Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Zwierzęta i rośliny w naszym otoczeniu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1823 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Zajęcia, których scenariusz przedstawiłam poniżej odbyły się w klasie pierwszej. Były realizacją cyklu: Zwierzęta i rośliny w naszym otoczeniu. Uczniowie klasy, w której przeprowadziłam zajęcia mieszkają na peryferiach miasta, w sąsiedztwie nielicznych już gospodarstw rolnych. Pomimo, że w większości wywodzą się z rodzin o tradycjach rolniczych obecnie ich kontakt z rolnictwem jest sporadyczny. Skorzystałam więc z zaproszenia jednego z rodziców i postanowiłam zrealizować zasadniczą część zajęć metodą wycieczki do gospodarstwa wiejskiego. Przeprowadzone zajęcia są również jedną z form realizacji opracowanego przeze mnie programu: Rozwijanie zainteresowań uczniów klas I-III.
Tytuł cyklu WSiP: „Wesoła szkoła”. Kształcenie zintegrowane w klasie 1
Etap edukacyjny: kształcenie zintegrowane, klasa 1
Czas trwania i miejsce: 4 godziny lekcyjne, SP nr 3 w Lublińcu, gospodarstwo rolne znajdujące się na terenie Steblowa- dzielnicy Lublińca
Prowadząca: mgr Irena Springwald
Temat: Opowiadanie historyjki obrazkowej. Analiza i synteza słuchowo- wzrokowa wyrazów z literą i, I. Nauka pisania litery i, I na podstawie wyrazu indyk. Poznanie wyglądu i odgłosów zwierząt z wiejskiego podwórka, pomieszczeń, w których przebywają
i rodzajów pożywienia. Budzenie szacunku dla pracy rolnika.
Cele lekcji:
- rozwijanie umiejętności swobodnego i poprawnego wypowiadania się,
- bogacenie słownictwa uczniów w związku z tematem,
- doskonalenie umiejętności czytania głośnego,
- poznanie nazw zwierząt hodowlanych i domowych,
- analiza i synteza głoskowa nazw zwierząt,
- nauka pisania litery i, I na podstawie wyrazu indyk,
- umiejętność rozpoznawania odgłosów wydawanych przez zwierzęta,
- poznanie rodzajów pożywienia i sposobów odżywiania się zwierząt,
- poznanie nazw pomieszczeń gospodarskich i ich przeznaczenia,
- nazywanie podstawowych maszyn rolniczych i prac polowych,
- przeliczanie elementów zbiorów, porównywanie ich liczebności,
- przedstawieni środkami plastycznymi sceny realnej,
- budzenie szacunku dla pracy rolnika,
- bezpieczeństwo podczas poruszania się ulicami miasta i wsi,
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów,


Formy pracy:
- zbiorowa jednolita, indywidualna jednolita i zróżnicowana,
Metody pracy:
- słowna, czynna, wycieczka,
Pojęcia kluczowe:
- nazwy zwierząt hodowlanych i zwierząt domowych,
- ssaki, ptaki,
- pożywienie zwierząt: siano, ziarno zbóż, pasza,
- pomieszczenia gospodarskie: stodoła, chlew, obora, stajnia,
- prace polowe: orka, siew, żniwa, wykopki,
Pomoce dydaktyczne:
- „ Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 1. Część 1.”Podręcznik
i karty pracy, kaseta magnetofonowa nr 1, karta pracy opracowana przez nauczyciela, białe, czerwone i niebieskie nakrywki dla nauczyciela i dla dzieci, ilustracje zwierząt, zwierzęta domowe i hodowlane oraz rośliny w naturalnym środowisku,
Bibliografia:
1. Łukasik S. Petkowicz H. „Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane
w klasie 1. Część 1.” Podręcznik, WSiP Warszawa 2000
2. Łukasik S. Petkowicz H. „Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane
w klasie 1. Część 1.” Karty pracy, WSiP Warszawa 2000
3. Łukasik S. Petkowicz H. Witkowska E. „Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 1. Przewodnik metodyczny. Część 1. WSiP Warszawa 2000
4. Górniewicz J. Czynniki rozwoju zainteresowań dzieci 9, 10 letnich. W:
Życie Szkoły nr 2, 1987.
5. Hanisz J. Program wczesnoszkolnej zintegrowane edukacji XXI wieku,
klasy 1-3. WSiP, Warszawa 1999.
6. Kagan.E., Buczek M., Sikora K. Program nauczania zintegrowanego-
Szkoła podstawowa klasy I-III. GRAF- PUNKT Warszawa 1999.
7. Program Nauczania Początkowego. Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Warszawa 1992.
Wykaz tekstów:
1. „ O indyku rozbójniku”
Słowa: Stanisław Kraszewski
Muzyka: Ewa Witkowska

Tok lekcji:
I. Nawiązanie do tematu
1. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ilustracji w podręczniku. P. s.36- 37
( nauczyciel zwraca uwagę na to, aby uczniowie wypowiadali się pełnymi
zdaniami)
N. - Gdzie mieszka Iza?
U. - Iza mieszka na wsi.
N. - Jakie zwierzęta znajdują się na podwórku Izy?
U. - Wymieniają nazwy zwierząt, które są na obrazku.
N. - Które z nich są ptakami? Po czym to poznaliście?
U. - Wymieniają nazwy ptaków znajdujących się na ilustracji, podają cechy
ptaków ( dziób, 2 łapy, skrzydła, ciało pokryte piórami, wylęga się z jaj)
N. - Które zwierzęta mają cztery nogi, ( łapy)? Czym jeszcze różnią się od
ptaków?
U. - Wymieniają nazwy ssaków. Mówią, czym różnią się od ptaków.( 4 łapy,
ciało pokryte sierścią, zęby, rodzą się, piją mleko matki).
N. - Co jeszcze znajduje się na ilustracji?
U. - Wymieniają nazwy pomieszczeń i urządzeń znajdujących się na obrazku.
II. Rozwinięcie tematu
Zajęcia w klasie
1. Czytanie tekstu z podręcznika przez Nauczyciela lub bardzo dobrze czytające dziecko. Wyodrębnienie wyrazu podstawowego: indyk. P. s.36- 37
N. - Znajdźcie w tekście i podkreślcie słowo indyk.
U. - Podkreślają w tekście słowo: indyk.
2. Zestawienie tekstu z ilustracją.
N. - Odwiedziliśmy dzisiaj Izę i poznaliśmy zwierzęta, które są na jej
podwórku. Opowiedzcie, jak bawiła się Iza i jaką przygodę przeżyła?
U. - Opowiadają, co dzieje się na kolejnych obrazkach historyjki „ Jak indyk
porwał Izie korale”.
3. Słuchanie piosenki pt. „ O indyku rozbójniku”. Zestawienie jej treści z ilustracją i tekstem w podręczniku. kaseta nr 1
1. Porwał indyk korale
Nie chce oddać ich wcale.
Oburzyły się zwierzęta:
Niech się indyk opamięta.
Ref. Oj indyku rozbójniku
Oddaj Kasi korale
Gul, gul, gul, gul, gul, gul
Nie oddam ich wcale.
2. Szczeka piesek hau, hau, hau
Szczeka piesek hau, hau, hau
Szczeka piesek hau, hau, hau, hau,
hau, hau, hau.
Ref. Oj indyku rozbójniku......
3. Ryczy krowa mu, mu, mu
Ryczy krowa mu, mu, mu
Ryczy krowa mu, mu, mu, mu
Mu, mu, mu.
Ref. Oj indyku rozbójniku......
4. Chrumka świnka chrum, chrum, chrum
Chrumka świnka chrum, chrum, chrum
Chrumka świnka chrum, chrum, chrum
Chrum, chrum, chrum.
Ref. Oj indyku rozbójniku......

N. - Posłuchajcie piosenki i powiedzcie mi, jakie zwierzęta w niej
występują?
U. - Dzieci wymieniają występujące w piosence zwierzęta.
N. - Zawiesza kolejno na tablicy ilustracje zwierząt występujących w
piosence.
4. Analiza głoskowa nazw zwierząt znajdujących się na podwórku wiejskim.
N. - Wskazuje ilustracje zwierząt i prosi o przegłoskowanie ich nazw.
U. - Głoskują kolejno nazwy zwierząt. Wskazane dzieci układają na tablicy
modele dźwiękowej budowy wyrazów z białych nakrywek, następnie
zastępują je czerwonymi i niebieskimi nakrywkami, pozostali
uczniowie układają modele wyrazów na ławkach.
5. Analiza słuchowa i wzrokowa wyrazów podstawowych: indyk, Iza
N. - Kto porwał Izie korale?
U. - Indyk porwał Izie korale.
N. - Powiedzcie, dzieląc na głoski słowo indyk.
U. - Wymawiają słowo indyk, dzieląc je na głoski. Układają na ławkach
model wyrazu z białych, a następnie kolorowych nakrywek.
N. - Powiedzcie, dzieląc na głoski słowo Iza.
U. - Wymawiają słowo Iza, dzieląc je na głoski. Układają na ławkach
model dźwiękowej budowy wyrazu z białych, a następnie kolorowych
nakrywek.
N.- Układa modele wyrazów na tablicy, wyodrębnia literę i.
6. Improwizacja ruchowa do piosenki pt. „ O indyku rozbójniku”.
N. - Dzieli klasę na grupy: pieski, krówki, świnki, indyki i dziewczynki.
Dziewczynki stoją w luźnej gromadce. Każda trzyma czerwoną szarfę. Podczas śpiewania pierwszej zwrotki piosenki chłopcy- indyki podbiegają do dziewczynek, zabierają szarfę, odchodzą na bok i zakładają ją na szyję.
Refren piosenki śpiewają z podziałem na role.
Oj indyku rozbójniku
Oddaj Kasi korale - śpiewają dziewczynki, grożąc przy tym palcem.

Gul, gul, gul, gul, gul, gul
Nie oddam ich wcale. -śpiewają chłopcy- indyki.

Pozostałe zwrotki śpiewają dzieci zgodnie z podziałem na role: pieski, krówki, świnki.
7. Nauka pisania litery i, I
N.- Pokazuje literę i, I drukowaną i pisaną, zawiesza ją na tablicy obok
wzroku wyrazu indyk. Pokazuje sposób pisania litery i, I.
U.- Piszą w powietrzu, gumką na ławce literę i, I. Następnie ćwiczą pisanie
litery w kartach pracy.
8. Pisanie połączeń litery i z innymi literami oraz uzupełnianie schematów
dźwiękowych znanymi literami. K. 33, ćw. 1- 3
9. Zapowiedź wyjścia na wycieczkę.
N.- Mówi uczniom, że podczas zajęć wybiorą się na wycieczkę do
gospodarstwa rolnego. Przybliża dzieciom cel wycieczki (poznanie wyglądu i odgłosów zwierząt z wiejskiego podwórka, pomieszczeń, w których przebywają i rodzajów pożywienia. Budzenie szacunku dla pracy rolnika). Przypomina dzieciom o bezpieczeństwie podczas drogi i zwiedzania gospodarstwa oraz kulturalnym zachowaniu się.
Wycieczka do gospodarstwa wiejskiego
1. Przywitanie się z gospodynią. Podanie krótkiej informacji na temat rodzaju gospodarstwa ( niewielkie, tradycyjne, nastawione na hodowlę różnych gatunków zwierząt i uprawę różnorodnych roślin). Przedstawienie dzieciom planu zwiedzania gospodarstwa.
2. Zwiedzanie gospodarstwa wg podanego planu. Zachęcenie dzieci do liczenia zwierząt, porównywania ich liczby. ( konkurs)
- Obejrzenie obory i przebywających tam krów. Zwrócenie uwagi na wygląd zwierząt, rodzaj pożywienia. Dzieci liczą zwierzęta.
- Obejrzenie chlewu i przebywających tam dorosłych świń z prosiętami. Liczenie prosiaków. Porównanie wyglądu świń i krów, zwrócenie uwagi na rodzaj pożywienia.
- Poznanie stajni i mieszkających tam koni- kucyków. Porównanie budowy konia z budową poznanych wcześniej zwierząt. Ustalenie, że są to ssaki.
- Oglądanie kurnika i porównanie budowy ptaków ( kur, kaczek, indyków) z budową ssaków. Ustalenie rodzaju pożywienia. Próba policzenia zwierząt.
- Poznanie innych zwierząt przebywających na podwórku ( psy, koty). Zwrócenie uwagi na znaczenie tych zwierząt w gospodarstwie oraz bezpieczeństwo w kontaktach z nimi.
- Nazywanie pomieszczeń gospodarskich i ustalenie ich przeznaczenia. Wejście do stodoły. Ustalenie, co znajduje się w tym pomieszczeniu ( siano, słoma, niektóre maszyny rolnicze - sieczkarnia, kombajn ziemniaczany).
Rozmowa z dziećmi na temat przeznaczenia znajdujących się tam maszyn.
- Zabawa dydaktyczna-, „Kto rozpozna te rośliny”.
N. - Pokazuje różne rośliny uprawiane w gospodarstwie rolnym( buraki pastewne, ziemniaki, różne rodzaje zbóż, warzywa).
U.- Próbują rozpoznać i nazwać pokazane rośliny. Wspólnie z nauczycielem ustalają przeznaczenie tych roślin i sposób wykorzystania ich w gospodarstwie.
- Przejście do garaży i obejrzenie maszyn rolniczych. Nazywanie ich ( pług, brony, siewnik, opryskiwacz, kombajn, traktor) i ustalenie nazw prac polowych, podczas których są wykorzystywane.
- Rozwiązanie konkursu ( liczba wybranych gatunków zwierząt), ustalenie, których jest najwięcej, a których najmniej.
- Podziękowanie za zaproszenie i umożliwienie obejrzenia gospodarstwa. Wykonanie pamiątkowych zdjęć. Powrót do klasy.

Zajęcia w klasie po powrocie z wycieczki.
1.Podsumowanie obserwacji. Nazwanie poznanych zwierząt i roślin, maszyn, prac polowych.
2. Rozmowa na temat trudu pracy rolnika, budzenie szacunku do niej. Zwrócenie uwagi na poszanowanie żywności – wytworu pracy rolnika.
3. Rozpoznawanie odgłosów zwierząt. Odtwarzanie z taśmy magnetofonowej odgłosów
z wiejskiego podwórka.
N. - Posłuchajcie, jakie zwierzęta są na tym podwórku. Zapamiętajcie ich
odgłosy.
U.- Wysłuchują nagrania. Nazywają zwierzęta. Powtarzają zapamiętane
odgłosy zwierząt. kaseta nr 1

4. Przedstawienie środkami plastycznymi sceny realnej: W gospodarstwie wiejskim.
N.- Rozdaje dzieciom wcześniej przygotowane karty pracy, na których
znajduje się informacja dotycząca wycieczki ( data, miejsce wycieczki,
cele, miejsce na ilustrację). Uczniowie otrzymują podobne karty po każdej
wycieczce. Pod koniec roku szkolnego utworzą z nich album.
załącznik nr 1.
U.- Wykonują ilustrację jako pracę domową.
5. Zakończenie zajęć. Pożegnanie dzieci.Opracowała:
Irena Springwald

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie