzebę utrwalania zasad bezpiecznego poruszania się ucznia po drogach jako rowerzysty,
- konieczność ciągłego wdrażania do właściwej organizacji stanowiska pracy,
- potrzebę racjonalnego gospodarowania posiadanymi materiałami wykorzystywanymi na lekcjach techniki,
- konieczność posiadania umiejętności planowania procesów technicznych.
Uczeń potrafi:
- stosować w praktyce zapisy regulaminu szkolnej pracowni technicznej,
- stosować poznane zasady BHP,
- stosować się do zasad bezpiecznego poruszania się po drogach jako rowerzysty,
- doskonalić swoje umiejętności organizowania warsztatu pracy,
- racjonalnie gospodarować posiadanymi materiałami podczas wykonywania zadań praktycznych,
- wg przyjętych zasad planować procesy techniczne.

Informacja techniczna:

Uczeń rozumie:
- konieczność znajomości telefonicznych numerów alarmowych tj. pogotowie techniczne,
- potrzebę poznania podstawowych zasad sporządzania rysunków technicznych,
- technikę sporządzania rysunków w rzutach prostokątnych oraz sposoby opisu i wymiarowania rysunków technicznych,
- sposoby oznaczeń tworzyw sztucznych,
- potrzebę oznaczenia wyrobów włókienniczych oraz stosowania numeracji i rozmiarów na wyrobach odzieżowych,
- celowość sporządzania rysunków obwodów elektrycznych i konieczność poznania schematów urządzeń elektrycznych,
- potrzebę stosowania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
- potrzebę znajomości wybranych zagadnień z historii techniki,
- potrzebę posiadania umiejętności korzystania z literatury fachowej i poradników technicznych,

Uczeń potrafi:

- korzystać z telefonicznych numerów alarmowych tj. pogotowie techniczne i energetyczne,
- stosować podstawowe zasady sporządzania rysunków technicznych,
- sporządzić rysunki w rzutach prostokątnych oraz opisać je
i zwymiarować,
- rozpoznać i oznaczyć wybrane tworzywa sztuczne,
- rozpoznać rodzaje wyrobów włókienniczych oraz odczytać numerację i rozmiar na wyrobach odzieżowych,
- sporządzić rysunki obwodów elektrycznych przy zastosowaniu odpowiednich schematów urządzeń elektrycznych,
- stosować się do zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
- odnaleźć wybrane zagadnienia z historii techniki,
- korzystać z literatury fachowej i poradników technicznych,

Materiałoznawstwo:

Uczeń rozumie:

- ogólny sposób powstawania tworzyw sztucznych,
- sposób podziału tworzyw sztucznych,
- sposoby pozyskiwania materiałów włókienniczych,
- sposoby pozyskiwania wybranych metali.

Uczeń potrafi:

- rozróżniać podstawowe tworzywa sztuczne,
- uzasadnić sposób podziału tworzyw sztucznych na przykładach,
- wymienić materiały włókiennicze i podać ich zastosowanie,
- wyjaśnić pochodzenie wybranych metali i opisać ich proces wytwarzania.

Urządzenia techniczne:

Uczeń rozumie:

- budowę, zastosowanie i zasadę działania zgrzewarki do folii,
- budowę, zastosowanie i zasadę działania laminatora,
- budowę, zastosowanie i zasadę działania żelazka elektrycznego,
- budowę, zastosowanie i zasadę działania wiertarki ręcznej dwubiegowej.

Uczeń potrafi:

- opisać budowę, zastosowanie i zasadę działania zgrzewarki do folii,
- omówić budowę, zastosowanie i zasadę działania laminatora,
- opisać budowę, zastosowanie i zasadę działania żelazka elektrycznego,
- omówić budowę, zastosowanie i zasadę działania wiertarki ręcznej dwubiegowej.

Zajęcia praktyczne:

Uczeń rozumie:

- potrzebę utrwalania praktycznej jazdy rowerem,
- potrzebę przeprowadzenia sprawdzianu praktycznych umiejętności jazdy rowerem na torze zręcznościowym.

Uczeń potrafi:

- stosować się w sposób prawidłowy do ogólnie przyjętych zasad jazdy rowerem,
- pomyślnie zaliczyć sprawdzian praktycznych umiejętności jazdy rowerem.

Technologia wytwarzania:

Uczeń rozumie:

- potrzebę wykonywania praktycznych zadań wytwórczych,
- proces ich powstawania,
- sposoby i technikę łączenia elementów z tworzyw sztucznych
i metali,
- sposób powstawania dzianin i tkanin,
- technikę wytwarzania wybranych zadań wytwórczych
tj. szydełkowanie, przyszywanie guzików itp.,
- sposoby konserwacji elementów metalowych.,
- brak konieczności konserwacji elementów z tworzyw sztucznych.

Uczeń potrafi:

- wytwarzać wg poznanych i przyjętych procedur,
- planować proces technologiczny zadań wytwórczych,
- połączyć dwa elementy z tworzyw sztucznych wybranym sposobem,
- wykonać otwór w materiale z tworzywa sztucznego,
- wykonać zadaną pracę praktyczną związaną z elementami wytwórczymi z włókiennictwa,
- zaplanować i prawidłowo przeprowadzić konserwację elementów metalowych.

Ekologia:

Uczeń rozumie:

- potrzebę i znaczenie gromadzenia niektórych opakowań,
- zagrożenia wynikające z funkcjonowania przemysłu chemicznego,
- wpływ toksyn na rozwój przyrody,
- potrzebę segregacji odpadów przemysłowych i sposoby ich utylizacji.

Uczeń potrafi:

- wskazać przykłady i uzasadnić potrzebę gromadzenia odpadów,
- podać przykłady zagrożeń wynikających z funkcjonowania przemysłu oraz sposoby ich minimalizowania,
- uzasadnić szkodliwość substancji chemicznych na rozwój przyrody,
- uzasadnić potrzebę segregacji odpadów.

KLASA VI

Elementy kultury pracy:

Uczeń rozumie:
- konieczność przestrzegania regulaminu szkolnej pracowni technicznej,
- podstawowe zasady BHP podczas obsługi urządzeń gospodarstwa domowego,
- zagrożenia wynikające z toksyczności materiałów budowlanych,
- potrzebę utrwalania zasad bezpiecznego poruszania się ucznia po drogach jako rowerzysty,
- konieczność ciągłego wdrażania do właściwej organizacji stanowiska pracy,
- potrzebę racjonalnego gospodarowania produktami spożywczymi na lekcjach techniki,
- konieczność posiadania umiejętności planowania procesów z zakresu technologii żywienia.

Uczeń potrafi:
- przestrzegać regulamin szkolnej pracowni technicznej,
- stosować podstawowe zasady BHP podczas obsługi urządzeń gospodarstwa domowego,
- wykazać zagrożenia wynikające z toksyczności materiałów budowlanych,
- uzasadnić potrzebę utrwalania zasad bezpiecznego poruszania się ucznia po drogach jako rowerzysty,
- wykazać konieczność ciągłego wdrażania do właściwej organizacji stanowiska pracy,
- udowodnić potrzebę racjonalnego gospodarowania produktami spożywczymi na lekcjach techniki,
- umiejętnie planować procesy z zakresu technologii żywienia.

Informacja techniczna:

Uczeń rozumie:

- znaczenie symboli stosowanych w urządzeniach gospodarstwa domowego,
- znaczenie instrukcji wybranych urządzeń gospodarstwa domowego,
- znaczenie napisów i symboli umieszczonych na tabliczkach znamionowych urządzeń,
- potrzebę nabycia umiejętności sporządzania i opisu rysunków,
- plany poziome i pionowe budynków mieszkalnych,
- potrzebę projektowania wnętrz,
- potrzebę znajomości wybranych zagadnień z historii techniki,
- potrzebę posiadania umiejętności korzystania z literatury fachowej i poradników technicznych,

Uczeń potrafi:

- odczytać znaczenie symboli stosowanych w urządzeniach gospodarstwa domowego,
- korzystać z instrukcji wybranych urządzeń gospodarstwa domowego,
- odczytać znaczenie napisów i symboli umieszczonych na tabliczkach znamionowych urządzeń,
- sporządzać i opisywać rysunki techniczne w tym budowlane,
- czytać plany poziome i pionowe budynków mieszkalnych,
- wykonywać proste projekty wnętrz,
- wyszukać wybrane zagadnienia z historii techniki,
- korzystania z literatury fachowej i poradników technicznych.

Materiałoznawstwo:

Uczeń rozumie:

- ogólny podział produktów spożywczych i ich znaczenie dla zdrowia i życia człowieka,
- konieczność określenia dziennych racji pokarmowych,
- potrzebę stosowania norm żywieniowych,
- znaczenie składników odżywczych.

Uczeń potrafi:

- dokonać podziału produktów spożywczych,
- określić znaczenie produktów spożywczych dla zdrowia i życia człowieka,
- dokonać wyliczenia dziennych racji pokarmowych dla wybranej grupy osób,
- wyjaśnić potrzebę stosowania norm żywieniowych,
- wyjaśnić znaczenie składników odżywczych.

Urządzenia techniczne:

Uczeń rozumie:

- sposób wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej,
- zastosowanie prądu elektrycznego w gospodarstwie domowym,
- budowę, zastosowanie i zasadę działania wybranych urządzeń gospodarstwa domowego,
- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń,
- rolę podstawowych mechanizmów technicznych w urządzeniach,
- budowę i podstawowe funkcje wybranych instalacji domowych.


Uczeń potrafi:

- omówić sposób wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej,
- opisać zastosowanie prądu elektrycznego w gospodarstwie domowym,
- omówić na przykładach budowę, zastosowanie i zasadę działania wybranych urządzeń gospodarstwa domowego,
- czytać ze zrozumieniem instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń,
- opisać rolę podstawowych mechanizmów technicznych w urządzeniach,
- omówić budowę i podstawowe funkcje wybranych instalacji domowych.

Zajęcia praktyczne:

Uczeń rozumie:

- potrzebę praktycznej nauki przygotowywania posiłków,
- doskonalenia umiejętności jazdy rowerem w terenie górzystym.

Uczeń potrafi:

- planować i przyrządzać wybrane posiłki,
- stale doskonalić swoje umiejętności jazdy rowerem, zwłaszcza jazdy w terenie górzystym.

Technologia wytwarzania:

Uczeń rozumie:

- konieczność układania jadłospisów,
- znaczenie i wpływ obróbek produktów spożywczych na jakość, higienę i estetykę produktów spożywczych,
- potrzebę konserwacji i przechowywania produktów spożywczych,
- znaczenie pierwszej pomocy w razie poparzeń.

Uczeń potrafi:

- ułożyć jadłospis dla swojej rodziny przy zachowaniu norm żywieniowych,
- omówić znaczenie i wpływ obróbek produktów spożywczych na jakość, higienę i estetykę produktów spożywczych,
- opisać sposoby konserwacji i przechowywania produktów spożywczych,
- udzielić pierwszej pomocy w razie poparzeń.

Ekologia:

Uczeń rozumie:

- potrzebę recyklingu,
- potrzebę unieszkodliwiania odpadów,
- potrzebę uzdatniania wody, ziemi i powietrza.

Uczeń potrafi:

- zaplanować recykling wybranej grupy odpadów,
- opisać sposób unieszkodliwiania odpadów,
- omówić konieczność uzdatniania wody, ziemi i powietrza..


EWALUACJA PROGRAMU:

Cel ewaluacji.

Sprawdzenie skuteczności metod i form pracy z uczniami, doboru treści programu. Lepsze i bardziej skuteczne planowanie pracy.

Sposoby ewaluacji.

Ewaluacja odbywa się poprzez:

· Porównywanie zapisów i spostrzeżeń w dziennikach zajęć pozalekcyjnych;
· Poprzez analizę sprawozdań semestralnych, rocznych oraz po zakończeniu 3 – letniego cyklu pracy;
· Przygotowanie i przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców;
· Korzystanie z opinii osób i instytucji związanych z nauczaniem techniki tj. metodycy, nauczyciele, pracownicy kuratorium oświaty;

Pisula Andrzej

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie