Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 14719 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Jednym z ważnych problemów współczesnej szkoły jest zagadnienie niepowodzeń szkolnych, które rozpatruje się wieloaspektowo zarówno od strony przyczyn, objawów, jak i możliwości ich przezwyciężenia.
W zależności od źródeł niepowodzeń szkolnych, a więc uwarunkowań środowiskowych, wychowawczych czy też tkwiących w samych uczniach, podejmuje się różne sposoby pracy w celu ich likwidacji.
W ostatnich latach akcentuje się działalność pedagogiczną skierowaną na rozpoznawanie przyczyn i usuwanie następstw niepowodzeń szkolnych w postaci zaburzeń zachowania i osobowości. Szczególne znaczenie przywiązuje się do działalności korekcyjno-kompensacyjnej, nazywanej także terapią pedagogiczną lub wychowawczą, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z istotnych przyczyn niepowodzeń szkolnych.
Terapia pedagogiczna jako działalność korekcyjno-kompensacyjna wchodzi w zakres pedagogiki korekcyjnej-nowego kierunku pedagogiki specjalnej.


Plan zajęć korekcyjno- kompensacyjnych w klasie IV ( szkoła specjalna).

W wyniku diagnozy stwierdzono:
1.Zaburzenia napięcia mięśni dłoni.
2.Trudności w zakresie analizy i syntezy wzrokowej.
3.Obniżony poziom percepcji słuchowej: zakłócenie słuchu fonematycznego.
4.Osłabienie pamięci słuchowej – trudności w syntezie i analizie słuchowej.
5.Wolne tempo czytania, synteza fonemowa tylko prostych, krótkich wyrazów.

Praca korekcyjno-kompensacyjna będzie obejmowała:
1.Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej jako ćwiczenia wprowadzające.
2.Ćwiczenia sprawności manualnej.
3.Usprawnianie funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej .
4.Stymulacja i korekta percepcji słuchowej; kształtowanie świadomości fonologicznej.
5.Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

I. Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej –ćw. wprowadzające

Rodzaje ćwiczeń
1.Ćwiczenia równowagi: chodzenie po narysowanej linii-polepszenie ogólnej koordynacji ruchów.
2.Marsze ze zmianą kierunku na określony sygnał dźwiękowy lub wzrokowy oraz łączenie ruchów z obrazami wzrokowymi i sygnałami dźwiękowymi.
3.Ćwiczenia orientacji kierunkowej- lokalizacji dźwięku: rozpoznawania odgłosów z najbliższego otoczenia -polepszenie orientacji kierunkowej.
4.Zagadki ruchowe (imitowanie i odgadywanie czynności)-usprawnianie wyobraźni ruchowej.
5.Ćwiczenia rozmachowe obu ramion – ruchy płynne, rytmiczne, zmienne; naśladowanie ptaków, samolotów-przyzwyczajanie do kontroli wykonywanych ruchów oraz usprawnianie koordynacji ruchów.
6.Rysowanie w powietrzu „leniwej ósemki” w różnych układach ciała i ręki-rozwijanie koordynacji ciała i precyzji ruchów równoczesnych.

II. Ćwiczenia sprawności manualnej

1.Kreślenie dużych płynnych linii (całą ręką i ramieniem)-na dużych płaszczyznach, w powietrzu, na małych płaszczyznach-rozluźnienie napięcia mięśni ramienia i przedramienia.
2.Zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn ruchami pionowymi i poziomymi z zachowaniem kierunku od lewej do prawej, z góry na dół-przyzwyczajanie do kontroli wykonywanego ruchu.
3.Zamalowywanie dużej przestrzeni ograniczonej konturem- kojarzenie doznań kinestetycznych z obrazami graficznymi.
4.Pogrubianie konturów dużych form.
5.Malowanie dużych form kolistych i szlaków- przyzwyczajanie do ciągłej kontroli ruchów graficznych.
6.Montowanie konstrukcji z gotowych elementów-usprawnianie drobnych ruchów dłoni i palców oraz ich współdziałania, usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruch, analizy i syntezy wzrokowej.
7.Układanki płaskie.
8.Modelowanie, łączenie różnych elementów.
9.Nawlekanie sznurka-usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
10.Zwijanie sznurka wg wzoru.
11.Wycinanie z papieru: cięcie po linii prostej, falistej.
12.Łamanki papierowe
13.Naśladowanie gry na pianinie, odtwarzanie rytmu deszczu, strząsanie wody-usprawnianie drobnych ruchów palców.
14.Stemplowanie-rozwijanie zdolności rozpoznawania figur geometrycznych w różnych układach przestrzennych.
15.Rysowanie wzorów po śladzie kropkowym-usprawnianie drobnych mięśni ręki ułożonej do pisania.
16.Kopiowanie rysunków przez kalkę techniczną.
17.Zamalowywanie kredkami małych przestrzeni-przyzwyczajanie do kontrolowania ruchów ręki w określonym kierunku.
18.Rysowanie szlaczków literopodobnych-ćwiczenia koordynacji ruchów ręki, ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców.
19.Rysowanie szlaczków literopodobnych w liniaturze.

III. Usprawnianie funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej

1.Układanie obrazków wg instrukcji słownej (na lewo, na prawo, na górze, na dole, za, przed...)-usprawnianie orientacji w kierunkach oraz ćwiczenie rozumienia instrukcji słownych.
2.Układanie obrazków w kolejności, w jakiej były wcześniej pokazywane-usprawnianie pamięci wzrokowej.
3.Układanie obrazków z części-usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej.
4.Układanie figur geometrycznych z części- rozwijanie zdolności rozpoznawania całości na podstawie części.
5.Układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych-usprawnianie pamięci wzrokowej.
6.Rysowanie kompozycji za pomocą szablonów.
7.Rysowanie kompozycji geometrycznych wg wzoru.
8.Budowanie wg wzoru kompozycji z klocków.
9.Wyszukiwanie różnic między obrazkami.
10. Wyszukiwanie i dobieranie par jednakowych liter-rozwijanie zdolności różnicowania znaków symbolicznych.

IV. Stymulacja i korekta percepcji słuchowej; kształtowanie świadomości fonologicznej

1.Rozpoznawanie rymów-usprawnianie koncentracji na bodźce słuchowe.
2.Tworzenie rymów: rymowanki-tworzenie kolejnego rymu do podanego.
3.Zabawy z rymami-słowa, które się nie rymują, rymujące się pary słów, rymowanie w zabawie z piłką.
4. Analiza i synteza sylabowa - rozwiajnie analizy i synetzy słuchowej.
5.Utrwalanie podstawowych pojęć: sylaba, głoska, litera-usprawnianie analizy słuchowo-wzrokowej.
6.Wyodrębnianie głosek zaczynających i kończących słowa-pary słów z tą samą głoską w nagłosie, pary słów z tą samą głoską w wygłosie-rozwijanie analizy słuchowej.
7.Zabawy z głoskami zaczynającymi i kończącymi słowa- domino fonetyczne.
8.Analiza i synteza fonemowa
9.Dobieranie par jednakowych liter, segregowanie liter, wyszukiwanie w tekście danej litery, różnicowanie liter podobnych kształtem, utrwalanie różnicowania liter bez kojarzenia znaku graficznego z dźwiękiem.
10.Dobieranie par liter małych i wielkich, drukowanych i pisanych. ( klocki "LOGO")
11.Pisanie liter odpowiadających pierwszej głosce nazwy obrazka.

V. Czytanie i pisanie sylab, wyrazów, zdań, tekstów

1.Samodzielne układanie sylab wypowiadanych przez n-la, czytanie sylab, przepisywanie lub pisanie z pamięci- rozpoznawanie wzrokowo-słuchowe, usprawnianie analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.
2.Dobieranie par jednakowych sylab.
3.Pisanie sylab ze słuchu i z pamięci.
4.Czytanie i pisanie wyrazów o różnej liczbie sylab i łączenie ich w określone zestawy tematyczne ( np.: ssaki, ptaki).
5. Wyodrębnianie wyrazów w zdaniu i sylab w wyrazach - układanie zdań z podanych wyrazów, przepisywanie zdań-wdrażanie do czytania ze zrozumieniem i przyspieszanie tempa czytania i pisania.
6.Pisanie z pamięci zdań poprzedzone dzieleniem zdania na wyrazy.
7.Dobieranie całych zdań do obrazków.
8.Czytanie pojedynczych zdań i tworzenie krótkich tekstów.

mgr Joanna Dutkiewicz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie