Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Droga ku niepodległości

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2845 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie



Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.



 

 

Scenariusz uroczystej wieczornicy z okazji Święta Niepodległości

Droga ku niepodległości


Uczeń

Warto się czasem zasłuchać
w wiatru granice ,
szum gałęzi ,
listopadów przemijanie.
Warto się czasem zasłuchać
w grobów ciszę ,
by mowę wieków usłyszeć .
One mówią ...

Uczeń

Co ? Cóż groby nam powiedzieć mogą ?
Tam taka cisza .
Cisza , która przejmuje trwogą .

Uczeń

Kto tę ciszę raz usłyszał ,
wiele mówi mu ta cisza .
Tam zapisane są przodków marzenia ,
wszystkie tęsknoty , bóle i cierpienia .
I słowa trzy , które przez pokolenia szły :
BÓG HONOR OJCZYZNA .

Narrator

W 1795 roku trzeci rozbiór wymazał Polskę z mapy Europy , na zawsze miała zniknąć nazwa Królestwo Polskie .
Rzeczpospolita przestała istnieć , ale wielu jej mieszkańców targanych uczuciami żalu , złości i nienawiści do zaborców nie wyrzekło się myśli o walce o wolność . Polskę wymazano z map , ale nie wymazano jej z serc Polaków.
Dziś w rocznicę odzyskania niepodległości prześledzimy wspólnie drogę Polaków do odzyskania wolnej Ojczyzny

Uczeń

Polsko , święte twe imię
Po cichu i po kryjomu
z trwogą za siebie i innych
szeptano w ojców mych domu .

Prawdziwe jakieś nieprawdy
opowiadano o Tobie ,
mówiono , że leżysz w grobie .

Narrator

Pytanie , które w okresie porozbiorowym najczęściej pojawiało się nie tylko w dyskusjach polskich historyków
ale w umyśle każdego niemal Polaka , było pytanie dlaczego upadliśmy ? Kto ponosi winę za nasz upadek - my
czyli nasze wady narodowe , nasz wadliwy ustrój państwowy czy nasi zaborczy sąsiedzi ?
Te pytania zaciążyły nad wszystkimi polskimi pokoleniami żyjącymi w niewoli zmuszając do przeprowadzenia
narodowego rachunku sumienia .

Uczeń

Narodzie ! Niegdyś wielki , dziś w smutnej kolei
Wyzuty z sił , bogactwa , sławy i nadziei ,
Co niegdyś mocą miecza i nauk wyborem
Postronnych byłeś dziwem , pogromem i wzorem !

Dziś pod jarzmem zhańbienia , klęsków i niewoli
Dumnym jesteś igrzyskiem i pastwą swawoli .
Ty , coś orężem obce przemierzał narody ,
Patrz , co z tobą zrobiły domowe niezgody !

Narrator

Wiek XIX to dla Polaków okres walk w powstaniach narodowowyzwoleńczych . W 1830 roku wybucha
powstanie listopadowe , w 1846 - powstanie krakowskie , a w 1863 roku powstanie styczniowe . Wszystkie
one zostały krwawo stłumione. Nastąpiły represje , wielu Polaków zostało wywiezionych na Sybir a ich
majątki skonfiskowano.

Uczeń

Tymczasem zajeżdżały inne rzędem długim
Kibitki ; - ich wsadzano jednego po drugim .
Rzuciłem wzrok po ludu ściśnionego kupie ,
Po wojsku - wszystkie twarze pobladły jak trupie ;
A w tłumie taka była cichość głucha ,
Żem słyszał każdy krok ich , każdy dźwięk łańcucha . (...)

Wywiedli ostatniego ; - zdało się , że wzbraniał ,
Lecz on biedny iść nie mógł , co chwila się słaniał , (...)
Dano mu tyle kijów onegdaj na śledztwie ,
Że mu odtąd krwi kropli w twarzy nie zostało ,
Żołnierz przyszedł i podjął z ziemi jego ciało ,
Niósł w kibitkę - na ręku (...)

Po śniegu , coraz to dzikszej krainie
Leci kibitka jako wiatr w pustynię ;
I oczy moje jako dwa sokoły
Nad oceanem nieprzejrzanym krążą ,
Porwane burzą , do lądu nie zdążą ,
A widząc obce pod sobą żywioły ,
Nie mają kędy spocząć , skrzydła zwinąć ,
W dół patrzą , czując , że tam muszą zginąć .

Narrator

Część uczestników powstań w obawie przed prześladowaniami opuściła kraj . Na emigracji , oprócz wojskowych
i polityków znalazło się wielu wybitnych artystów a wśród nich Adam Mickiewicz , Juliusz Słowacki , Zygmunt
Krasiński , Fryderyk Chopin i Cyprian Kamil Norwid . Ich utwory , pełne tęsknoty za Ojczyzną , przypominają
światu imię Polski , że jest i nie umarła
Uczeń
Do kraju tego , gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba ...
Tęskno mi , Panie...

Do kraju tego , gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie ,
Bo wszystkim służą ...
Tęskno mi , Panie ...

Do kraju tego , gdzie pierwsze ukłony
Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie :
„ Bądź pochwalony ... „
Tęskno mi , Panie ...

Narrator

Pomimo poniesionych klęsk Polacy nie przestali wierzyć w zwycięstwo i śpiewali :

„ ROTA „ ( Nie rzucim ziemi ... )

Uczeń

( Jeszcze do melodii Roty )

Ziemia trudnej jedności .
Ziemia ludzi szukających własnych dróg
.Ziemia długiego podziału pośród książąt jednego rodu .
Ziemia poddana wolności każdego względem wszystkich .
Ziemia na koniec rozdarta przez ciąg prawie sześciu pokoleń ,
rozdarta na mapach świata ! a jakżeż w losach swych synów !
Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona w sercach Polaków jak żadna .

Narrator

Również polskie domy stały się stróżami narodowej kultury i tradycji . To w nich polskie dzieci pobierały pierwsze
lekcje patriotyzmu .

Dwaj uczniowie

- Kto ty jesteś ?
-Polak mały .
- Jaki znak twój ?
- Orzeł Biały .
- Gdzie ty mieszkasz ?
- Między swemi .
- W jakim kraju ?
- W polskiej ziemi .
- Czym ta ziemia ?
- Mą Ojczyzną .
- Czym zdobyta ?
- Krwią i blizną
- Czy ją kochasz ?.
- Kocham szczerze .
- A w co wierzysz ?
- W Polskę wierzę .
- Coś ty dla niej ?
- Wdzięczne dziecię .
- Coś jej winien ?
- Oddać życie .




Narrator

W końcu XIX wieku państwa europejskie podzieliły prawie cały świat między siebie . Narastają konflikty między
zaborcami Polski . Wzrastają nastroje nacjonalistyczne i dążenia niepodległościowe wśród narodów europejskich
pozbawionych własnej państwowości . W społeczeństwie polskim budzą się znów nadzieje na odzyskanie
wolności .
( Do podkładu piosenki „ Wojenko , wojenko „ )
Wybucha I wojna światowa . Pięć wielkich mocarstw europejskich gotowało swój oręż do walki , a wśród nich
zaborcy Polski , którzy teraz , stanęli po dwóch stronach barykady . Po obu też stronach znajdowali się Polacy.

Uczeń

Rozdzieli nas , mój bracie
zły los i trzyma straż .
W dwóch wrogich sobie szańcach
patrzymy sobie w twarz .

W okopach pełnych jęku ,
wsłuchani w armat huk ,
stoimy na wprost siebie
ja - wróg twój , ty - mój wróg !

Las płacze , ziemia płacze ,
w pożarach stoi świat ,
a ty wciąż mówisz do mnie :
-To ja , twój brat ...twój brat !

Uczeń

O nie myśl o mnie , bracie ,
w śmiertelny idąc bój
i w ogniu moich strzałów
jak rycerz mężnie stój .

A gdy mnie z dal ujrzysz ,
od razu bierz na cel
i do polskiego serca
moskiewską kulą strzel .

Bo wciąż na jawie widzę
i co noc mi się śni ,
że ta , co nie zginęła ,
wyrośnie z naszej krwi .

Narrator

Podczas wojny w zaborczych armiach walczyły na wszystkich frontach setki tysięcy Polaków . Powołani siłą pod
broń , bili się za obcą sprawę , nierzadko bratobójczo do siebie strzelając . Lecz nie tylko ich walka miała przesądzić
powstaniu niepodległej Polski , ale także czyn zbrojny polskich oddziałów wojskowych . Już na początku wojny
z organizacji strzeleckich powstała 1. Kompania Kadrowa a jej Komendantem Głównym został Józef Piłsudski .

Uczeń

Tyś nas wezwał do oręża ,
Tyś wzbudził rycerzy ,
Przekonałeś , że zwycięża tylko ten kto wierzy .

(...) Wstali strzelcy , legioniści na twe zawołanie ,
dziś zwycięstwo nam się ziści ,
Polska zmartwychwstanie .
Marsz , marsz Piłsudski , prowadź na bój krwawy !
Za twoim przewodem wejdziem do Warszawy .

Uczeń

W carskich siedzieliśmy turmach ,
sybirskim gnano nas szlakiem ,
a każdy z nas był szczęśliwy ,
że się urodził Polakiem .

W podziemiach mrocznych kazamat ,
gdzie grzechem była myśl wzniosła ,
jak pacierz w sercu dziecięcym ,
piastowa Polska w nas rosła .

Śnił nam się pod okiem zbirów
królewski sen Kołodziejów ,
zbudzony męką Konarskich
i krwawym buntem Okrzejów .

Bóg mękę i krew odważył ,
wybrał z nich wszystko najczystsze -
i taką Polskę poniosła
Pierwsza Kadrowa w tornistrze.

Narrator

Kompania strzelców stała się zalążkiem regularnej armii - Legionów Polskich ,które do historii wpisały się wieloma ciężkimi bojami . W skład Legionów weszły trzy brygady a , dowódcą pierwszej został Józef Piłsudski

Piosenka ; Pierwsza brygada

Narrator

Wojna spowodowała ogromne straty ludzkie i zniszczenia materialne . Szczególnie tragiczna była sytuacja ziem
polskich , przez które przetoczył się front wschodni . Ta najkrwawsza z dotychczasowych wojen wymusiła jednak na wszystkich walczących stronach zajęcie stanowiska w sprawie polskiej .

Uczeń

W styczniu 1918 roku w sprawie polskiej wypowiedział się prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow
Wilson . W jego orędziu w 13. punkcie czytamy :
„ (...) Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie , które winno obejmować ziemie zamieszkane przez
ludność bezspornie polską , mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp do morza ; jego niezawisłość polityczna
gospodarcza oraz całość terytorialna winna być zagwarantowana układem międzynarodowym (...) „

Narrator

Wreszcie ziściły się sny Polaków o wolności . Kiedy w listopadzie 1918 roku pokonano Niemców oraz Austro-
-Węgry , a osłabiona wojną i rewolucją Rosja już nie mogła wpływać na losy Polski , zjawiła się nasza niepodległość. Ogłoszono ją w dniu zakończenia całej wojny , 11 listopada 1918 roku .





Uczeń

Ojczyzno nasza ,
Matko bolesna !
Spełniona czasza
Łez i bezkresna
Męka stuleci ,
która cię truła !
Nad tobą świeci
Wolna kopuła .
Polsko , nie jesteś ty już niewolnicą !
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem ,
Na którym z lochu , co był twą stolicą
Lat sto , swym własnym dźwignęłaś się duchem .

Narrator

Polska odzyskała wolność , a Naczelnikiem państwa , które po 123 latach niewoli odzyskało niepodległość , został
Józef Piłsudski . O kształcie granic Drugiej Rzeczpospolitej zdecydować mieli przede wszystkim sami Polacy tocząc o Nią jeszcze walki zbrojne .

Uczeń

Warto się dzisiaj zasłuchać
w wiatru granie ,
bieg historii ,
pokoleń przemijanie .
Dziś ojczyzny uczyć się trzeba
w pochyleniu nad kołyską dziecka .
Żeby dzieci od zła uchronić
i nauczyć prawości serca .
Żeby słowo
„ tak „ - i -„ nie „
nie znaczyło jednocześnie .
Żeby szczęście
w posiadaniu
nie zamknęło się boleśnie .
Żeby wolność
w „ rób ta co chce ta „
nie została zamieniona.
To jesteśmy winni tym ,
którzy przyjdą po nas .

Uczeń

Bez tej miłości można żyć .
Mieć serce suche jak orzeszek ,
Malutki los naparstkiem pić
Z dala od zgryzot i pocieszeń

Na własną miarę znać nadzieję ,
W mroku kryjówkę sobie uwić ,
O blasku próchna mówić „ dnieje „
O blasku słońca nic nie mówić .



Ziemio ojczysta , ziemi jasna ,
Nie będę powalonym drzewem .
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
Radością , smutkiem dumą , gniewem .

Nie będę jak zerwana nić ,
Odrzucam pusto brzmiące słowa ,
Można nie kochać cię i żyć ,
Ale nie można owocować .

Bibliografia
E . Centkowska , J . Centkowski , J. Osica , Drogi do wolności (1914 - 1994 ) , Warszawa 1996
G . Kucharczyk , P. Milcarek , M. Robak , Przez tysiąclecia i wieki , Warszawa 2003
Sz. Kobyliński , Dzieje Polski , Warszawa 1993
K . Ryniak , Myśląc Ojczyzna , Wychowawca , Nr 10 / 2000
W . Hausner , Droga do niepodległości , Wychowawca , Nr 10 / 95
B . Mazur , 11 listopada ,Wychowawca , Nr 10 / 2000
E . Gałczyńska , Z. Garczyk , Uczcijmy wierszem i piosenką , Płock 1994

Opracowała
Dorota Wojdak - Kaszuba

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.




www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie




Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej




Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie