Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program profilaktyki prozdrowotnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 970 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program ten ma na celu kształtowanie zdrowego stylu życia, w tym aktywne spędzanie czasu, zdrowe odżywianie, dbanie o higienę osobistą. Zawiera także informacje dotyczące profilaktyki uzależnień. Przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI.
CEL GŁÓWNY PROGRAMU PROFILAKTYKI PROZDROWOTNEJ:


Ułatwienie nabywania umiejętności dbania o swoje zdrowie1

1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 129CELE SZCZEGÓŁOWE:
- uświadomienie konieczności i zasadności utrzymywania higieny osobistej i otoczenia
- opanowanie podstawowych umiejętności w celu uniknięcia sytuacji zagrożenia
- przyswojenie wiadomości na temat sposobu odżywiania się, znaczenia higieny i estetyki spożywania posiłków, ze szczególnym uwzględnieniem drugiego śniadania
- kształtowanie i utrwalanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu i dbałości o prawidłową postawę ciała
- poznanie i przestrzeganie norm społecznych
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój
- zapewnienie bezpieczeństwa i przygotowanie dziecka do radzenia sobie z problemami
- budowanie postawy otwartości, życzliwości i miłości do ludzi
- zapobieganie niepowodzeniom szkolnym
- poznanie źródeł zachowań problemowych i sposobów zapobiegania im
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej edukacyjnej w zakresie zależnień
- prowadzenie działań profilaktycznych w środowisku

UWAGI O REALIZACJI:
Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej.
Proponuje się jego realizację w następujących formach:
- godziny do dyspozycji wychowawcy
- godziny dydaktyczne
- spotkania z psychologiem, pedagogiem
- spotkania z przedstawicielami Policji
- spotkania z rodzicami
- spotkania pozalekcyjne z wybraną młodzieżą
- spotkania przeddyskotekowe organizatorów
- zajęcia grupowe

METODY I FORMY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH:
- pogadanki
- rozmowy
- prelekcje zaproszonych gości
- pedagogizacja rodziców
- filmy, akcje szkolne
- konkursy
- festyny
- treningi asertywności

POSTAWA PROWADZĄCEGO:

1.Nie osądza wypowiedzi, choć nie zawsze musi się z nią zgadzać.
2.Akceptuje i docenia uczucia uczniów, przy czym wyraża swoje uczucia i oczekiwania.
3.Buduje zaufanie grupy, sprawiając, że każdy czuje się pełnowartościowym członkiem grupy.
4.Analizuje przyczyny różnych zachowań ucznia.
5.Jest stanowczy wobec agresywnych i destrukcyjnych zachowań uczniów.
6.Podkreśla pozytywne zachowania uczniów.
7.Szanuje pytania i zarzuty uczniów, dotyczące obietnic, przyznaje się do błędów, jest otwarty na propozycje uczniów.
8.Jest elastyczny, tzn. styl: organizację zajęć dostosowuje do specyfiki grupy oraz do etapów rozwojowych dzieci.

SPODZIEWANE EFEKTY
Uczeń zna (wie):
- jak prawidłowo dbać o swoją odzież
- jak połączyć zdrowie z ubiorem i modą
- znaki drogowe, aby bezpiecznie poruszać się rowerem i pieszo po drogach publicznych
- jakie są przyczyny wypadków w czasie gier i zabaw
- na czym polega higiena urządzeń sportowych i szkolnych
- miejsca bezpiecznych zabaw
- potrzeby własnego organizmu
- jak prawidłowo się odżywiać i jak przygotować posiłki zgodnie z porą roku
- sposoby podawania posiłków i zasady ich spożywania
- jak przygotować posiłek zgodnie z potrzebami organizmu (pora roku dla nastolatków)
- jakie są zalety aktywnego wypoczynku
- bezpiecznie bawić się po lekcjach.
- gdzie należy odrabiać lekcje i w jakiej pozycji
- co to jest stres i co go powoduje
- swoje prawa i obowiązki
- docenić własną wartość, odrębność, niepowtarzalność
- jakie potrzeby mają osoby chore i starsze
- jakie są potrzeby osób niepełnosprawnych , chorych i starszych
- rodzaje zagrożeń cywilizacyjnych i sposoby ich rozpoznawania
- jak zachować się w pobliżu substancji łatwopalnych i toksycznych
- jaki wpływ na organizm mają używki
- jak dbać o zdrowie psychiczne i jak negatywny wpływ na organizm mają używki

Uczeń umie ( potrafi ):
-bezpiecznie poruszać się rowerem i pieszo po drogach publicznych
- zorganizować sobie czas wolny i odróżnić wypoczynek czynny od biernego
- udzielić pierwszej pomocy w razie wypadku
- udzielić pomocy ludziom niepełnosprawnym, chorym i starym
- być odpowiedzialny za słowa i czyny
- słuchać innych, reagować bez uprzedzeń, nie osadzać innych
- zachować się w przypadku znalezienia niewypału.
- ocenić jakie zagrożenie wynika z zażywania narkotyków
- odmówić osobom namawiającym do picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków
- odmówić w przypadkach namawiania go przez osoby trzecie do podejmowania działań szkodzących jego zdrowiu.


MONITOROWANIE (METODY I NARZĘDZIA):

1.Badania statystyczne: liczba kół zainteresowań, liczba uczniów działających w kołach zainteresowań.
2.Badania dokumentacji: protokoły Rady Pedagogicznej, sprawozdania organizacji i kół zainteresowań.
3.Opinie: ankiety dla uczniów kl. I – III i IV – VI pt. „Przemoc w szkole”, plebiscyt życzliwości.
4.Analiza dokumentacji: analiza wytworów, prac dzieci, analiza opracowanych przez nauczycieli programów pracy klasy, notatki w zeszytach obserwacji, wnioski z ankiet.
5.Obserwacje: obserwacja zajęć pozalekcyjnych, hospitacje, sprawozdania z udziału w konkursie.


ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI:

1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień.
2.Diagnoza środowisk rodzinnych uczniów – rodzinnych uwarunkowań, sytuacji materialnej, zaburzeń zachowania.
3.Pedagogizacja rodziców.
4.Programowanie działań profilaktycznych w środowisku lokalnym.
5.Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami środowiskowymi.
6.Prowadzenie działań profilaktycznych przez organizowanie aktywnych form wypoczynku.


Opracowanie:
mgr Elżbieta Lewandowska
mgr Renata Łączna

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie