Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Agresja,uzależnienia zwalczanie metodą biblioterapii

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1943 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
     Program dla gimnazjum do wykorzystania w działaniach profilaktycznych, na godzinach wychowawczych oraz w ramach zajęć własnych prowadzonych przez bibliotekę : "Agresja, uzależnienia - zwalczanie metodą biblioterapii".

Autor:
Grażyna Buras – Chrostek
(nauczyciel mianowany języka polskiego oraz bibliotekarz w Gimnazjum im. Karola Miarki w Chełmie Śląskim )

1. Wprowadzenie i omówienie założeń dydaktycznych i wychowawczych na jakich została oparta koncepcja programu.

     Program odzwierciedla treści podstawy programowej dla gimnazjum i opiera się na działaniach biblioterapeutycznych. Jest skorelowany z programem profilaktyki i programem wychowawczym szkoły. Przeznaczony dla wychowawcy, pedagoga, bibliotekarza do pracy z uczniem o skłonnościach do agresji, uzależnień. Realizacja programu powinna przebiegać systematycznie, w ciągu jednego semestru w trakcie jednego 45 minutowego spotkania w tygodniu.
     Głównym celem programu jest wpłynięcie na zmianę postawy ucznia wobec siebie i innych. Ma mu w tym pomóc m.in. znajomość form i rodzajów agresji oraz uzależnień, możność działań terapeutycznych w oparciu o tekst literacki, umiejętność zidentyfikowania i nazwania własnego problemu.
     Dla pełnej i właściwej realizacji programu niezbędne będą takie elementy wyposażenia szkoły jak: teksty biblioterapeutyczne, ksero, sprzęt RTV i komputerowy, materiały piśmiennicze, muzyka i teksty relaksacyjne, pozycje filmowe.

2. Cele programu.

 • Zmiana postawy i zachowania wobec siebie i innych.
 • Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć.
 • Pogłębianie postawy empatycznej uczniów.
 • Ukazywanie uczniom możliwości funkcjonowania w trudnej sytuacji.
 • Zapoznanie z terapeutyczną funkcją tekstu literackiego i biblioteki.
 • Wdrożenie uczniów do wykorzystywania zbiorów bibliotecznych i własnych do biblioterapii.
 • Ćwiczenie technik czytania.

3. Wykaz treści programowych.
 • AGRESJA:
  • FIZYCZNA,
  • SŁOWNA,
  • PSYCHICZNA,
  • OFIARA AGRESJI.
 • UZALEŻNIENIA:
  • INFORMACJE O UZALEŻNIENIACH W OGÓLE,
  • UZALEŻNIENIE OD NIKOTYNY,
  • UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU,
  • UZALEŻNIENIE OD NATKOTYKÓW,
  • INNE UZALEŻNIENIA (media, komputer, leki, anoreksja, bulimia)

4. Spodziewane osiągnięcia ucznia i sposób ich oceny.

UZALEŻNIENIA
     UCZEŃ:- wie, czym jest uzależnienie- zna rodzaje uzależnień- rozpoznaje u innych i u siebie rodzaj uzależnienia oraz go nazywa- wskazuje przyczyny uzależnień- zna kolejne etapy uzależnienia- potrafi powiedzieć "nie"- wie, że uzależnienie to choroba, z której można się wyleczyć- zna sposoby "wychodzenia" z nałogu- wie, gdzie szukać pomocy- zna reakcje otoczenia wobec osoby uzależnionej
AGRESJA
     UCZEŃ:- rozpoznaje, nazywa, wyraża i rozumie uczucia własne i cudze- zna przejawy agresji słownej, fizycznej i psychicznej- nazywa rodzaj agresji, którą sam przejawia- podaje przyczyny agresywnych zachowań- zna sposoby zmiany tych zachowań i rozumie ich konieczność- wskazuje elementy reakcji otoczenia na zachowania agresywne- rozumie stan, w jakim znajduje się ofiara agresji- wie, co to znaczy być empatycznym- umie odnaleźć się w sytuacji trudnej

NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE :

KWESTIONARIUSZ POSTAW WOBEC AGRESJI

NAZWA PROBLEMU
ODPOWIEDZI TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE
 1. Czy wiesz, co to znaczy być agresywnym?
  Czy potrafisz rozpoznać zachowanie agresywne?
  Czy wiesz, czym jest agresja:
  1. słowna
  2. fizyczna
  3. psychiczna?
 2. Czy w Twoim środowisku są osoby, które przejawiają agresję fizyczną:
  1. koledzy, koleżanki
  2. rodzice, inni krewni, domownicy
  3. nauczyciele,
  4. osoby z miejsca zamieszkania, środowiska?
  Czy Ty przejawiasz agresję fizyczną wobec innych osób:
  1. kolegów, koleżanek
  2. rodziców, krewnych, domowników
  3. nauczycieli
  4. osób z Twojego otoczenia
  5. zwierząt
  6. przedmiotów użytkowych (przystanek, kosz)?
  Czy byłeś ofiarą agresji fizycznej:
  1. kolegów, koleżanek
  2. rodziców, krewnych, domowników
  3. nauczycieli
  4. osób z Twojego środowiska
  5. zwierzęcia?
 3. Czy spotkałeś się w swoim środowisku z przejawami agresji słownej ze strony:
  1. kolegów, koleżanek
  2. rodziców, krewnych, domowników,
  3. nauczycieli
  4. osób z Twojego otoczenia?
  Czy przejawiasz agresję słowną wobec osób z Twojego otoczenia:
  1. kolegów, koleżanek
  2. rodziców, krewnych, domowników
  3. nauczycieli
  4. osób z Twojego otoczenia?
  Czy byłeś ofiarą agresji słownej ze strony:
  1. kolegów, koleżanek
  2. rodziców, krewnych, domowników
  3. nauczycieli
  4. osób z Twojego otoczenia?
  Czy spotkałeś się w swoim środowisku z przejawami agresji psychicznej:
  1. kolegów, koleżanek
  2. rodziców, krewnych, domowników
  3. nauczycieli
  4. osób z Twojego otoczenia?
  Czy Ty przejawiasz agresję psychiczną wobec innych:
  1. kolegów, koleżanek
  2. rodziców, krewnych, domowników
  3. nauczycieli
  4. osób z Twojego otoczenia?
  Czy byłeś ofiarą agresji psychicznej ze strony:
  1. kolegów, koleżanek
  2. rodziców, krewnych, domowników
  3. nauczycieli
  4. osób z Twojego otoczenia?
  Czy uważasz, że należy przeciwdziałać przejawom agresji?


* I – wiedza o agresji, II – agresja fizyczna, III – agresja słowna, IV – agresja psychiczna

5. Przykładowe procedury osiągania celów – formy, metody, środki.

     Wybór form i metod uzależniony jest nie tylko od preferencji nauczyciela, ale także od możliwości grupy, z którą podejmuje się współpracę. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na atrakcyjność zajęć, które powinny być wolne od schematyzmu, rutyny.
     Preferuje się dobór grup 3 – 5 osobowych, w wieku 13 – 15 lat; czas trwania jednego spotkania powinien wynosić 30 – 45 minut.
     Wśród form pracy z uczniem poleca się warsztaty oraz scenki dramowe, natomiast metody to np. drama, burza mózgów, dyskusja, szkielet ryby, drzewko decyzyjne, mapa mentalna, teatr lalek, komiks, puzzle, plakat, heureza. Do niezbędnych wymagań technicznych należy zaliczyć: video, magnetofon, komputer, a środki dydaktyczne to m.in.: teksty biblioterapeutyczne, muzyka relaksacyjna, fragmenty filmów, piłeczka, woreczek, materiały piśmiennicze, gry edukacyjne, narzędzie do badania nastroju ("buźki", "ludziki" i in.).
     Uczniowie powinni posiadać swoje teczki, w których będą gromadzić swoje prace. Posłużą one również do ewaluacji.

6. Ewaluacja.

     Ewaluacja ma na celu stwierdzenie, czy pod wpływem zastosowanych działań biblioterapeutycznych osiągnięto cel główny – a mianowicie zmianę postawy ucznia wobec jego problemu. Ocenę tę umożliwi analiza "Kwestionariusza postaw wobec..." oraz wytworów uczniów, a także wywiad z nimi przeprowadzony i obserwacja. Wówczas będzie można dokonać ewentualnej modyfikacji programu działań.

Grażyna Buras - Chrostek

UWAGA
Scenariusze do zajęć biblioterapeutycznych stanowią odrębną publikację.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie