Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Funkcja oceny opisowej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 904 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

FUNKCJA OCENY OPISOWEJ

Ocenianie jest powszechną praktyką życia. Ustawicznie zbieramy informacje o ludziach, wytworach, miejscach, możliwościach, zachowaniach.
Ocenianie polega na oszacowaniu wartości rozmaitych stanów lub zdarzeń . Aby oszacowanie mogło nastąpić, trzeba zgromadzić szereg informacji o wartościach ocenianego zjawiska, koniecznych do podjęcia decyzji orzekającej: czy coś jest dobre czy złe? Z ocenianiem spotykamy się także w procesie edukacji szkolnej. Ocena jest integralną częścią tego procesu. Nauczyciel ocenia rozwój swoich uczniów, uczniowie oceniają również nauczyciela.
Ocenianie rozwoju ucznia jest to proces gromadzenia danych o zachowaniu i osiągnięciach edukacyjnych dziecka, to proces sprawdzania i orzekania, jak się ma faktyczny rozwój dziecka do rozwoju zakładanego w realizowanym programie edukacji. Oceniać ucznia to dać jak najpełniejszą informację o jego aktywności, postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach i zainteresowaniach.
Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w całościowym, harmonijnym rozwoju. Ocena rozwoju ucznia jest trudna, często obarczona pomyłkami i dlatego żadna nie może być uznawana za ostateczną. Rozwój dziecka jest procesem ciągłym i złożony, nie można go więc oszacować na podstawie jednego czy trzech składników.
Przedmiotem oceny jest: rozwój fizyczny – rozwój kondycji i sprawności, zachowanie zdrowia; rozwój intelektualny – czyli osiągnięcia edukacyjne w zakresie umiejętności: czytania, pisania, mówienia, słuchania, rachowania, rozumowania, zdobywania informacji; rozwój społeczno-emocjonalny – oceniamy zachowania i emocje ujawniane w stosunku do siebie, innych ludzi, przyrody, wytworów kultury.
To wszystko składa się na ocenę opisową, którą otrzymują rodzice na półrocze i na koniec roku.
Ocena rozwoju ucznia odbywa się w granicach standardów osiągnięć ucznia, określonych na koniec każdego etapu edukacji szkolnej w Podstawach Programowych i opisanych wykazem umiejętności i kompetencji .
Rozwój fizyczny:
- uczeń powinien wykonywać proste zadania ruchowe zgodnie z poleceniem nauczyciela,
- umiejętnie uczestniczyć w zabawach, grach i innych dziecięcych formach aktywności ruchowej z zachowaniem obowiązujących reguł,
- dbać o zdrowie, higienę ciała, porządek i czystość najbliższego otoczenia,
- bezpiecznie poruszać się po drogach, rozpoznawać zagrożenia wynikające z zachowań własnych i innych ludzi oraz szukanie pomocy;
Rozwój intelektualny:
- uczeń powinien mówić, słuchać, czytać, pisać z wykorzystaniem elementarnych zasad pisowni,
- świadomie używać języka,
- rozwiązywać nietrudne zadania tekstowe,
- dokonywać obliczeń dotyczących kalendarza, zegara, długości ciężaru, pieniędzy,
- rozpoznawać podstawowe kształty geometryczne,
- wybierać dla siebie odpowiednie komunikaty medialne;
Rozwój społeczno- emocjonalny:
- uczeń powinien stosować zasady współżycia w klasie i szkole,
- obcować z literaturą i sztuką dostępną dziecku- wzorować się na bohaterach pozytywnych,
- organizować własną pracę – plan dnia, tygodnia,
- odnajdywać w kulturze rodzinnej i regionalnej źródeł wartości;
Ocenę opisową sporządza się na podstawie obserwacji, wyników z testów i
sprawdzianów. Na co dzień uczeń otrzymuje lub pisemnej. Zostaje poinformowany o tym jak wykonał zadanie, najpierw podkreślamy w niej to, co uczeń wykonał dobrze, a później wskazujemy niedociągnięcia i sposób ich poprawy.
Taka ocena dostarcza u c z n i o w i informacji o efektach jego pracy, daje wskazówki jak pokonać napotkane trudności, motywuje go do dalszego wysiłku, umacnia wiarę we własne możliwości.
R o d z i c o m dostarcza rzetelnej szczegółowej informacji o ich dziecku, na podstawie której będą mogli w porę podejmować właściwe działania na rzecz dalszego, prawidłowego rozwoju.
N a u c z y c i e l o w i dostarcza informacji na jakim poziomie rozwoju znajduje się uczeń w danym momencie edukacji oraz o tym, czy stosowany przez nauczyciela system pracy z uczniem jest efektywny.
Ocenianie jest procesem ciągłym, ale jak głosi przysłowie „zbyt częste zaglądanie do garnka nie przyspiesza wrzenia”- dlatego też i w ocenianiu należy zachować umiar. Uczeń musi mieć czas na spokojną pracę w sobie właściwym tempie, czas na przemyślenia. Ma też prawo do pomyłek, błędów, powtórzeń, powrotów do punktu wyjścia. Ponaglanie nic tu nie da, ale zachęta, pochwała, życzliwa wskazówka udzielona w porę może dać wiele.Opracowała mgr Maria Kania (Mariek)

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie