Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ewaluacyjna metoda badania jakości pracy szkoły (placówki)

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1407 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 


Opracowała: Jolanta Majchrzak
Pojęcie jakości
Jakość to według twórcy teorii TQM (Total Quality Mangament – kompleksowe zarządzanie jakością) E. Deminga to, co zadowala, a nawet zachwyca klientów. (Klientami szkoły są dzieci, rodzice, nauczyciele, władze oświatowe).

     Marion Thompson, ekspert Unii Europejskiej w programie TERM: Posługiwanie się filozofią jakości oznacza regularne i częste dokonywanie ocen osiąganego postępu oraz identyfikację silnych i słabych stron organizacji. Dzięki pozyskaniu rzetelnej informacji wyznacza kierunek rozwoju.
      A. Czarnecki, C. Ziębicki, B. Tudzianowski publikacja wydawnictwa CODN
Mierzenie jakości pracy szkoły (placówki) nie jest działaniem jednorazowym. Jest to proces, którego wyniki są bazą do planowania następnych działań.

Podstawowe założenia teorii jakości w odniesieniu do edukacji
 1. Jakość w edukacji jest najważniejsza – w ramach gwarancji usterek nie da się poprawić,
 2. Jakość tworzy się wewnątrz systemu dzięki zaangażowaniu wszystkich, jakość pracy szkoły wymaga zaangażowania wszystkich jej pracowników – dyrektora, nauczycieli, personelu administracji i obsługi, ale również rodziców i uczniów,
 3. Jakość wymaga dobrej informacji,
 4. Jakość prowadzi do stałego rozwoju – zawsze można ją poprawić,
 5. Jakość obejmuje wszystkie elementy działań.
     Jakość to pewna filozofia – chcemy być pożyteczni, ważni, lubiani, akceptowani, chcemy mieć satysfakcję i pieniądze. Nie osiągniemy tego jeśli nasza praca jest marna i nikomu nie potrzebna. Jeśli nasi klienci, kimkolwiek są, nie są z nas zadowoleni, prędzej czy później stracimy rację istnienia.
     W książce "Organizacja przyszłości" pewien fragment poświęcony jest sztuce organizowania dla pewnych zwycięstw. Czytamy tam: o działaniach nastawionych na klienta, o partnerskiej współpracy, o tworzeniu kultury, o uprawnieniach i komunikacji w przedsiębiorstwie i o ostatecznych wyzwaniach. "Tak więc ostatecznym wyzwaniem jest stworzenie otoczenia, w którym jest miejsce na różnice zdań i poglądów, ale w którym wszyscy czują się zjednoczeni przez realizację wspólnych celów. (...) Prawdziwym sprawdzianem będzie przekonanie się, czy ludzie związani z firmą będą polecać ją rodzinie i znajomym jako miejsce pracy ...".
      Mowa jest o firmie zaopatrującej biura i przedsiębiorstwa w meble.
Jeśli sprzedawcy mebli przywiązują taką wagę do zadowolenia klienta to jak ogromnej troski wymaga jakość usług edukacyjnych? Usług o najwyższym znaczeniu społecznym. Edukacja niskiej jakości przynosi niewyobrażalne straty. Błędów i usterek szkoły nie da się poprawić w ramach gwarancji.
     Niepowodzenia szkolne są marnotrawstwem, bulwersującym z punktu widzenia moralnego, ludzkiego i społecznego, są więc często przyczyną wykluczenia, które naznacza młodzież na całe życie.
     Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jaques’a Delorsa (Edukacja - jest w niej ukryty skarb)
Dlaczego ludzie pracują marnie:
 • bo nie myślą w kategoriach jakości,
 • nie potrafią – nie mają odpowiednich umiejętności,
 • z lenistwa,
 • wydaje im się, że niska jakość wymaga mniej wysiłku,
 • mylą jakość z pedanterią,
 • nie mają informacji zwrotnej o swojej pracy, nie pytają klienta o stopień zadowolenia,
 • szukają rozwiązań i usprawiedliwień na zewnątrz,
 • są zniechęceni – "za te pieniądze...".
     Za marną jakość, za pracę pełną błędów a czasem, szkodliwą należy żądać zwrotu pieniędzy!
Jakość edukacji jest bardzo ważna. Wymaga dostarczenia szkole informacji o jej problemach. Wymaga chęci dostrzegania tych problemów, umiejętności wprowadzania zmian, nastawienia na klienta. Mierzenie jest pierwszym krokiem na drodze jakości.
Mierzenie jakości to procedura prosta, ale wymagająca:
 1. określenia wskaźników jakości – co badamy?
 2. opracowania narzędzi i procedur,
 3. przedyskutowania procedur ze wszystkimi zainteresowanymi,
 4. szkolenia wszystkich odpowiedzialnych za mierzenie,
 5. nawiązania dobrych kontaktów, zaufania, odrzucenia autorytetu władzy,
 6. fachowości – mierzący również podlegają ewaluacji.
Ad 1
Co badamy?
 • kształcenie: w tym efekty i przebieg procesu kształcenia
 • opieka i wychowanie: plan pracy pedagogicznej, kontakty uczeń nauczyciel, integracja uczniów, środowisko ucznia, opieka socjalna, zachowanie uczniów, trudności wychowawcze, frekwencja, prawa ucznia, dzieci specjalnej troski, zdrowa i bezpieczna szkoła, współpraca szkoły z rodzicami
 • organizacja i kierowanie szkołą: praca dyrektora, z dokumentacją, planowaniem, kierowaniem ludźmi, szkolnym systemem nadzoru, bazą i finansami szkoły
Ad 2
Narzędzia
 • ankiety i kwestionariusze dal uczniów, rodziców i nauczycieli
 • testy i sprawdziany
 • analizy takich danych statystycznych jak: wyniki egzaminów, frekwencja, wyniki konkursów przedmiotowych, staż i wykształcenie nauczycieli
 • arkusz diagnostyczny
 • formularze obserwacji lekcji.

Ad 3
Ponieważ mierzenie jakości pracy szkoły to nie "teatr jednego dyrektor" z problematyką jakości należy zapoznać radę pedagogiczną i wspólnie dokonać wszystkich działań.

Ad 4
Zorganizowanie konferencji szkoleniowej na temat: Mierzenie jakości pracy szkoły w celu bezproblemowego przeprowadzenia tego zadania.

Ad 5
Wspólne działania i partnerstwo wszystkich uczestników.

Ad 6
Rada pedagogiczna zostaje zapoznana z raportem "Mierzenia jakości pracy szkoły": omówienie wyników, pytania i dyskusja. Nauczyciele dokonują oceny diagnozowania. Anonimowo wypełniają Arkusz ewaluacji mierzenia jakości pracy szkoły. Są w nim pytania o opinie na temat zakresu badania raportu i sposobu jego prezentacji, a także o to, czy badający byli właściwie przygotowani. Ich ocena będzie służyć podnoszeniu jakości diagnozowania szkoły.

Mierzenie jakości pracy szkoły jest pasjonujące. Przygotowanie analiz i wniosków oraz opracowania raportu to zadanie ambitne.
Ogromną satysfakcję przynosi akceptacja wyników, planowanie rozwoju szkoły, wreszcie wysoka ocena przeprowadzonego badania.
Bibliografia
 1. Stefan Wlazło "Mierzenie jakości pracy szkoły", (część I i II) wyd. Mar Mar, Wrocław 1999r
 2. Irena Dzierzgowska, Stefan Wlazło, przy współpracy Anne – Marie Clark, Marion Thompson Komponent Programu TERM – IAE "Mierzenie jakości pracy szkoły" MEN
 3. W. Kruszwicki, K. Szymela, "Poprawa jakości pracy szkoły", program SMART, Warszawa 1999
 4. Jaques Delors Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw edukacji dla XXI w
 5. Czasopisma:
   Nowa Szkoła
   Dyrektor Szkoły
   Gazeta Szkolna

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie