Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Gotowość dziecka do nauki pisania

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4386 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Gotowość dziecka do pisania polega na odwzorowywaniu liter lub całych wyrazów.
W umiejętności reprodukowania kształtów podstawową rolę odgrywają procesy analizy i syntezy wzrokowej oraz zasób wyobrażeń dziecka. Pierwsze spostrzeżenia są globalne wraz z rozwojem stają coraz bardziej analityczne. Z badań Stefana Szumana dowiadujemy się, że
„spostrzeganie to pewna czynność umysłu w efekcie której powstaje wyobrażenie danego przedmiotu lub kształtu”.
Rysowanie spostrzeganych kształtów jest więc przenoszeniem wyobrażenia graficznego na odpowiednie impulsy motoryczne.
A. Brzezińska wyróżnia trzy aspekty gotowości do nauki pisania:
• gotowość psychomotoryczna - warunkuje opanowanie techniki pisania, polegająca na kształtowaniu u dzieci umiejętności i sprawności potrzebnych do jej opanowania.
• gotowość emocjonalno - motywacyjna - istotą tego jest zrozumienie przez dziecko znaczenia umiejętności pisania i dla niego samego także rozumienie, które jest elementem pozytywnej motywacji dla uczenia się pisania.
Wszystkie wymienione aspekty są wzajemnie uzależnione i razem warunkują opanowanie nauki pisania.
T. Wróbel mówi, że „ pismo stanowi pełną całość psychomotoryczną na którą składają się takie elementy jak: słuchowe wydzielanie głoski, znaczenie jej odpowiednika literowego, zapamiętanie litery oraz kolejne rozmieszczenie liter w wyrazie, napisanie litery lub wyrazu, a więc szereg ruchów wykonanych przez różne części aparatu ruchowego ręki pod kierownictwem kory mózgowej”.
Proces przygotowania dziecka do nauki pisania obejmuje w zasadzie cały okres przedszkolny. Przygotowują do tej czynności te wszystkie zajęcia, zabawy i ćwiczenia w czasie których dziecko doskonali umiejętność analizy i syntezy, te które wyrabiają orientację w przestrzeni, kształtują poczucie kierunku względem własnej osoby, rozwijają pamięć ruchową, sprawność manualną dużych grup mięśni a w następnej także drobnych ruchów dłoni i palców.
Proces przygotowania dzieci sześcioletnich do nauki pisania jest procesem długofalowym złożonym z wielu etapów. Zaczyna się już w grupie dzieci trzyletnich poprzez konstruowanie, rysowanie, dochodząc do ćwiczeń graficznych u dzieci sześcioletnich. Proces
oddziaływuje na dziecko bodźcami, które są dostosowane do możliwości rozwojowych.
Gotowość do podjęcia nauki pisania w aspekcie nauki szkolnej jest wykładnikiem działania wielu współzależnych czynników, do których należy zaliczyć różne sfery rozwoju dziecka:
umysłową, społeczno - moralną i sprawność motoryczną. Rozwijanie sprawności dziecka w początkowej fazie przygotowania do nauki pisania dotyczy przede wszystkim rozwoju ruchowego i orientacji w przestrzenia mniejszą rolę pełnią sprawność intelektualna i możliwość graficznego odtwarzania znaków. Proces przygotowujący do nauki pisania przebiega równocześnie z etapami rozwoju psychomotorycznego od poznawania przez ruch, poprzez działanie na konkretach aż do początków operowania znakiem graficznym.


W problematyce związanej z zagadnieniem gotowości dziecka sześcioletniego do nauki pisania M. Dmochowska zwraca uwagę na charakterystyczne cechy rozwoju umysłowego dziecka, bardzo ściśle związane z jego rozwojem ruchowym. Cechy te odgrywają decydującą rolę w procesie przyszłego rozumienia i odtwarzania znaków pisania.
Gotowość dziecka sześcioletniego do nauki pisania ściśle wiąże się z osiągnięciem dojrzałości szkolnej tj. „osiągnięciem przez dziecko takiego rozwoju psychicznego, fizycznego, społecznego, który jest rezultatem długotrwałych procesów zachodzących w ustroju dziecka
i jego świadomości. W procesie osiągania dojrzałości dziecka jest więc podmiotem i przedmiotem kształtowania jego osobowości. Działa, uczy się, rozwija, nabywa umiejętności i zainteresowania dzięki swej psychicznej aktywności, potrzebie ruchu, kontaktu i współdziałania z innymi”.
Dojrzałość do nauki pisania koncentruje się wokół umysłowych, motorycznych oraz emocjonalno - społecznych właściwości dziecka sześcioletniego. Rozwój intelektualno - motoryczny opiera się na spostrzeganiu analityczno - reprodukcyjnym, dzięki czemu dziecko odpoznaje, porównuje i odtwarza znaki graficzne z uwzględnieniem ich cech specyficznych jak: elementy składowe, ich położenie, kierunek, proporcje wymiarów względem siebie oraz połączenia linii. Posiada również umiejętność ujmowania kształtu wizualnego w procesie jego powstawania. Dzięki orientacji przestrzennej dziecko może odtworzyć znaki graficzne na powierzchni kartki zgodnie z kierunkiem postępującym od strony lewej do prawej i zachowania następstw równoległych między liniami.
Dużą rolę w przygotowania dziecka do nauki pisania odgrywa dojrzałość fizyczna, do której możemy zaliczyć koordynację ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i dłoni.
M. Dmochowska uważa, że: ”rezultatem dobrze skoordynowanych ruchów jest kreślenie znaków graficznych linią ciągłą, ruchami swobodnymi oraz napięcie mięśni i stawów. Braki koordynacji powodują silny nacisk narzędzia na papier, szybko występujące objawy zmęczenia ręki, przyruchy, linie chwiejne o nierównym śladzie”.
Obok sfery intelektualnej i fizycznej decydująca rolę w przygotowaniu do podjęcia nauki szkolnej, a szczególności nauki pisania zajmuje sfera emocjonalno - społeczna. Opiera się ona na kształtowaniu wrażliwości na polecenia, wytrwałości w wykonywaniu zadań, zdolności samokontroli i krytycznej oceny własnego wytworu.
Oprócz wymienionych czynników M. Dmochowska uważa, że: „ decydujący wpływ na proces gotowości dziecka do nauki pisania wywiera własna aktywność dziecka, działanie przez zabawę, ciekawość i tendencje naśladowcze. Równolegle z zabawą ruchową dziecko podejmuje działalność plastyczno - konstrukcyjną, która służy pośrednio przyszłej gotowości dziecka do nauki pisania”.
Podsumowując gotowość dziecka do nauki pisania należy stwierdzić, że jest to proces bardzo złożony, wkraczający w różne dziedziny rozwoju i wychowania dziecka, a wymienione wyżej czynniki mają decydujący wpływ na przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole głównie uwzględniając przygotowanie dziecka do nauki pisania.


mgr Mirosława Klepaczko

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie