Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Akademia ekologiczna

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1283 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Adresat: Wychowankowie Domu Dziecka, dzieci Specjalnej Troski / grupa uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dzieci z rodzin patologicznych/

Termin: IV 2003 – IX 2003

Koordynator: MARTA DRABIK i AGNIESZKA WOŹNIAK

Cele:
1.Zdobycie wiedzy i podejmowanie działań na rzecz Ochrony Środowiska;
2.Poznanie własnego regionu jako naszej małej Ojczyzny;

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
1.Spotkanie przygotowawczo- organizacyjne – ustalenia do realizacji projektu.

A) MŁODY EKOLOG
1.Wędrówki szlakami turystycznymi po regionie
Małopolska:
a) Rezerwat Przyrody-Skamieniałe Miasto.
b) Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy.
c) Rezerwat Przyrody w Debrza.

2.Projekcja filmu – Zbieranie, segregacja i przetwarzanie surowców wtórnych;
3.Opracowanie albumu zdjęć z fotoreportażu Czyste szlaki;
4.Wycieczka po regionie:
Mini-Muzeum w Jastrzębiej – Dworek w Kąśnej Dolnej – Muzeum Przyrody w Ciężkowicach
5.Zielone Perły Tarnowa – Głazy narzutowe:
• -przy ul. Piłsudskiego;
• -przy Al.Tarnowskich;
6.Prelekcja: Szkoła recyklingu w Polsce.
7.Zbiórka surowców wtórnych.
8.Ewaluacja Akcji Czyste Szlaki.

B).DZIEŃ ZIEMI
1.Prelekcja - Mój wkład w ochronę środowiska
2.Konkurs plastyczny – Czysta Ziemia to zdrowe życie;
3.Projekcja przeźroczy
- Zielona Planeta
4.Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie
i życie człowieka –
warsztaty zajęciowe;
5.Ewaluacja Dnia Ziemi

C).Aktywny udział w ochronie zasobów naturalnych naszego regionu;
1.Polichty – Ośrodek Edukacji Ekologicznej;
a).Zasoby wodne;
b).Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków;
c).Chronione gatunki roślin i zwierząt.
d).Funkcjonowanie różnych ekosystemów;
2.Wykonanie prac użytecznych dla Ośrodka w Polichtach;
3.Ekologiczna dyskoteka z quizami;
4.Las naszym przyjacielem - gra terenowa
• Ewaluacja Edukacji Ekologicznej;

3.Organizacja WAKACYJNEJ ZIELONEJ SZKOŁY w Murzasichle k/Zakopanego
A). Edukacja ekologiczna
1.Terenoznawstwo - czyli jak nie zabłądzić na szlaku?- Warsztaty zajęciowe.
Zdobycie umiejętności utylitarnych:
• zachowanie się w czasie wycieczek;
• umiejętność czytania mapy w terenie;
• posługiwania się kompasem w terenie
2.Oko w oko z ekosystemem Tatr -
• wędrówki szlakami turystycznymi;
• opracowanie pięter roślinności górskiej
- plastyczna mapa roślinności Tatr opracowana samodzielnie przez dzieci – warsztaty plastyczne;
3.Porządkowanie szlaków w Tatrach - Kontynuacja Akcji Czyste Szlaki;
4.Wycieczki:
• Zakopane -zwiedzenie Muzeum Tatrzańskiego,
• wyjście na Gubałówkę,
• wędrówka nad Morskie Oko;
• Doliny tatrzańskie;
5.Spotkanie z Folklorem Góralskim
( muzyka, obrzędy i zwyczaje góralskie, rozmowy z ciekawymi ludźmi, degustacja potraw góralskich, ognisko);
6.Wielka Gra o nagrodę Młodego Ekologa – Ekologia i ochrona środowiska w regionie.
• Ewaluacja Edukacji Ekologicznej

EFEKTY:
1. Nawyk dbania o czystość szlaków turystycznych oraz naturalnego otoczenia;
2. Zdobycie wiadomości o chronionych gatunkach roślin i zwierząt, funkcjonowaniu różnych ekosystemów;
3. Aktywny udział w obchodach Dnia Ziemi;
4. Propagowanie dorobku kulturowego regionu;
5. Aktywne uczestniczenie w życiu społecznym i kulturowym regionu;
6. Poczucie tożsamości z regionem;
7. Udział w Wakacyjnej Zielonej Szkole –czynny wypoczynek, rekreacja – nauka ekologiczna i regionalna poprzez zabawę;

OPIS ZADAŃ
1.MŁODY EKOLOG – edukacja ekologiczna;
Poznanie piękna naszego regionu, wędrując szlakami turystycznymi:
a).Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy i Rezerwat Przyrody „Skamieniałe Miasto”. Zapoznanie z historią rezerwatu i legendami. Poznanie świata ożywionego, obejrzenie skał. Zwiedzenie Kościoła p.w. św.Andrzeja z 1901-1902r.
b).Wiślicko-Lipnicki Park Krajobrazowy. Poznanie przyrody nieożywionej: pomniki przyrody „Kamienie Brodzińskiego” oraz przyrody ożywionej. Zwiedzenie zamku w Nowym Wiśniczu, dworu ”Koryznówka” wraz z muzeum Jana Matejki, klasztoru i barokowej plebani, zabytkowego zespołu miejskiego oraz Lipnicy Murowanej z średniowiecznym układem urbanistycznym, kościoły oraz dwór Ledóchowskich z 1837r i cmentarz wojenny z I wojny światowej.
c).Rezerwat Przyrody Debrza – wędrówka szlakami rezerwatu, poznanie uroczyska rodziny książęcej Sanguszków.
d). Zapoznanie się z pomnikami przyrody – Głazami narzutowymi znajdującymi się na terenie Tarnowa.
e). Wycieczka Autokarowa po regionie – poznanie Mini-Muzeum w Jastrzębiej, Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz Muzeum Przyrody w Ciężkowicach. Ognisko – spotkanie z ciekawymi ludzmi.

2. A).Akcja ekologiczna- CZYSTE SZLAKI;
Udział w projekcji filmu na temat zbierania, gromadzenia i segregacji surowców wtórnych, zostaną zapoznani z ideą recyklingu w Polsce i na świecie. Po przeszkoleniu jak zbierać surowce wtórne, dzieci wezmą udział w porządkowaniu szlaków turystycznych Pogórza i Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Z przeprowadzonej akcji zostanie opracowany album.
Ewaluacja z Akcji Czyste Szlaki.

B).DZIEŃ ZIEMI
Udział w prelekcji na temat: Mój wkład w ochronę środowiska, obejrzenie przeźroczy i wysłuchanie prelekcji na temat: Zielona Planeta, – dlaczego życie na ziemi ulega degradacji i co robić, aby chronić życie na ziemi. Udział
w warsztatach na temat: Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie i życie człowieka. Wezmą udział w konkursie plastycznym pt. Czysta Ziemia to zdrowe życie. Ewaluacja Dnia Ziemi.

C).Aktywny udział w ochronie zasobów naturalnych naszego regionu.
Wyjazd do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Polichtach, poznanie zasobów wodnych, obejrzenie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, poznanie chronionych gatunków roślin i zwierząt, poszerzenie wiadomości na temat funkcjonowania różnych ekosystemów. Wykonanie prac użytecznych na rzecz Ośrodka w Polichtach. Dzieci wezmą udział w ekologicznej dyskotece z quizami oraz w grze terenowej pt. Las naszym przyjacielem. Ewaluacja edukacji ekologicznej.

3.Organizacja Wakacyjnej Zielonej Szkoły w Murzasichle k/ Zakopanego.
Dzieci wezmą udział w Wakacyjnej Szkole, poszerza swoją wiedzę na temat ekologii, ekosystemów tatr, zdobędą umiejętności utylitarne, poznają folklor góralski oraz będą kontynuować akcję Czyste szlaki. Poprzez wędrówkę szlakami tatrzańskimi takimi jak: Gubałówka, Morskie Oko i wybrane Doliny Tatrzańskie - poznają piękno pasma górskiego Tatr. Zwiedzą Muzeum Tatrzańskie w Zakopanym. Dzieci wezmą udział w warsztatach plastycznych i opracują mapę pięter roślinności Tatr. Ewaluacja edukacji ekologicznej poprzez udział w Wielkiej Grze o nagrodę Młodego Ekologa.

Uzasadnienie:
Wychowankowie Domu Dziecka, dzieci specjalnej troski oraz dzieci z rodzin patologicznych, posiadają małą i niewystarczającą wiedzę z zakresu tematów: ochrona środowiska, ekologia i edukacja regionalna. Braki te spowodowane są z jednej strony przez izolację społeczną, a z drugiej znów przez nadmierną koncentrację procesów opiekuńczo-wychowawczych skierowanych na wyrównywanie deficytów emocjonalnych, fizycznych i ogólnorozwojowych tych dzieci, spowodowanych przez patologię środowiska rodzinnego czy całkowity lub częściowy brak rodziny naturalnej.
Dlatego, jeżeli nie podejmiemy działań zmierzających do pogłębienia ich wiedzy dotyczący zagadnień ekologii, ochrony środowiska i edukacji regionalnej przyczynimy się do:
• Obojętności społecznej przyszłych obywateli Unii Europejskiej;
• Ignorancji na problemy związane z ochroną środowiska;
• Braku świadomości społecznej, która może spowodować nieumiejętność podejmowania decyzji i dokonywania akceptowanych społecznie wyborów dotyczących rozwoju kraju, regionu i Europy;
• Braku poczucia tożsamości regionalnej;
• Ograniczenie rozwoju dzieci do podstawowego poziomu wiadomości i umiejętności;
• Nieuświadomienie zagrożeń może spowodować podejmowanie działań zmierzających do dalszej degradacji środowiska naturalnego
• Ignorancje dorobku kulturowego i gospodarczego regionu,
a w konsekwencji nawet jego dewastacje;
Natomiast, jeżeli podejmiemy działania zmierzające do poszerzenia wiedzy o ekologii, ochronie środowiska i edukacji regionalnej to przyczynimy się do:
• Rozwoju intelektualnego dzieci;
• Poczucia tożsamości regionalnej;
• Poszerzenia wiedzy ochronie środowiska, ekologii i regionie, w którym żyją;
• Uwrażliwienia dzieci na stan zagrożenia środowiska w regionie;
• Poczucia odpowiedzialności za rozwój społeczny, kulturalny
i gospodarczy regionu;
• Podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego;
• Propagowanie idei recyklingu;
Projekt będzie realizowany w specyficznym środowisku, wśród wychowanków Domu Dziecka, dzieci specjalnej troski oraz dzieci z rodzin patologicznych, dlatego celem jest zaproponowanie adresatom projektu, atrakcyjnych form zdobywania doświadczeń i wiedzy na temat zagadnień dotyczących regionu, ekologii i ochrony środowiska. Projekt jest dostosowany do potrzeb i możliwości emocjonalnych, intelektualnych i ogólnorozwojowych dzieci. Dając im możliwość wszechstronnego poznania poprzez doświadczenie i przeżycie osobiste realizowanych zagadnień.

OPIS REALIZACJI
1.Przygotowanie metodyczne:
-zaproszenie do realizacji projektu specjalistów z zakresu: ochrony środowiska, ekologii i edukacji regionalnej oraz osób z przygotowaniem do pracy z dziećmi specjalnej troski i dziećmi trudnymi;
-opracowanie programów szkoleń;
-przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi uczestnikami programów;
-wyłonienie grupy docelowej;
2.Realizacja programu:
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu wiedzy ekologicznej;
- przeprowadzenie warsztatów z ochrony środowiska;
- przeprowadzenie zajęć warsztatowych z umiejętności utylitarnych;
- organizacja wędrówek szlakami turystycznymi, wycieczek;
-organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, projekcja filmów, pokaz przeźroczy;
- przeprowadzenie akcji Czyste Szlaki – uporządkowanie ścieżek turystycznych;
-organizacja dyskotek i ognisk;
-organizacja Wakacyjnej Zielonej Szkoły w Murzasichle k/Zakopanego kontynuującej edukację regionalną i ekologiczną poprzez zabawę, indywidualne doświadczenia i przeżycia dzieci;
- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych;
3.Monitorowanie realizacji projektu:
- kontrola przebiegu projektu;
4.Ocena wyników projektu:
- kwestionariusze ewaluacji z zakresu edukacji ekologicznej i regionalnej oraz Dnia Ziemi i Akcji Czyste Szlaki;
-ewaluacja poprzez zabawy: Wielka Gra Młodego Ekologa, Las naszym przyjacielem – gra terenowa;
- rozliczenie finansowe;
- sporządzenie sprawozdań;
5.Możliwość kontynuacji:
Istnieje możliwość kontynuacji projektu w następnym roku.

MARTA DRABIK
AGNIESZKA WOŹNIAK

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie